Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σφάλμα σφαιρικής εκτροπής»

δίνω χέρι
μ (μαθ. σχέσεις)
(δίνω χέρι)
Το ΑΣΕ δίνεται από τη σχέση
 
:<math>ASEA\Sigma E=So'-Sh' \,</math>
 
όπου είναι η απόσταση του ειδώλου των αξονικών ακτίνων και η απόσταση του ειδώλου των περιφερειακών ακτίνων. Το επίπεδο G που είναι το κάθετο επίπεδο στο οποίο εστιάζουν οι παραξονικές ακτίνες (paraxial rays) ονομάζεται επίπεδο Gauss (Gaussian surface).
Η ΕΣΕ είναι η ακτίνα του κύκλου σύγχυση που παρατηρείται στο επίπεδο αυτό, και δίνεται από τη σχέση
 
:<math>ESEE\Sigma E=ASEA\Sigma E\cdot \tan\theta \,</math>
 
Σε απόσταση, περίπου ίση με τα τρία τέταρτα της τιμής του ΑΣΕ από την αξονική εστία Σ΄ , ο κύκλος σύγχυσης έχει τη μικρότερη διάμετρο (β) και ονομάζεται κύκλος ελάχιστης σύγχυσης (circle of least confusion). Η θέση του επιπέδου ελάχιστης σύγχυσης έχει μεγάλη πρακτική σημασία καθώς σε αυτήν θα πρέπει να τοποθετείται το επίπεδο παρατήρησης των ειδώλων.
Η τιμή της διαμέτρου του κύκλου ελάχιστης σύγχυσης δίνεται από τη σχέση
 
:<math>\beta=f\cdot \delta\theta_blurtheta_{blur} \,</math>