Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Προπανόνη»

</div>
 
=== Με επίδραση υπερμαγγανικού καλίου σε 2,3-διμεθυλοβουτένιοδιμεθυλο-2-βουτένιο ===
 
Με επίδραση [[υπερμαγγανικό κάλιο|υπερμαγγανικού καλίου]] σε [[2,3-διμεθυλο-2-βουτένιο]] παράγεται προπανόνη<ref>Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ.217, §9.3.5β.</ref>:
* Υπερβολικά έντονες οξειδωτικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε παραπέρα [[οξειδοαναγωγή|οξείδωση]], με διάσπαση της προπανόνης, σχηματίζοντας [[μεθανικό οξύ]] και [[αιθανικό οξύ]]. Δείτε παρακάτω στην ενότητα «Χημικές ιδιότητες και παράγωγα».
 
=== Με επίδραση υπεριωδικού οξέος σε 2,3-διμεθυλοβουτανοδιόληδιμεθυλο-2,3-βουτανοδιόλη ===
 
Με επίδραση [[υπεριωδικό οξύ|υπεριωδικού οξέος]] σε [[2,3-διμεθυλοβουτανοδιόληδιμεθυλο-2,3-βουτανοδιόλη]] παράγεται προπανόνη<ref>Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ.217, §9.3.6α.</ref>:
<div style='text-align: center;'>
<math>\mathrm{3(CH_3)_2C(OH)C(OH)(CH_3)_2 + HIO_4 \xrightarrow{} 2CH_3COCH_3 + HIO_3 + H_2O} </math>
35.729

επεξεργασίες