Αρχίδαμος

Έγινε μέλος στο 4 Μαΐου 2006
μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ
μ
 
{{Πολυτονικό|ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου· κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου.}}
 
{{Πολυτονικό|θυγάτηρ Βαβυλῶνος ἡ ταλαίπωρος, μακάριος ὃς ἀνταποδώσει σοι τὸ ἀνταπόδομά σου, ὃ ἀνταπέδωκας ἡμῖν}}
 
{{Πολυτονικό|''(Ψαλμός ΡΛϚ)''}}
7.278

επεξεργασίες