Είκοσι

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Ο αριθμός Είκοσι μπορεί να αναφέρεται:

  • Στο έτος 20.
  • Στο έτος 20 π.Χ..
  • Στον αριθμό 20


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.