Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

εκπαιδευτικό ίδρυμα που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών ΛειτουργώνΕΣΔΙ») είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε με βάση το ν. 2236/1994, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια (ν. 3689/2008 και ν. 3910/2011) και θεωρείται παραγωγική σχολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης με έργο της την επιλογή, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των προοριζόμενων να διοριστούν σε θέσεις δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελικών λειτουργών των εισαγγελιών, όπως και τη διαρκή επιμόρφωση των ήδη υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. Η λειτουργία της ξεκίνησε το 1995 και η φοίτηση σε αυτήν διαρκεί ένα έτος.

Το έμβλημα της ΕΣΔΙ

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία