Αρχίδαμος

Έγινε μέλος στο 4 Μαΐου 2006
καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ (μην ξεχνιόμαστε)
{{Βαβέλ-2|el-0|μπύρα}}
 
 
Μέχρι να αποφασίσει ο [[Αρχίδαμος]] να γράψει κάτι για τον εαυτό του, ιδού ένα [[γκραφίτι]], σχετικό με τον Αρχίδαμο (και αν δεν του αρέσει το σβήνει...):
 
 
Ο ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ...<br>
ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ [[Συζήτηση:Αγία Ελένη#Μικρό Γλωσσικό|Χ]]<br>
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ [[Συζήτηση:Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος#Συγγραφικό έργο|Ψ]]<br>
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ [http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7:FocalPoint&oldid=217849#Μίδας Ζ]<br>
μια εξαίρεση που αποδεικνύει την αλήθεια των παραπάνω:<br>
Ο ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΗ ΛΕΞΗ [[Συζήτηση:Κατάλογος Παπών#-οσύνη με ο|Ω]]
 
<small><center>ρατισβόννη γκάγκστερς ρουλ! - dai</center></small>
 
 
{| style="float: right; margin-left: 1em; margin-bottom: 0.5em; width: 250px; border: #99B3FF solid 1px; clear: right"
|-
| style="font: Arial; background-color:yellow;" |
<center>[http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:Emailuser/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82'''Για πιο τρυφερά μηνύματα''']</center>
|}
 
 
 
 
 
 
 
 
<blockquote>
{{Πολυτονικό|Ἐπί τῶν ποταμών Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν και ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιῶν.<br> Ἐπί ταῖς ἰτέαις ἐν μέσω αὐτῆς ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ἡμῶν·}}
</blockquote>
<blockquote>
{{Πολυτονικό|ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου·<br> κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μή σου μνησθῶ,<br> ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου.}}<br>
</blockquote>
<blockquote>
{{Πολυτονικό|''(Ψαλμός ΡΛϚ)''}}
</blockquote>
 
 
<blockquote>
{{Πολυτονικό|<big>ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει</big>}}
</blockquote>
Ανώνυμος χρήστης