Δικαιώματα χρηστών

Επιλέξτε χρήστη  
Εμφάνιση ομάδων χρηστώνΕμφάνιση δικαιωμάτων χρήστη του χρήστη Dada (Συζήτηση | Συνεισφορά)

Μέλος της ομάδας: Γραφειοκράτες, διαχειριστές

Αυτονόητο μέλος του: αυτοεπιβεβαιωμένοι χρήστες

Μητρώο δικαιωμάτων χρηστών

  • 07:31, 8 Οκτωβρίου 2006 Ο Geraki Συζήτηση Συνεισφορά άλλαξε την ιδιότητα μέλους ομάδας για τον Dada από διαχειριστής σε διαχειριστής και γραφειοκράτης