Εθνικό Κέντρο Οπτικoακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικoακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.3429/2005 και Ν. 3899/2010), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Iδρύθηκε με τον Ν. 4339/2015 και ξεκίνησε την επίσημη λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2017 με στόχο την στήριξη της οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ελλάδα, μέσω της υλοποίησης δράσεων στους τομείς της προσέλκυσης άμεσων Επενδύσεων, της Ψηφιοποίησης και της Εκπαίδευσης στην οπτικοακουστική παραγωγή.

Εθνικό Κέντρο Οπτικoακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
Νομική μορφήΑνώνυμη Εταιρεία
ΈδραΑλ. Πάντου & Φραγκούδη 11 17671, Καλλιθέα
Κύκλος εργασιών9.602.638,49€ (2021)
Ιστότοποςhttps://www.ekome.media/

Δομή και λειτουργία του ΕΚΟΜΕ Επεξεργασία

Η ίδρυσή του EKOME (Ν.4339/2015, ΦΕΚ Β’ 133/29-10-2015), αποσκοπεί στην ενίσχυση του εγχώριου οπτικοακουστικού τομέα και στην προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα

Αναλυτικότερα, η εταιρεία “Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.” ή “ΕΚΟΜΕ" ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως προβλέπει η νομοθεσία (Ν.3429/2005, Ν. 3899/2010 και Ν. 4972/2022) και λειτουργεί με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, με έδρα την Αθήνα. Στις σχέσεις του με την αλλοδαπή η επωνυμία του φορέα αποδίδεται ως “National Centre of Audiovisual Media and Communication S.A.”

Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, στελεχώνεται από επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα, της ψηφιοποίησης και της εκπαίδευσης, και απαρτίζεται από τις  ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήματα:

 • Διεύθυνση Επενδυτικών Κινήτρων και Χρηματοδοτήσεων
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου
 • Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικής Λειτουργίας
 • Διεύθυνση  Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων

O κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2018 ήταν 499.000€ με κέρδη προ φόρων 113.925,70€, το 2019 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε 3.281.134,43€ με κέρδη προ φόρων 1.234.365.80€ και το 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9.602.638,49€ με κέρδη 201.412,71€ (τα στοιχεία είναι από τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις). Το 2021 (έτος που δεν έχει κλειστεί η διαχειριστική του περίοδος) ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 4.105.273,81€.

Τομείς Δραστηριοποίησης ΕΚΟΜΕ Επεξεργασία

Οπτικοακουστική Παραγωγή - Επένδυση Επεξεργασία

Το ΕΚΟΜΕ δημιουργεί υποδομές για την ενίσχυση και στήριξη της αγοράς οπτικοακουστικών έργων αλλά και την προσέλκυση ξένων παραγωγών για γυρίσματα στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια μεγάλα διεθνή studio επιλέγουν την Ελλάδα για γυρίσματα χάρη στα φορολογικά κίνητρα που δίνονται και τις αντίστοιχες υποδομές υιοθέτησής τους. Η υιοθέτηση του νόμου 4487/2017 (cash rebate), που προβλέπει την επιδότηση των επιλέξιμων δαπανών της εγχώριας και διεθνούς οπτικοακουστικής παραγωγής μέσω της επιστροφής μετρητών, προσέλκυσε επενδύσεις και παρακίνησε την επανεκκίνηση της εγχώριας οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Εν συνεχεία, η εφαρμογή της νομοθεσίας 4172/2013-71Ε (tax relief) που δίνει τη δυνατότητα επιστροφής φόρου σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που επενδύουν στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, ενδυνάμωσε την προοπτική για μεγάλες επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα[1] και την απασχόληση στον κλάδο. Επίσης, το ΕΚΟΜΕ υλοποιεί το επιχορηγούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργο για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Εθνικού Δίκτυο Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Offices) στις 13 Περιφέρειες και τους δύο μεγάλους Δήμους της Ελλάδας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη).

Cash Rebate Επεξεργασία

Η εφαρμογή του Ν.4487/2017[2] για τη λειτουργία του cash rebate, προσέλκυσε επενδύσεις[3] μέσω της παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί μία από τις λίγες χώρες παγκοσμίως που παρέχει χρηματοδότηση και για την παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών.

Μετά με την επικαιροποίηση της νομοθεσίας[4] το καλοκαίρι του 2020, το ποσοστό του cash rebate ανέρχεται στο 40%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, το κατώτατο όριο των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στις 100.000€ για τις κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας, 60.000€ για τις ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) και τις ταινίες μικρού μήκους, 15.000€ έως 25.000€ ανά επεισόδιο για τηλεοπτικές σειρές και 30.000€ για ψηφιακά παιχνίδια. Συγκεκριμένα, το ανώτατο ποσό κρατικής ενίσχυσης (cash rebate) του ΕΚΟΜΕ που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 12.000.000€.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο[2],για έργα πολύ υψηλού προϋπολογισμού προβλέπεται η δυνατότητα να γίνουν δεκτά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής και για επιλέξιμες δαπάνες άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ (για αμοιβές σεναρίου και σκηνοθεσίας, συνεργείου και ηθοποιών ή σε περίπτωση ψηφιακού παιχνιδιού για δαπάνες δικαιώματος χρήσης/φωνής, σχεδιασμό χαρακτήρων και πηγαίο κώδικα). Τα τιμολόγια αλλοδαπής επιτρέπονται έως το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

Επίσης, το cash rebate μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση για τους παραγωγούς προκειμένου να δανειοδοτηθούν μέσω των ελληνικών τραπεζών.

Επιπλέον, το ελληνικό cash rebate συμπεριλαμβάνει και τα ψηφιακά παιχνίδια, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών σοβαρού σκοπού (serious games).  Στις δράσεις του ΕΚΟΜΕ συγκαταλέγονται επίσης: η δικτύωση των Ελλήνων παραγωγών με εκδότες, η διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας και η χρηματοδότηση εθνικών αποστολών σε διεθνή συνέδρια και εκθέσεις για το ψηφιακό παιχνίδι.

Tax Relief Επεξεργασία

Με την εφαρμογή του Ν.4172/2013-71Ε Αρχειοθετήθηκε 2022-05-04 στο Wayback Machine. και της ΚΥΑ 1007/09-01-2019, το ΕΚΟΜΕ διαχειρίζεται το πρόγραμμα tax relief, που προβλέπει επιστροφή φόρου ύψους 30%[5] των επιλέξιμων δαπανών ενός εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, ένα κίνητρο που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το επενδυτικό κίνητρο (Cash Rebate). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα φοροελαφρύνσεων είναι η εταιρεία παραγωγής να διαθέτει Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, μέσω του οποίου θα γίνεται η οικονομική διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου.

Εθνικό Δίκτυο Γραφείων Διευκόλυνσης (Film Offices) Επεξεργασία

Προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών για τα γυρίσματα οπτικοακουστικών έργων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και για να αποκεντρωθεί η οπτικοακουστική παραγωγή, το ΕΚΟΜΕ ανέλαβε την υλοποίηση του Eθνικού Δικτύου Γραφείων Διευκόλυνσης- Film Offices 13 Περιφέρειες και τους 2 μεγάλους Δήμους της χώρας (Αθηνών και Θεσσαλονίκης).

Studio Greece, Your Idea in Action Επεξεργασία

Η οργάνωση και λειτουργία των Film Offices σκοπό έχει να παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου [6]. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η παροχή πληροφόρησης για τις προσφερόμενες τοποθεσίες και την προσβασιμότητα, για το επαγγελματικό και επιχειρηματικό δυναμικό και για τις τουριστικές και τεχνικές υποδομές στην περιοχή ευθύνης των Film Offices. Επιπλέον, προσφέρεται καθοδήγηση ως προς τη διοικητική διαδικασία που απαιτείται για έκδοση αδειών και χρήση χώρων κινηματογράφησης, δικτύωση με τις τοπικές αρχές και  διασύνδεση με τις δημόσιες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο λειτουργίας των Film Offices, προωθείται η διασύνδεση με επαγγελματίες και ιδιώτες που σχετίζονται με την οπτικοακουστική παραγωγή, η διοργάνωση εκδηλώσεων κατάρτισης και εξειδίκευσης ενώ αναδεικνύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Περιφερειών, με την προβολή τοποθεσιών κατάλληλων για υλοποίηση γυρισμάτων. Σε διεθνές επίπεδο, το δίκτυο των Film Offices συμμετέχει σε Φεστιβάλ και Αγορές, γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας ως προορισμό για οπτικοακουστικές παραγωγές, καθώς συνδυάζει έμπειρους επαγγελματίες και ιδανικές τοποθεσίες για γυρίσματα.  

Τα αποτελέσματα των κινήτρων Επεξεργασία

Από τον Απρίλιο 2018 (οπότε ξεκίνησε η λειτουργία του cash rebate) έως και τον Φεβρουάριο 2022,  εντάχθηκαν συνολικά 204 έργα στο επενδυτικό κίνητρο[7], εκ των οποίων τα 112 είναι εγχώριες παραγωγές και 92 διεθνείς παραγωγές (διασυνοριακές συμπαραγωγές μεταξύ ελληνικών εταιρειών παραγωγής και εταιριών από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ασία και την Αυστραλία). Η συνολική επένδυση στην Ελλάδα για την παραγωγή των 204 έργων ανέρχεται περίπου στα 316 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από τα γυρίσματα έγιναν σε περισσότερες από 140 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Γυρίσματα σε καιρό πανδημίας Επεξεργασία

Εν μέσω πανδημίας Covid-19, η Ελλάδα υιοθέτησε τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα, συνέχισε να δέχεται και να αξιολογεί αιτήσεις για ένταξη στο cash rebate,  προχώρησε σε αλλαγές που κατέστησαν τα επενδυτικά κίνητρα πιο ελκυστικά και έγινε πόλος έλξης σημαντικών διεθνών παραγωγών.

Ο διεθνής Τύπος χαιρέτισε την έναρξη γυρισμάτων διεθνών παραγωγών στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2020 κάνοντας λόγο μια  θετική εξέλιξη[8] στην προσπάθεια ανάκαμψης της οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ευρώπη. Οι παραγωγοί των ταινιών “The Lost Daughter” και “Triangle of Sadness” μοιράστηκαν με το παγκόσμιο κοινό τη θετική εμπειρία τους από τα γυρίσματα στην Ελλάδα, στη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Filming in Greece against all odds[9] που συνδιοργάνωσε το ΕΚΟΜΕ στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης για την οπτικοακουστική παραγωγή Focus.

2021: Χρονιά - ρεκόρ για τις ξένες παραγωγές στην Ελλάδα Επεξεργασία

Τα επενδυτικά κίνητρα, το ασφαλές περιβάλλον και η θετική ανατροφοδότηση από την εμπειρία των ξένων εταιριών παραγωγής έβαλαν την Ελλάδα στο επίκεντρο των μεγάλων παραγωγών[10], καθιστώντας το 2021 μια χρονιά ρεκόρ για γυρίσματα[11] ξένων ταινιών στην Ελλάδα. Αναφέρονται ενδεικτικά 1) η ταινία Rise[12] με θέμα τη ζωή του αθλητή Γιάννη Αντετοκούνμπο, 2) η ταινία Κnives Out 2[13],παραγωγής Netflix, 3) Ο τρίτος κύκλος της τηλεοπτικής σειράς Jack Ryan 3[14],παραγωγής Paramount και Amazon, 4-5) H ταινία The Enforcer και η τέταρτη συνέχεια της ταινίας The Expendables σε παραγωγή Millennium Media,  6) η ταινία Crimes of the Future, ο 2ος κύκλος της σειράς Tehran Αρχειοθετήθηκε 2022-05-04 στο Wayback Machine., που προβάλλεται από την Apple TV+.

Οι ξένες παραγωγές συνεχίζονται και το 2022, όπως η σειρά Greek Salad[15] για την Amazon Prime, συνέχεια της τριλογίας “L’Auberge Espagnole” του Γάλλου σκηνοθέτη Cedric Klapich, η ταινία The Bricklayer[16] σε σκηνοθεσία Renny Harlin, η ταινία Tin Soldier, η τηλεοπτική σειρά Milky Way[17] που σκηνοθετεί ο βραβευμένος στις Κάνες σκηνοθέτης Βασίλης Κεκάτος.

Οπτικοακουστική Παραγωγή- Εκπαίδευση-Γραμματισμός στα Μέσα Επεξεργασία

Το ΕΚΟΜΕ στηρίζει τη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση, την κατάρτιση και πληροφόρηση για τον οπτικοακουστικό τομέα και την επικοινωνία, με σκοπό την καλλιέργεια κριτικά ενημερωμένων πολιτών, προκειμένου να μπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη της ψηφιακής εποχής. Υλοποιεί προγράμματα που απευθύνονται στη μαθητική κοινότητα και σχετίζονται με την ιδεολογική διάσταση των Μέσων, τον αντίκτυπο των ψευδών ειδήσεων και τη δημιουργία περιεχομένου.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργάζεται με οργανισμούς, φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις και άτομα από τον χώρο της οπτικοακουστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, της παιδείας, των ψηφιακών τεχνών, του κινουμένου σχεδίου και του κινηματογράφου, όπως Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΟλυμπίαςΦεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, και συμμετέχει σε διεθνή Φεστιβάλ και Εκθέσεις (Διεθνές Φεστιβάλ Animation του Annecy, Nordic Games κ.α.)

Δράσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση Επεξεργασία

Το ΕΚΟΜΕ σχεδίασε και υλοποίησε τον Διαγωνισμό Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού,  συνδιοργάνωσε τον Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών “Cinema...διάβασες Αρχειοθετήθηκε 2022-05-04 στο Wayback Machine.;” τον Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου», τον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το ν’ ακουστεί»,κ.ά., ενώ δημιούργησε τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους που επελέγησαν ως εκπαιδευτικό υλικό του καινοτόμου προγράμματος του ΙΕΠ “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” για την εκπαιδευτική χρονιά 2021-2022 και παρουσίασε τη Λευκή Βίβλο Αρχειοθετήθηκε 2022-10-07 στο Wayback Machine. για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία.

Περιλαμβάνεται, επίσης, στους συντονιστικούς φορείς του νέου Εθνικού Θεματικού Δικτύου “Παιδεία στα Μέσα: Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος” που απευθύνεται στην Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση.

Το ΕΚΟΜΕ συγχρηματοδότησε πρόγραμμα μαθητείας με τα Nu Boyana Film Studios[18] για την εκπαίδευση στην κινηματογραφική παραγωγή και μετα-παραγωγή, στήριξε το πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής άσκησης της Disney[19] κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας “Rise” και συνεργάστηκε με το ευρωπαϊκό εργαστήριο APostLab για την επιμόρφωση επαγγελματιών που ειδικεύονται στη μετα-παραγωγή.

UNESCO MIL Alliance – Mediterranean Group Επεξεργασία

Από το 2018, το ΕΚΟΜΕ συντονίζει τη Μεσογειακή Ομάδα της Συμμαχίας UNESCO για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον διεθνή οργανισμό, το ΕΚΟΜΕ πραγματοποιεί τη σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων “MIL Webinar Series” για  την προώθηση της οπτικοακουστικής και ψηφιακής παιδείας, μετέφρασε στα ελληνικά τον Οδηγό “MIL Clicks PACT – Σκέψου Κριτικά, Δράσε Έξυπνα Αρχειοθετήθηκε 2022-05-04 στο Wayback Machine.” και επιμελήθηκε τον υποτιτλισμό του βραβευμένου ντοκιμαντέρ “Trust Me[20]” που πραγματεύεται την παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή.

iDea-Εκδόσεις ΕΚΟΜΕ Επεξεργασία

Το ΕΚΟΜΕ εγκαινίασε τις ψηφιακές εκδόσεις iDea και τον κύκλο βιβλιοπαρουσιάσεων με τίτλο «ΠροiDeaσμοί». Επίσης, επιμελήθηκε και προχώρησε στην έκδοση του e-booklet Οδηγού “Meet Our Members Αρχειοθετήθηκε 2022-05-16 στο Wayback Machine.”, που περιλαμβάνει τα μέλη της Μεσογειακής Ομάδας της Συμμαχίας UNESCO MIL Alliance, τις κύριες δράσεις τους στο πεδίο της Παιδείας στα Μέσα και την Πληροφορία και χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας.

Οπτικοακουστικά Αρχεία- Ψηφιοποίηση Επεξεργασία

Κεντρικός πυλώνας λειτουργίας του ΕΚΟΜΕ αποτελεί η διαφύλαξη, συντήρηση, τεκμηρίωση και αξιοποίηση του συνόλου του οπτικοακουστικού αποθέματος της Ελλάδας (κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, νέα μέσα). Το ΕΚΟΜΕ δημιουργεί δομές καταγραφής, διατήρησης και ψηφιοποίησης, που αποσκοπούν, μέσω συνεργασιών και διαλόγου, στη διάσωση και αξιοποίηση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς, την ενίσχυση της ιστορικής μνήμης, του πολιτισμού και της επιστημονικής έρευνας.

Mητρώο Οπτικοακουστικών Αρχείων Επεξεργασία

Στο Μητρώο Οπτικοακουστικών Αρχείων εντάσσονται τα οπτικοακουστικά αρχεία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία καταγράφονται, ψηφιοποιούνται και συντηρούνται. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το πιλοτικό πρόγραμμα για την ψηφιοποίηση και αξιοποίηση του πολύτιμου αρχείου ήχου της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού & Γενικής Παιδείας– Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη.

Εθνικός Κατάλογος Οπτικοακουστικών Έργων Επεξεργασία

Στον Εθνικό Κατάλογο Οπτικοακουστικών Έργων καταγράφεται το σύνολο της οπτικοακουστικής παραγωγής και κληρονομιάς της Ελλάδας (συντελεστές, πνευματικά δικαιώματα, φυσική κατάσταση).

Εθνικό Αποθετήριο Επεξεργασία

Σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική, το Αποθετήριο προσφέρει τη δυνατότητα της θεσμικής διαφύλαξης, συντήρησης και τεκμηρίωσης του οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας. Το αποθετήριο γίνεται δέκτης όλων των έργων που ο νόμος υποχρεώνει να κατατεθούν. Συγχρόνως, λειτουργεί ως δέκτης εθελοντικών καταθέσεων εκ μέρους των δικαιούχων. Επιπλέον, το αποθετήριο αρχειοθετεί, συντηρεί, ψηφιοποιεί και τεκμηριώνει τα οπτικοακουστικά έργα που συγκεντρώνονται κατ’ εφαρμογή της συλλεκτικής πολιτικής του ΕΚΟΜΕ.

Κέντρο Συντήρησης και Ψηφιοποίησης Επεξεργασία

Στο Κέντρο Συντήρησης και Ψηφιοποίησης διατηρείται το ήδη ψηφιοποιημένο υλικό που έχει στη διάθεσή του το ΕΚΟΜΕ από συνεργασίες με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ήδη, το ΕΚΟΜΕ έχει συνάψει προγραμματική συμφωνία για την ψηφιοποίηση του αρχείου της TV 100 και του FM100[21] της Θεσσαλονίκης, στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός τη δράση «Χώρα, Σε Βλέπω» για τη διάσωση, ψηφιοποίηση και προβολή ταινιών από την πλούσια κληρονομιά του ελληνικού κινηματογράφου του 20ου αιώνα και προχώρησε σε μνημόνιο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης των σπουδαστών και με το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΜΕΚΤ) για την ανάδειξη του πλούτου του ελληνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δημοσιεύσεις Επεξεργασία

Economy Restart (Άρθρο ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Επενδύοντας στο Studio Greece (Άρθρο ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Διανέοσις - Επενδύοντας στην κινηματογραφική παραγωγή στην Ελλάδα [22]

Streaming και διεθνείς παραγωγές: το νέο ελληνικό στοίχημα[23]

Η «Ευτυχία» και το seed capital του ΕΚΟΜΕ [24]

Greek Freak: 6,5 εκατ. ευρώ από το ΕΚΟΜΕ για την ταινία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο[25]

Η Ελλάδα ένα διεθνές στούντιο: 35 ταινίες γυρίζονται μέσα στο 2021[26]

Κινηματογραφικό στούντιο «Η Ελλάς»: Σκηνές Μαϊάμι στη Θεσσαλονίκη[27]

Ο παραγωγός του The Enforcer σε μια συνέντευξη για τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη[28]

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «Crimes of the Future» στην Αθήνα[29]

Η Ελλάδα συμμετέχει σε διεθνή παραγωγή για συνδρομητική διαδικτυακή πλατφόρμα Αρχειοθετήθηκε 2022-05-04 στο Wayback Machine.[30]

Ξανά στη Θεσσαλονίκη το Χόλιγουντ – Νέα μεγάλη παραγωγή[31]

Γενική Βιβλιογραφία Επεξεργασία

 1. Χαρμπής, Αιμίλιος. «Μήπως γίναμε Χόλιγουντ χωρίς να το καταλάβουμε; | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». www.kathimerini.gr. Ανακτήθηκε στις 8 Ιουνίου 2022. 
 2. 2,0 2,1 «Νόμος 4487/2017 - ΦΕΚ 116/Α/9-8-2017 (Κωδικοποιημένος)». e-nomothesia.gr | Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 3. «Οπτικοακουστικές Παραγωγές - Enterprise Greece». www.enterprisegreece.gov.gr. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 4. «Νόμος 4704/2020 - ΦΕΚ 133/Α/14-7-2020 (Κωδικοποιημένος)». e-nomothesia.gr | Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 5. «Ξεκινά η εφαρμογή του κινήτρου φορολογικής ελάφρυνσης (tax relief) για τις οπτικοακουστικές παραγωγές». www.taxheaven.gr. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 6. «Film Offices: Το νέο πρότζεκτ που στοχεύει να φέρει διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα». Fortunegreece.com. 23 Οκτωβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 7. Capital.gr. «Νέος γύρος επενδύσεων σε κινηματογραφικά studio, ταινίες και σειρές». Capital.gr. Ανακτήθηκε στις 8 Ιουνίου 2022. 
 8. Grater, Tom· Grater, Tom (23 Ιουνίου 2020). «Cameras Rolling In Greece On 'Tochter', First European Co-Pro To Resume Post-COVID». Deadline (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 9. «FILMING IN GREECE AGAINST ALL ODDS – FOCUS». www.tlgfocus.com. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 10. «Film Production In Greece». Dianeosis (στα Αγγλικά). 14 Φεβρουαρίου 2022. Ανακτήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2022. 
 11. Μανδηλαρά, από την Τίνα (16 Μαρτίου 2021). «Η Ελλάδα ένα διεθνές στούντιο: 35 ταινίες γυρίζονται μέσα στο 2021 - Marie Claire». Marie Claire | Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 12. Τσουκαλάς, Δημήτρης. «Greek Freak: 6,5 εκατ. ευρώ από το ΕΚΟΜΕ για την ταινία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - BusinessNews.gr». www.businessnews.gr. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 13. Χαρμπής, Αιμίλιος. «Ντάνιελ Γκρεγκ: Πώς «τεστάρει» τα όρια του ΕΚΟΜΕ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». www.kathimerini.gr. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 14. «Η τρίτη σεζόν του «Jack Ryan» έρχεται στην Αθήνα- Πότε και πού θα γίνουν γυρίσματα | LiFO». www.lifo.gr. 25 Αυγούστου 2021. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 15. «Greek Salad: Στην Αθήνα η διεθνής παραγωγή του Amazon Prime». Athens Voice. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 16. «Το Χόλιγουντ 'ψηφίζει' πάλι Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφικό πλατό για το 'The Bricklayer' - Ποιοι πρωταγωνιστούν». The TOC. 15 Μαρτίου 2022. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 17. «Μπατζετ ρεκόρ για νέες σειριές με τις… ευλογίες του ΕΚΟΜΕ». marketingweek.gr. 21 Ιανουαρίου 2022. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 18. «Το ΕΚΟΜΕ ανακοινώνει συνεργασία με τα κινηματογραφικά στούντιο Nu Boyana - νεα , ειδησεις || cinemagazine.gr». www.cinemagazine.gr. Ανακτήθηκε στις 8 Ιουνίου 2022. 
 19. «H Disney άνοιξε θέσεις αμειβόμενης πρακτικής για την ταινία του Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα!». Neopolis. 23 Απριλίου 2021. Ανακτήθηκε στις 8 Ιουνίου 2022. 
 20. «Προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ του Ρόκο Μπέλικ «Trust Me» στην Ελληνοαμερικάνικη Ενωση - FLIX». flix.gr. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 21. «ΕΚΟΜΕ και ΔΕΠΘΕ ψηφιοποιούν το αρχείο των TV100 και FM100 (φωτ.)». www.makthes.gr. Ανακτήθηκε στις 8 Ιουνίου 2022. 
 22. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, HΛΙΑΣ (Δεκέμβριος 2021). «Η Κινηματογραφική Παραγωγή Στην Ελλάδα». diaenosis.org. 
 23. Τζαβάρας, Αντώνης (20 Απριλίου 2021). «Streaming και διεθνείς παραγωγές: το νέο ελληνικό στοίχημα». 2045.gr. 
 24. Τσαούσης, Κώστας (17 Φεβρουαρίου 2020). «Η «Ευτυχία» και το seed capital του ΕΚΟΜΕ Πηγή: Protagon.gr». protagon.gr. 
 25. Τσουκαλάς, Δημήτρης (9 Απριλίου 2021). «Greek Freak: 6,5 εκατ. ευρώ από το ΕΚΟΜΕ για την ταινία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο». businessnews.gr. 
 26. Μανδηλαρά, Τίνα (16 Μαρτίου 2021). «Η Ελλάδα ένα διεθνές στούντιο: 35 ταινίες γυρίζονται μέσα στο 2021». marieclaire.gr. 
 27. Χαρμπής, Αιμίλιος (7 Ιουλίου 2021). «Κινηματογραφικό στούντιο «Η Ελλάς»: Σκηνές Μαϊάμι στη Θεσσαλονίκη». kathimerini.gr. 
 28. «Ο παραγωγός του The Enforcer σε μια συνέντευξη για τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη». 
 29. «Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «Crimes of the Future» στην Αθήνα». kathimerini.gr. 4 Αυγούστου 2021. 
 30. «Η Ελλάδα συμμετέχει σε διεθνή παραγωγή για συνδρομητική διαδικτυακή πλατφόρμα». naftemporiki.gr. 29 Σεπτεμβρίου 2020. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 4 Μαΐου 2022. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 31. ΤοΒΗΜΑ Team (4 Σεπτεμβρίου 2021). «Ξανά στη Θεσσαλονίκη το Χόλιγουντ – Νέα μεγάλη παραγωγή». tovima.gr. 
 32. «EKOME | Film Commissions | Kallithea | KFTV». www.kftv.com. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 33. «EKOME - Film Fund - Greece - The Location Guide» (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 34. «With Ekome (Sorted by Year Descending)». IMDb. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 35. «EKOME National Centre of Audiovisual Media and Communication – EMWG». emwg.site (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 36. «World of Locations». edition.pagesuite-professional.co.uk (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 37. «National Centre of Audiovisual Media and Communication-EKOME [GR] - Funding Bodies». Cineuropa - the best of european cinema (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022. 
 38. «EKOME S.A. - NATIONAL CENTRE OF AUDIOVISUAL MEDIA AND COMMUNICATION». cinando.com. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2022.