Τοπίο από το εξοχικό προς τη θάλασσα

Χαρακτηριστικά χρήστη

Επεξεργασία
VCHOROZOPOULOS
  Αυτός ο χρήστης ζει στην Ελλάδα.
  Αυτός ο χρήστης είναι Χριστιανός Ορθόδοξος.
231 Αυτός ο χρήστης κατοικεί στην Θεσσαλονίκη.
 
Αυτός ο χρήστης είναι Μακεδόνας.
  Αυτός ο χρήστης είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
el Αυτός ο χρήστης έχει ως μητρική γλώσσα την Ελληνική.
en-4 This user speaks English at a near-native level.


html-3 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε προχωρημένου επιπέδου html προγραμματισμό.
cpp-3 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε προχωρημένου επιπέδου C++ προγραμματισμό.
fox ...συνεισφέρει χρησιμοποιώντας Mozilla Firefox
 
Αυτός ο χρήστης συμμετέχει στη Βικιπαίδεια από τις 10 Ιανουαρίου 2008
  Αυτός ο χρήστης συνεισφέρει εδώ και
16 χρόνια, 4 μήνες και 19 μέρες

  Αυτός ο χρήστης συμμετέχει στην Επιχείρηση Άτλας
  Αυτός ο χρήστης συμμετέχει στην Επιχείρηση Αττική
 
Αυτός ο χρήστης συμμετέχει στη Βικιεπιχείρηση Πάπες
  Αυτός ο χρήστης συμμετέχει στην Επιχείρηση Interwiki
 
Η σελίδα αυτού του χρήστη στην αγγλική βικιπαίδεια είναι Vchorozopoulos
  Αυτός ο χρήστης είναι βιβλιόφιλος.

 

Το αγαπημένο θέμα αυτού του χρήστη είναι η βιολογία.

 

Το αγαπημένο θέμα αυτού του χρήστη είναι η Γεωγραφία.
ΙΣΤ Το αγαπημένο θέμα αυτού του χρήστη είναι η Ιστορία.
ΛΟΓ Το αγαπημένο θέμα αυτού του χρήστη είναι η Λογοτεχνία.
  Αγαπημένο θέμα: Μαθηματικά
  Αγαπημένο θέμα: Φυσική


  Αγαπημένο θέμα: Χημεία


Η/Υ
Το αγαπημένο θέμα αυτού του χρήστη είναι η Επιστήμη των Υπολογιστών.
Επιπλέον αγαπημένα θέματα χρήστη: Αστρονομία και μερικά άλλα λιγότερο
  Αυτός ο χρήστης χρησιμοποιεί το MSN Messenger ή το Windows Live Messenger.
 
Αυτός ο χρήστης συμμετέχει στη βικιεπιχείρηση:φυσικές επιστήμες
δρθ Αυτός ο χρήστης είναι διορθωτής. Διορθώνει τις ανακριβείς ανακρίβειες με ακριβείς ανακρίβειες

Συνεισφορά χρήστη

Επεξεργασία

Νέα βιβλία

Επεξεργασία
 1. Αλκοόλες
 2. Αμίνες
 3. Ετεροκυκλικές ενώσεις
 4. Καρβοξυλικά οξέα
 5. Ευγενή αέρια
 6. Υδρογονάνθρακες
 7. Υδραλογόνα

Νέα άρθρα

Επεξεργασία

Pages created Vchorozopoulos

 1. 10 (αριθμός)
 2. 105 (αριθμός)
 3. 11 (αριθμός)
 4. 112 (αριθμός)
 5. 119 (αριθμός)
 6. 12 (αριθμός)
 7. 126 (αριθμός)
 8. 133 (αριθμός)
 9. 140 (αριθμός)
 10. 147 (αριθμός)
 11. 15 (αριθμός)
 12. 154 (αριθμός)
 13. 16 (αριθμός)
 14. 161 (αριθμός)
 15. 168 (αριθμός)
 16. 175 (αριθμός)
 17. 182 (αριθμός)
 18. 189 (αριθμός)
 19. 19 (αριθμός)
 20. 196 (αριθμός)
 21. 20 (αριθμός)
 22. 203 (αριθμός)
 23. 210 (αριθμός)
 24. 217 (αριθμός)
 25. 224 (αριθμός)
 26. 23 (αριθμός)
 27. 231 (αριθμός)
 28. 238 (αριθμός)
 29. 24 (αριθμός)
 30. 245 (αριθμός)
 31. 25 (αριθμός)
 32. 252 (αριθμός)
 33. 26 (αριθμός)
 34. 28 (αριθμός)
 35. 3 (αριθμός)
 36. 30 (αριθμός)
 37. 32 (αριθμός)
 38. 34 (αριθμός)
 39. 35 (αριθμός)
 40. 36 (αριθμός)
 41. 4 (αριθμός)
 42. 42 (αριθμός)
 43. 44 (αριθμός)
 44. 49 (αριθμός)
 45. 5 (αριθμός)
 46. 52 (αριθμός)
 47. 56 (αριθμός)
 48. 63 (αριθμός)
 49. 70 (αριθμός)
 50. 77 (αριθμός)
 51. 78 (αριθμός)
 52. 8 (αριθμός)
 53. 84 (αριθμός)
 54. 91 (αριθμός)
 55. 94 (αριθμός)
 56. 98 (αριθμός)
 57. Αβικουλάρια
 58. Αζάνια
 59. Αζαβοριριδίνη
 60. Αζασιλιριδίνη
 61. 1H-αζεπίνη
 62. 2H-αζεπίνη
 63. 3H-αζεπίνη
 64. Αζετιδίνη
 65. Αζιριδίνη
 66. Αζουλένιο
 67. Αζουρόλη
 68. Αιθανάλη
 69. Αιθαναμίνη
 70. Αιθανικό οξύ
 71. Αιθανικός μεθυλεστέρας
 72. 1,2-αιθανοδιόλη
 73. Αιθανοθειόλη
 74. Αιθανοϋλοβρωμίδιο
 75. Αιθανοϋλοχλωρίδιο
 76. Αιθανοφωσφαμίνη
 77. 1,1-αιθενοδιόλη
 78. 1,2-αιθενοδιόλη
 79. Αιθενόνη
 80. N-αιθυλανιλίνη
 81. Ο-αιθυλανιλίνη
 82. Αιθυλεξάνιο
 83. Αιθυλιδενοσιλάνιο
 84. Αιθυλοβενζόλιο
 85. N-αιθυλομεθανιμίνη
 86. Μετααιθυλομεθυλοβενζόλιο
 87. Ορθοαιθυλομεθυλοβενζόλιο
 88. Αιθυλοπεντάνιο
 89. 2-αιθυλοπυριδίνη
 90. 3-αιθυλοπυριδίνη
 91. 4-αιθυλοπυριδίνη
 92. Αιθυλοσιλάνιο
 93. Αιθυλοσιλανόλη
 94. Ν-αιθυλυδροξυλαμίνη
 95. Ακετολακτόνη
 96. Ακετοϋδροξαμικό οξύ
 97. 2-ακετυλοφουράνιο
 98. Αλανίνη
 99. Αλλότροπα του οξυγόνου
 100. Αλλυλοβενζόλιο
 101. Αλλυλοφαινυλαιθέρας
 102. Αμινοξυαιθανικό οξύ
 103. Αμινοσιλανόλη
 104. Ανιλίνη
 105. Ανισόλη
 106. Ανόλη
 107. Ανόργανα βοράνια
 108. Αντιαρωματικότητα
 109. Αντιμονίνη
 110. Αντιυδρογόνο
 111. Αντιψυκτικό
 112. Αποχέτευση
 113. Αργινίνη
 114. Άρδευση
 115. Αρσολάνιο
 116. Ασπαραγικό οξύ
 117. Ασπαραγίνη
 118. Ατλαντίς (καταδρομικό)
 119. Ατμοσφαιρικό μεθάνιο
 120. Βενζαζεπίνη
 121. Βενζαλδεΰδη
 122. 1,3-βενζοδιοξόλιο
 123. Βενζοϊκό οξύ
 124. Βενζοϊκός μεθυλεστέρας
 125. Βενζοκυκλοβουταδιένιο
 126. Βενζοκυκλοβουτένιο
 127. Βενζονιτρίλιο
 128. 3-βενζοξεπίνιο
 129. Βενζυλαμίνη
 130. Βενζυλική αλκοόλη
 131. Βενζυλική θειόλη
 132. Βιεννέζικη παρτίδα
 133. Βινυλυδροϋπεροξείδιο
 134. 4-βινυλοφαινόλη
 135. Βοράνιο
 136. Βοριράνιο
 137. Βορολάνιο
 138. 1-Βορολανόλη
 139. Βορόλιο
 140. 1,2-βουταδιένιο
 141. 1,3-βουταδιένιο
 142. Βουτανάλη
 143. Βουτανικό οξύ
 144. 1-βουτανόλη
 145. Βουτανόνη
 146. 2-βουτενικό οξύ
 147. Βουτενίνιο
 148. 1-βουτένιο
 149. 2-βουτένιο
 150. 1-βουτεν-1-όλη
 151. 2-βουτίνιο
 152. Βρωμαιθανάλη
 153. Βρωμαιθάνιο
 154. Βρωμαιθανικό οξύ
 155. Βρωμαιθένιο
 156. Βρωμαιθίνιο
 157. Βρωμαμίνη
 158. Βρωμιούχο λίθιο
 159. Βρωμοβενζόλιο
 160. 1-βρωμοβουτάνιο
 161. Βρωμοδιφθορομεθάνιο
 162. Βρωμοκυκλοβουτάνιο
 163. Βρωμοκυκλοπροπάνιο
 164. Βρωμομεθάνιο
 165. Βρωμοπροπαδιένιο
 166. 1-βρωμοπροπάνιο
 167. 2-βρωμοπροπάνιο
 168. Βρωμοφθορομεθάνιο
 169. Γαλακταλδεΰδη
 170. Γαλιόνι
 171. Γανυμήδης (μυθολογία)
 172. Γερμανάνιο
 173. Γιόχαν Ρούντολφ Γκλάουμπερ
 174. Γλουταμινικό οξύ
 175. Γλυκεριναλδεΰδη
 176. Γλυοξάλη
 177. Δεκατόμετρο
 178. Δελταμίνη
 179. Δεοξυριβόζη
 180. Δεσμός άνθρακα - υδρογόνου
 181. Δεσμός άνθρακα - φθορίου
 182. Δεσμός π
 183. Δεσμός σ
 184. Διαζαβοριριδίνη
 185. Διαζασιλιριδίνη
 186. Διαζένιο
 187. Διαζιριδίνη
 188. Διαζωμεθάνιο
 189. Διάσταση (χημεία)
 190. Διαστρική μεθανάλη
 191. Διατομικό μόριο
 192. Διβοράνιο(4)
 193. Διβοράνιο(6)
 194. 1,3-διβορινίνιο
 195. 1H-Διβοριρένιο
 196. Διβρωμιούχο γερμάνιο
 197. Διμεθυλαιθέρας
 198. 2,2-διμεθυλεξάνιο
 199. 2,3-διμεθυλεξάνιο
 200. 2,4-διμεθυλεξάνιο
 201. Διμεθυλοβηρύλλιο
 202. 2,2-διμεθυλοβουτάνιο
 203. 2,3-διμεθυλοβουτάνιο
 204. Διμεθυλομεθαναμίδιο
 205. 2,6-διμεθυλοναφθαλίνιο
 206. 2,2-διμεθυλοπεντάνιο
 207. 2,3-διμεθυλοπεντάνιο
 208. 2,4-διμεθυλοπεντάνιο
 209. 3,3-διμεθυλοπεντάνιο
 210. Διμεθυλοτριοξειδάνιο
 211. Διμεθυλοφθοροπροπάνιο
 212. Διοξαζιριδίνη
 213. Διοξείδιο του ξένου
 214. 1,2-διοξετάνιο
 215. 1,3-διοξετάνιο
 216. Διοξιράνιο
 217. Δισιλάνιο
 218. Δισιλανόλη
 219. Δισιλένιο
 220. Δισιλίνιο
 221. Δισιλιράνιο
 222. Δισιλοξάνιο
 223. Δισιλυλαμίνη
 224. 2,3-Διυδροθειοφαίνιο
 225. Διυδροξυακετόνη
 226. 2,3-διυδροπυρρόλιο
 227. Διφαινυλένιο
 228. Διφθοραιθανικό οξύ
 229. 1,1-διφθοραιθάνιο
 230. 1,2-διφθοραιθάνιο
 231. 1,1-διφθοραιθένιο
 232. Διφθοραμίνη
 233. Διφθοριούχο γερμάνιο
 234. Διφθοριούχο οξυγόνο
 235. Διφθοριωδομεθάνιο
 236. 1,1-διφθοροδισιλάνιο
 237. N,N-διφθορομεθαναμίνη
 238. Διφθορομεθάνιο
 239. 1,1-διφθοροπροπάνιο
 240. 2,2-διφθοροπροπανικό οξύ
 241. Διφθοροσιλάνιο
 242. 1,2-διφορμυλυδραζίνη
 243. Διφωσφίνη
 244. Διχλωριούχο βανάδιο
 245. Διχλωριούχο γερμάνιο
 246. Διχλωριούχο ξένο
 247. Διχλωρομεθάνιο
 248. Διχλωροφθορομεθάνιο
 249. 1,1-διφθορυδραζίνη
 250. Ενέργεια δεσμού
 251. Εξαΰλωση
 252. Εξάνιο
 253. Εξαφθοροροδιούχο ξένο
 254. Επτάνιο
 255. 1-επταναμίνη
 256. Ερεθιστικότητα
 257. Ερυθρόζη
 258. Ευτηκτικό σύστημα
 259. Ευφλεκτότητα
 260. Ηλεκτρονιακό ζεύγος
 261. Θειανισόλη
 262. Θειανόλη
 263. Θειεπίνιο
 264. Θειετάνιο
 265. Θειιράνιο
 266. Μεταθειοκρεσόλη
 267. Ορθοθειοκρεσόλη
 268. Παραθειοκρεσόλη
 269. Θειόλες
 270. Θειυδροξυλαμίνη
 271. Θειοφαίνιο
 272. Θειοφαινόλη
 273. Θρεόζη
 274. Θωρηκτά της Ελλάδας
 275. Ιονική ένωση
 276. Ιππικό
 277. Ισοπροπενυλοβενζόλιο
 278. Ισοτολουόλια
 279. Ιστορία της Φυσικής
 280. Ιωδαιθανάλη
 281. Ιωδαιθάνιο
 282. Ιωδαιθένιο
 283. Ιωδοβενζόλιο
 284. Ιωδομεθάνιο
 285. 1-ιωδοπροπάνιο
 286. 2-ιωδοπροπάνιο
 287. Ιωδοφθορομεθάνιο
 288. Ιωδοχλωρομεθάνιο
 289. Κανιτζάρο Στανισλάο
 290. Καρβαμικό οξύ
 291. Καρβαμικός αιθυλεστέρας
 292. Καρβαμικός μεθυλεστέρας
 293. Καρβοξυλικά οξέα
 294. Καμαραϊκά αγγεία
 295. Καρβίδιο του λιθίου
 296. Κασσιτεράνιο
 297. Κατάλογος χημικών στοιχείων
 298. Κατεχόλη
 299. Κετένες
 300. Κιναλδίνη
 301. Κινναμυλική αλκοόλη
 302. Κουμένιο
 303. Κουμουλένιο
 304. Μετακρεσόλη
 305. Ορθοκρεσόλη
 306. Παρακρεσόλη
 307. Κυαναμίδιο
 308. Κυκλοβουταδιένιο
 309. Κυκλοβουτάνιο
 310. Κυκλοβουτανόλη
 311. Κυκλοβουτίνιο
 312. Κυκλοεξάνιο
 313. 1,3-κυκλοεπταδιένιο
 314. 1,4-κυκλοεπταδιένιο
 315. 1,3,5-κυκλοεπτατριένιο
 316. Κυκλοπεντάνιο
 317. Κυκλοπεντένιο
 318. Κυκλοπροπαναμίνη
 319. Κυκλοπροπανόλη
 320. Κυκλοπροπανόνη
 321. Κυκλοπροπένιο
 322. Κυκλοπροπενόνη
 323. Κυκλοπροπυλομεθυλαιθέρας
 324. Κυκλοπροπυλομεθανόλη
 325. Λακταμίδιο
 326. Λακτόνες
 327. Λεπιδίνη
 328. Λιθιαμίδιο
 329. Λιθιοαργιλιοϋδρίδιο
 330. Λιθιοβοριοϋδρίδιο
 331. Λιούις Γκίλμπερτ
 332. Λογχοφόρος
 333. Λοζέρ
 334. Λοπέζ (άνοιγμα)
 335. 2,3-λουτιδίνη
 336. 2,4-λουτιδίνη
 337. 2,5-λουτιδίνη
 338. 2,6-λουτιδίνη
 339. 3,4-λουτιδίνη
 340. Λυσίνη
 341. Μαουρίσιο Μαλβεστίτι
 342. Μάχη του Καντές
 343. Μάχη του Λιτλ Μπίγκχορν
 344. Μάχη του Κλειδίου
 345. Μάχη του Χέιστινγκς
 346. Μεθαναμίνη
 347. Μεθανικός αιθυλεστέρας
 348. Μεθανικός βινυλεστέρας
 349. Μεθανικός μεθυλεστέρας
 350. Μεθανιμίνη
 351. Μεθανοδιόλη
 352. Μεθανοδιυλομάδα
 353. Μεθανοθειάλη
 354. Μεθανοθειόλη
 355. Μεθανόλη
 356. Μεθανολικό λίθιο
 357. Μεθανοσεληνάλη
 358. Μεθανοσεληνόλη
 359. Μεθανοτελλουρόλη
 360. Μεθανοϋλοβρωμίδιο
 361. Μεθανοφωσφαμίνη
 362. N-μεθυλανιλίνη
 363. Μεθυλαρσίνη
 364. Μεθυλένιο
 365. Μεθυλενοβηρύλλιο
 366. Μεθυλενοκυκλοπροπένιο
 367. 3-μεθυλενο-1-μεθυλοκυκλοβουτένιο
 368. Μεθυλενοσιλάνιο
 369. Μεθυλενοφωσφίνη
 370. 2-μεθυλεξάνιο
 371. 3-μεθυλεξάνιο
 372. 2-μεθυλεπτάνιο
 373. 3-μεθυλεπτάνιο
 374. 4-μεθυλεπτάνιο
 375. Μεθυλιδενομάδα
 376. 4-μεθυλοβενζαλδεΰδη
 377. μ-μεθυλοβενζονιτρίλιο
 378. Ο-μεθυλοβενζονιτρίλιο
 379. Μεθυλοβοράνιο
 380. Μεθυλο-1,2-βουταδιένιο
 381. 2-μεθυλο-1-βουτένιο
 382. Μεθυλο-2-βουτένιο
 383. 3-μεθυλο-1-βουτένιο
 384. Μεθυλοβουτίνιο
 385. Μεθυλογερμανάνιο
 386. Μεθυλοκασσιτεράνιο
 387. Μεθυλοκυκλοβουταδιένιο
 388. 1-μεθυλοκυκλοπροπανόλη
 389. 2-μεθυλοκυκλοπροπανόλη
 390. Μεθυλοκυκλοπροπάνιο
 391. Μεθυλολίθιο
 392. Ν-μεθυλομεθαναμίνη
 393. P-μεθυλομεθανοφωσφαμίνη
 394. 1-μεθυλοναφθαλίνιο
 395. 2-μεθυλοναφθαλίνιο
 396. Μεθυλοξιράνιο
 397. 2-μεθυλοπεντάνιο
 398. 3-μεθυλοπεντάνιο
 399. Μεθυλοπροπανάλη
 400. Μεθυλοπροπανικό οξύ
 401. Μεθυλοπροπένιο
 402. 2-μεθυλοπυριδίνη
 403. 3-μεθυλοπυριδίνη
 404. 4-μεθυλοπυριδίνη
 405. Μεθυλοσιλάνιο
 406. Μεθυλοσιλανόλη
 407. Μεθυλο(φθορομεθυλ)αιθέρας
 408. 2-μεθυλο-1-φθοροβουτάνιο
 409. 3-μεθυλο-1-φθοροβουτάνιο
 410. 2-μεθυλο-2-φθοροβουτάνιο
 411. 3-μεθυλο-2-φθοροβουτάνιο
 412. Μεθυλο-1-φθοροπροπάνιο
 413. Μεθυλο-2-φθοροπροπάνιο
 414. Μεθυλοφθοροσιλάνιο
 415. Μεθυλο-1-χλωροπροπάνιο
 416. Μεθυλο-2-χλωροπροπάνιο
 417. Μεθυλυδραζίνη
 418. N-μεθυλυδροξυλαμίνη
 419. Μερκουριράνιο
 420. Μεταβλητή (Μαθηματικά)
 421. Μεταξυλόλιο
 422. Μεταφορά με αγωγούς
 423. Μήκος δεσμού
 424. Μικρόμετρο
 425. Μολυβδάνιο
 426. Μονοξείδιο του άνθρακα
 427. Μονοξείδιο του διχλωρίου
 428. Μονοξείδιο του θείου
 429. Μονοξείδιο του πυριτίου
 430. Μονοξείδιο του σεληνίου
 431. Μονοκύτταρος οργανισμός
 432. Μονοφθοριούχο βρώμιο
 433. Μονοφθοριούχο ιώδιο
 434. Μονοφθοριούχο χλώριο
 435. Μπαντού
 436. Ναυμαχία της Κοπεγχάγης (1801)
 437. 1-ναφθόλη
 438. 2-ναφθόλη
 439. 1-ναφθυλαμίνη
 440. 2-ναφθυλαμίνη
 441. Νηοπομπή
 442. Νιτραιθάνιο
 443. Νιτραιθένιο
 444. Νιτροενώσεις
 445. Νιτρομεθάνιο
 446. Νιτροξύλιο
 447. Νιτρώδες οξύ
 448. Νιτρώδης αιθυλεστέρας
 449. Νιτρώδης ισοπροπυλεστέρας
 450. Νιτρώδης μεθυλεστέρας
 451. Νορβορναδιένιο
 452. Νορβορνένιο
 453. Ορθοξυλόλιο
 454. Παραξυλόλιο
 455. Οκτάνιο
 456. Οξαδιαζιριδίνη
 457. Οξαζιριδίνη
 458. Οξαδιβοριράνιο
 459. Οξαιθανικό οξύ
 460. Οξαμίδιο
 461. Οξανορβορναδιένιο
 462. Οξασιλιράνιο
 463. Οξασταννιράνιο
 464. Οξαφωσφιράνιο
 465. Οξείδιο του λιθίου
 466. Οξεπίνιο
 467. Οξετάνιο
 468. 3-οξετανόνη
 469. Όξινο θειούχο λίθιο
 470. Οξιρανόλη
 471. Οξονίνιο
 472. Οξυδιμεθανόλη
 473. Οξυτετραφθοριούχο ξένο
 474. Οργανικά υπεροξείδια
 475. Οργανικές ενώσεις με πυρίτιο
 476. Οργανικές ενώσεις με φωσφόρο
 477. Οργανιωδιούχες ενώσεις
 478. Ορθοαιθανικό οξύ
 479. Πάπας Παύλος ΣΤ΄
 480. 1,2-πενταδιένιο
 481. 1,3-πενταδιένιο
 482. 1,4-πενταδιένιο
 483. 2,3-πενταδιένιο
 484. Πενταλένιο
 485. Πεντανάλη
 486. 1-πενταναμίνη
 487. Πεντανικό οξύ
 488. Πεντένιο
 489. 1-πεντένιο
 490. 2-πεντένιο
 491. Πεντίνια
 492. 1-πεντίνιο
 493. 2-πεντίνιο
 494. Πεντηκόντορος
 495. πικόμετρο
 496. Πολιορκία του Γιόρκταουν
 497. Πολυήρεις
 498. Πορτογαλικό άνοιγμα
 499. Προπαδιένιο
 500. Προπανάλη
 501. 1-προπαναμίνη
 502. Προπάνιο
 503. Προπανικό οξύ
 504. 1,2,3-προπανοτριαμίνη
 505. Προπελλάνια
 506. Προπενικό οξύ
 507. 1-προπεν-2-όλη
 508. 2-προπενόλη
 509. Προπενόνη
 510. Προπενυλοβενζόλιο
 511. Προπινάλη
 512. Προπινικό οξύ
 513. Προπίνιο
 514. β-προπιολακτόνη
 515. Προπιοφαινόνη
 516. Προπυλοβενζόλιο
 517. Προπυλοδισιλάνιο
 518. Πυριδίνη
 519. Ρεσορκινόλη
 520. Ραδόνιο
 521. Σαλικυλαλδεΰδη
 522. Σαποταλίνιο
 523. Σιλαναμίνη
 524. Σιλανιμίνη
 525. Σιλάνιο
 526. Σιλανοδιαμίνη
 527. Σιλανοδιόλη
 528. Σιλανόλη
 529. Σιλετάνιο
 530. Σιλιράνιο
 531. Σιλολάνιο
 532. Σιλυλογερμανάνιο
 533. Σιλυλοφωσφίνη
 534. Σουπεροξύ
 535. Σταννολάνιο
 536. λ²-σταννολάνιο
 537. Στιμπολάνιο
 538. Συμμετρία ομάδας
 539. Σφακτηρία
 540. Τελλουρολάνιο
 541. Τετραζάνιο
 542. Τετρακυκλάνιο
 543. Τετραμεθυλοσιλάνιο
 544. Τετραοξιδάνιο
 545. Τετραοξυγόνο
 546. Τετραϋδροπυράνιο
 547. Τετραϋδροφουράνιο
 548. Τετραφθοράνθρακας
 549. Τετραφθοριούχο σελήνιο
 550. μ-τολουϊδίνη
 551. ο-τολουϊδίνη
 552. π-τολουϊδίνη
 553. Τριαζάνιο
 554. Τριαζένιο
 555. Τριαζιριδίνη
 556. Τριακόντορος
 557. Τριβοράνιο(5)
 558. Τριβοράνιο(7)
 559. Τριβοριράνιο
 560. Τρικυκλοβουταβενζόλιο
 561. Τριμεθυλοβουτάνιο
 562. Τριοξείδιο του ακτινίου
 563. Τριοξείδιο του άνθρακα
 564. Τριοξιδάνιο
 565. Τριοξιράνιο
 566. Τρισιλάνιο
 567. Τρισιλιράνιο
 568. Τρίτιο
 569. Τριυδρογόνο
 570. 2,3,4-τριυδροξυβουτανάλη
 571. [[1,1,1-τριφθοραιθάνιο]
 572. Τριφθοραιθανικό οξύ]
 573. Τριφθοριούχο άζωτο
 574. Τριφθοριούχο βόριο
 575. Τριφθοριούχο χλώριο
 576. Τριφθορομεθάνιο
 577. Τροπόνη
 578. Τροπολόνη
 579. Τρυπτοφόλη
 580. Τυροσίνη
 581. Υδραλογόνα
 582. Υδρίδιο του βηρυλλίου
 583. Υδρίδιο του καισίου
 584. Υδρίδιο του καλίου
 585. Υδρίδιο του λιθίου
 586. Υδρίδιο του μαγνησίου
 587. Υδρίδιο του νατρίου
 588. Υδρίδιο του πολωνίου
 589. Υδρίδιο του ρουβιδίου
 590. Υδρίδιο του χαλκού
 591. Υδροαστάτιο
 592. Υδροθειαιθανικό οξύ
 593. Υδροξείδιο του βηρυλλίου
 594. Υδροξείδιο του λιθίου
 595. Υδροξυαιθανάλη
 596. Υδροξυαιθανικό οξύ
 597. 3-υδροξυβενζαλδεΰδη
 598. 4-υδροξυβενζαλδεΰδη
 599. Υδροξυκαρβαμίδιο
 600. Υδροξυλαμίνη
 601. Υδροξυδραζίνη
 602. Υδροξυφωσφίνη
 603. Υδροτελλούριο
 604. Υδροφθοροϋπεροξείδιο
 605. Υδροφθόριο
 606. Υλικό σώμα
 607. Υποβρωμιώδες οξύ
 608. Υποφθοριώδες λίθιο
 609. Υποφθοριώδες οξύ
 610. Υποχλωριώδες οξύ
 611. Φαινόλη
 612. Φαινυλαιθανάλη
 613. Φαινυλαιθανικό οξύ
 614. 1-φαινυλαιθαναμίνη
 615. 2-φαινυλαιθαναμίνη
 616. 1-φαινυλαιθανιμίνη
 617. N-φαινυλαιθανιμίνη
 618. Φαινυλαιθανονιτρίλιο
 619. Φαινυλακετυλένιο
 620. Φαινυλολίθιο
 621. Φαινυλομεθανιμίνη
 622. N-φαινυλομεθανιμίνη
 623. Φαινυλοξιράνιο
 624. Φαινυλοπροπανόνη
 625. Φέιτσεγκ
 626. Φθοραιθανάλη
 627. N-φθοραιθαναμίνη
 628. Φθοραιθανικό οξύ
 629. Φθοραιθάνιο
 630. 2-φθοραιθανόλη
 631. Φθοραιθένιο
 632. Φθοραιθίνιο
 633. Φθοραμίνη
 634. Φθοριούχο βηρύλλιο
 635. Φθοροβενζόλιο
 636. 1-φθοροβουτάνιο
 637. 2-φθοροβουτάνιο
 638. Φθοροκυκλοπροπάνιο
 639. 1-φθορομεθαναμίνη
 640. N-φθορομεθαναμίνη
 641. Φθορομεθάνιο
 642. Φθορομεθυλοβενζόλιο
 643. (Φθορομεθυλο)σιλάνιο
 644. 1-φθοροναφθαλίνιο
 645. Φθοροξυμεθάνιο
 646. 1-φθοροπεντάνιο
 647. 2-φθοροπεντάνιο
 648. 3-φθοροπεντάνιο
 649. 2-φθοροπροπανάλη
 650. 2-φθοροπροπανικό οξύ
 651. 1-φθοροπροπάνιο
 652. 2-φθοροπροπάνιο
 653. 1-φθοροπροπένιο
 654. 2-φθοροπροπένιο
 655. 3-φθοροπροπένιο
 656. Φθοροσιλάνιο
 657. Φθοροχλωράνθρακες
 658. Φθοροχλωριούχο βηρύλλιο
 659. Φθοροχλωραιθανικό οξύ
 660. Φθοροχλωρομεθάνιο
 661. Φθοροχλωροσιλάνιο
 662. Φουλβαλένιο
 663. Φουλβένιο
 664. Φυσικοί πόροι
 665. Φωσφετάνιο
 666. Φωσφιναμίνη
 667. Φωσφίνη
 668. Φωσφολάνιο
 669. Φωσφόλιο
 670. Φωσφοράνιο
 671. Χαβικόλη
 672. Χιλιότονο
 673. Χλωραιθανάλη
 674. Χλωραιθανικό οξύ
 675. Χλωραιθάνιο
 676. 2-χλωραιθανόλη
 677. Χλωραιθένιο
 678. Χλωραμίνη
 679. Χλωροβενζόλιο
 680. 1-χλωροβουτάνιο
 681. 2-χλωροβουτάνιο
 682. Χλωρομεθάνιο
 683. 1-φθοροναφθαλίνιο
 684. 1-χλωροπροπάνιο
 685. 2-χλωροπροπάνιο
 686. Χλωρυδραζίνη
 687. Χρωμάνιο
 688. Ψυκτικό

Επεξεργασίες υφιστάμενων άρθρων

Επεξεργασία
 1. 0 (αριθμός)
 2. 1 (αριθμός)
 3. 1 Ιανουαρίου
 4. 10 Ιανουαρίου
 5. 100 (αριθμός)
 6. 11 Ιανουαρίου
 7. 12 Ιανουαρίου
 8. 13 (αριθμός)
 9. 13 Ιανουαρίου
 10. 14 (αριθμός)
 11. 14 Ιανουαρίου
 12. 17 (αριθμός)
 13. 18 (αριθμός)
 14. 19 Οκτωβρίου
 15. 1η χιλιετία π.Χ.
 16. 10ος αιώνας π.Χ.
 17. 2 (αριθμός)
 18. 2 Αυγούστου
 19. 2 Ιανουαρίου
 20. 2 Ιουνίου
 21. 21 (αριθμός)
 22. 22 (αριθμός)
 23. 27 (αριθμός)
 24. 2η χιλιετία π.Χ.
 25. 3 Ιανουαρίου
 26. 3 Ιουνίου
 27. 31 (αριθμός)
 28. 31 Οκτωβρίου
 29. 33 (αριθμός)
 30. 37 (αριθμός)
 31. 39 (αριθμός)
 32. 3η χιλιετία π.Χ.
 33. 4 Ιανουαρίου
 34. 4 Ιουνίου
 35. 5 Ιανουαρίου
 36. 6 (αριθμός)
 37. 6 Ιανουαρίου
 38. 60 (αριθμός)
 39. 62 (αριθμός)
 40. 64 (αριθμός)
 41. 666 (αριθμός)
 42. 7 (αριθμός)
 43. 7 Ιανουαρίου
 44. 8 Ιανουαρίου
 45. 80 (αριθμός)
 46. 8ος αιώνας π.Χ.
 47. 9 (αριθμός)
 48. 9 Ιανουαρίου
 49. 90 (αριθμός)
 50. 92 (αριθμός)
 51. 9ος αιώνας π.Χ.
 52. DNA πολυμεράση
 53. Medieval II: Total War
 54. RNA πολυμεράση
 55. Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
 56. Αγγειόσπερμα
 57. Αερόστατο
 58. Αζτέκοι
 59. Άζωτο
 60. Αθήνα
 61. Αίγυπτος
 62. Αιθάνιο
 63. Αιθανικό οξύ
 64. Αιθανόλη
 65. Αιθένιο
 66. Αιθίνιο
 67. Αιμοσφαιρίνη
 68. Αϊνστάνιο
 69. Άκανθος
 70. Ακέραιος αριθμός
 71. Ακόρεστη ένωση
 72. Αλάτι
 73. Αλδεΰδες
 74. Αλειφατική ένωση
 75. Αλιεία
 76. Αλλιίνη
 77. Αλκαδιένια
 78. Αλκάνια
 79. Αλκένια
 80. Αλκίνια
 81. Αλκυλαιθέρες
 82. Αλκυλαλογονίδια
 83. Αλογόνα
 84. Αλογονάνθρακες
 85. Αμερικανική Επανάσταση
 86. Αμερίκιο
 87. Αμίνες
 88. Αμινοξέα
 89. Αμμωνία
 90. Αμυλάση
 91. Άμυνα Γκρίνφελντ
 92. Αναλογία
 93. Άνγκστρομ
 94. Άνθρακας
 95. Ανθρακικό λίθιο
 96. Άνθρωπος
 97. Ανόργανη χημεία
 98. Αντίδραση συμπύκνωσης
 99. Αντίδραση σύνθεσης
 100. Αντιτορπιλικό
 101. Αντιύλη
 102. Αράχνη
 103. Αργό
 104. Άρης (πλανήτης)
 105. Αριθμός Αβογκάντρο
 106. Αρσίνη
 107. Άρτιοι και περιττοί αριθμοί
 108. Ασπαρτάμη
 109. Ασπίδα
 110. Αστρονομία
 111. Αστρονομική μονάδα
 112. Ατλαντίς
 113. Ατομική βόμβα
 114. Ατομικό βάρος
 115. Βαλκανικοί πόλεμοι
 116. Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος
 117. Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος
 118. Βανάδιο
 119. Βαρύτητα
 120. Βασίλισσα Όλγα ΙΙ (Αντιτορπιλικό)
 121. Βενζόλιο
 122. Βενιαμίν Φραγκλίνος
 123. Βηρύλλιο
 124. Βήρυλλος
 125. Βιοχημεία
 126. Βισμούθιο
 127. Βιτάλλιο
 128. Βολφράμιο
 129. Βόριο
 130. Βουτάνιο
 131. Βουτένιο
 132. 1-βουτίνιο
 133. Βρεφική θνησιμότητα
 134. Βροχή
 135. Βρουκίτης
 136. Βρώμιο
 137. Βρωμιούχος άργυρος
 138. Βρωμιούχο ασβέστιο
 139. Βρωμιούχο νάτριο
 140. Βρωμιούχο καίσιο
 141. Βρωμιούχος μόλυβδος
 142. Βρωμιούχος υφυδράργυρος
 143. Βυζαντινή Αυτοκρατορία
 144. Γαλακτόζη
 145. Γερμάνιο
 146. Γεωλογία
 147. Γεωργία (δραστηριότητα)
 148. Γεώργιος Α΄ της Ελλάδας
 149. Γεωχημεία
 150. Γη
 151. Γκαμπί της βασίλισσας
 152. Γκούγκολ
 153. Γλυκίνη
 154. Γλυκόζη
 155. Γραμμοάτομο
 156. Δέλτα
 157. Δελφίν Ι (Υποβρύχιο)
 158. Δεσμός υδρογόνου
 159. Δευτέριο
 160. Δήμος Βερτίσκου
 161. Δίαιτα Ντουκάν
 162. Διάτομα
 163. Δι(ενδεκαφθοροδιαντιμονιούχος) τετραξενοχρυσός
 164. Δικυάνιο
 165. Διμεθυλοπροπάνιο
 166. Διμεθυλυδράργυρος
 167. Διοξείδιο του άνθρακα
 168. Διοξείδιο του αμερικίου
 169. Διυδρίδιο του πλουτωνίου
 170. Διφθοροδιχλωρομεθάνιο
 171. Διχλωριούχο τιτάνιο
 172. Δομισμός (ψυχολογία)
 173. Δρόμων
 174. Δολοφονία του Παύλου Φύσσα
 175. Δυνάμεις van der Waals
 176. Εθνική Βουλγαρίας (ποδόσφαιρο ανδρών)
 177. Εκχύλιση
 178. Ελικάση
 179. Ενδοπεπτιδάση
 180. Ένζυμο
 181. Εξαφθορολευκοχρυσιούχο ξένο
 182. Εξωπεπτιδάση
 183. Επανάσταση
 184. Εποξυαιθάνιο
 185. Εποχή του Ορείχαλκου
 186. Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου
 187. Ερυθρίτης
 188. Ερυθρός νάνος
 189. Εστέρες
 190. Ετεροκυκλικές ενώσεις
 191. Ετεροπολικός δεσμός
 192. Ευξενίτης
 193. Ζαποτέκοι
 194. Ζάχαρη
 195. Ηλεκτρισμός
 196. Ηλεκτροεπιμετάλλωση
 197. Ηλεκτρονιακή δομή κατά Lewis
 198. Ηλιακό σύστημα
 199. Ήλιο
 200. Θάλλιο
 201. Θειικό οξύ
 202. Θειικός χαλκός
 203. Θειώδες οξύ
 204. Θεόδωρος Κατσανέβας
 205. Θόριο
 206. Ιλμενίτης
 207. Ίνδιο
 208. Ιός
 209. Ισότοπα του νέου
 210. Ισότοπα του ροδίου
 211. Ισπανική παρτίδα
 212. Ισχιρικό κολοβακτηρίδιο
 213. Ιταλική Γερουσία
 214. Ιταλική παρτίδα
 215. Ιωδιούχο νάτριο
 216. Ιωδιούχος υφυδράργυρος
 217. Ιωνική Επανάσταση
 218. Ιωάννης Καποδίστριας
 219. Ιωσίας
 220. Κάλιο
 221. Κανονικές συνθήκες
 222. Καρβίδιο του βολφραμίου
 223. Κασσίτερος
 224. Κατάφρακτος
 225. Καύση
 226. Κετόνες
 227. Κιούριο
 228. Κοβάλτιο
 229. Κοβαλτίτης
 230. Κόνσταντιν Μπέρνχαρντ φον Φογκτς-Ρετς
 231. Κορεσμένη ένωση
 232. Κοσμικές ακτίνες
 233. Κρίστιαν Βιρτ
 234. Κρυπτό
 235. Κύβος
 236. Κυανιούχο βρωμοβενζύλιο
 237. Κυανιούχο κάλιο
 238. Κυανιούχος άργυρος
 239. Κυκλοαλκάνια
 240. Κυκλοπροπάνιο
 241. Κυνήγι
 242. Λακτάση
 243. Λίθιο
 244. Λικέρ
 245. Μάγια
 246. Μαγνητικός διαχωρισμός
 247. Μαθηματικά
 248. Μαϊκόπ
 249. Μακεδονική φάλαγγα
 250. Μαλτάση
 251. Μαρώ Μπράνκοβιτς
 252. Μάχη της Πύδνας
 253. Μάχη της Φλάνδρας (1917)
 254. Μάχη του Μάρνη (1914)
 255. Μάχη των Πλαταιών
 256. Μεθανάλη
 257. Μεθανικό οξύ
 258. Μεθάνιο
 259. Μεθυλένιο (γενικά)
 260. Μεθυλοβουτάνιο
 261. Μεθυλοπροπάνιο
 262. Μεταβολισμός
 263. Μεταλλικός δεσμός
 264. Μηλεϊνικός ανυδρίτης
 265. Μηχανική
 266. Μιγαδικός αριθμός
 267. Μιχάλης Λιάπης
 268. Μονόξυλο
 269. Μονοσακχαρίτης
 270. Μυθολογία
 271. Μυθιστόρημα
 272. Μυκηναϊκός πολιτισμός
 273. Μυοσφαιρίνη
 274. Νάτριο
 275. Νερό
 276. Νικοτίνη
 277. Νιλς Μπορ
 278. Νίτρο
 279. Νιτρογλυκόλη
 280. Ντακότα
 281. Ξένο
 282. Οδυσσέας
 283. Όζον
 284. Οικονομία
 285. Οκτάεδρο
 286. Όλγα της Ελλάδας
 287. Ομάδα του οξυγόνου
 288. Ομοιοπολικός δεσμός
 289. Ομόλογη σειρά
 290. Ονοματολογία οργανικών ενώσεων
 291. Οξείδιο του βηρυλλίου
 292. Όξινη βροχή
 293. Οξιράνιο
 294. Οξύ
 295. Οπτικό νεύρο
 296. Οργανικές ενώσεις
 297. Οργανική χημεία
 298. Ορχιδέα
 299. Ουγγιά
 300. Ουνουνόκτιο
 301. Ουράνιο
 302. Παλμικός προωθητήρας πλάσματος
 303. Παρσέκ
 304. Πάουλ Ζούτερμαϊστερ
 305. Πεντάνιο
 306. Πενταφθοριούχος φωσφόρος
 307. Πενταφθοροξενιούχο τετραμεθυλαμμώνιο
 308. Πεπτιδάση
 309. Περοβσκίτης
 310. Πεψίνη
 311. Πληθάριθμος
 312. Πληροφορική
 313. Πλουτώνιο
 314. Πολική αρκούδα
 315. Πολιορκία του Λένινγκραντ
 316. Πολυκράτης
 317. Πολυχλωριωμένα διφαινύλια
 318. Πολώνιο
 319. Ποσειδώνιο
 320. Προπάνιο
 321. 1-προπανόλη
 322. 2-προπανόλη
 323. Προπανόνη
 324. Προπενάλη
 325. Προπένιο
 326. Προσρόφηση
 327. Πρωτακτίνιο
 328. Πρωτεάση
 329. Πρωτόζωα
 330. Πυκνότητα
 331. Πυρηνική Ιατρική
 332. Ράδιο
 333. Ρητός αριθμός
 334. Ριβόζη
 335. Ρίγανη
 336. Ρουτίλιο
 337. Σαλαμίς Ι (Θωρηκτό)
 338. Σελήνιο
 339. Σάμος
 340. Σαφφλορίτης
 341. Σερ Φράνσις Μπέικον
 342. Σεροτονίνη
 343. Σειρά Taylor
 344. Σημαία της Ζιμπάμπουε
 345. Σιδηροκυανιούχο κάλιο
 346. Σίδηρος
 347. Σικελική άμυνα
 348. Σκουττερουδίτης
 349. Σμαράγδι
 350. Σταρ Τρεκ
 351. Στυρένιο
 352. Σύκο
 353. Σύνολο
 354. Σφαιροκοβαλτίτης
 355. Τέλειος αριθμός
 356. Τεντέν
 357. Τετράεδρο
 358. Τετράκις εκατομμύριο
 359. Τηθύς
 360. Τήξη
 361. Τιτάνας (δορυφόρος)
 362. Τιτάνιο
 363. Τιτανίτης
 364. Το Αιγαίο στις φλόγες
 365. Τολουόλιο
 366. Τόξο (όπλο)
 367. Τοξότης
 368. Τριβρωμιούχο βόριο
 369. Τριήρης
 370. Τριοξείδιο του κιουρίου
 371. Τρίτων (υποβρύχιο Υ-5)
 372. Τριυδροξείδιο του κιουρίου
 373. 1,1,1-τριχλωραιθάνιο
 374. Τριχλωριούχος σίδηρος
 375. Τριχλωριούχο ουράνιο
 376. Τροία
 377. Τρυπτοφάνη
 378. Τρωικός πόλεμος
 379. Υγροποιημένος αέρας
 380. Υδραζίνη
 381. Υδράργυρος
 382. Υδροβρωμικό οξύ
 383. Υδροβρώμιο
 384. Υδρογονάνθρακες
 385. Υδρογόνο
 386. Υδρόθειο
 387. Υδροϊώδιο
 388. Υδροκυάνιο
 389. Υδροξυαιθανάλη
 390. Υδροσελήνιο
 391. Υδροχλωρικό οξύ
 392. Υδροχλώριο
 393. Υπεροξείδιο του υδρογόνου
 394. Υποξείδιο του άνθρακα
 395. Φαινόμενο του θερμοκηπίου
 396. Φαιστός
 397. Φανταστικός αριθμός
 398. Φθόριο
 399. Φθοριούχο λίθιο
 400. Φουράνιο
 401. Φουρανόζη
 402. Φράγκιο
 403. Φράιντ Λίβερ
 404. Φρουκτόζη
 405. Φυσική
 406. Φυσικοχημεία
 407. Φυσικό αέριο
 408. Φυσικός αριθμός
 409. Φωσγένιο
 410. Φωτοβολταϊκά
 411. Χαλκοβηρύλλιο
 412. Χαλκογόνα
 413. Χαλκός
 414. Χειρομορφία (χημεία)
 415. Χημεία
 416. Χημική βιομηχανία
 417. Χημική ένωση
 418. Χημική ουσία
 419. Χημική ρίζα
 420. Χημικό στοιχείο
 421. Χημικός δεσμός
 422. Χημικός τύπος
 423. Χιλιόγραμμο
 424. Χιλιοστό
 425. Χιλιοστόμετρο
 426. Χλωρίνη
 427. Χλωριούχο βηρύλλιο
 428. Χλωριούχο καίσιο
 429. Χλωριούχος χρυσός
 430. Χρυσοβήρυλλος
 431. Χρυσός
 432. Χρώμιο
 433. Ψαρόνι
 434. Ψυχολογία
 435. Ώλαντ

Ανακατευθύνσεις

Επεξεργασία
 1. B2H6
 2. BeO
 3. BH3
 4. Blood on the Dance Floor (τραγούδι)
 5. C2H3F
 6. C2H3I
 7. C2H5N
 8. C2H5Br
 9. C2H5Cl
 10. C2H5F
 11. C2H5I
 12. C2H5N
 13. C2H5OCl
 14. C2H5OF
 15. C2H6
 16. C2H7N
 17. C3H8
 18. C3H9N
 19. C6H5CH2NH2
 20. CFC
 21. CFC-22
 22. CH2=CHI
 23. CH2F2
 24. CH2FCl
 25. CH2O
 26. CH3Br
 27. CH3CH2Br
 28. CH3CH2Cl
 29. CH3CH2I
 30. CH3Cl
 31. CH3F
 32. CH3I
 33. CH3N
 34. CH3OBr
 35. CH3OCl
 36. CH3OF
 37. CH3OI
 38. CH4
 39. CH4O
 40. CH4S
 41. CH5N
 42. CH6Si
 43. CHBrO
 44. CHClO
 45. CHF3
 46. CHFO
 47. CHIO
 48. EtBr
 49. EtCl
 50. EtI
 51. Ghosts
 52. Give in to Me
 53. Googol
 54. HAt
 55. H2O
 56. H2O2
 57. H2Se
 58. H2Te
 59. HCFC-22
 60. HFC-23
 61. LiBH4
 62. LiNH2
 63. PhCH2NH2
 64. PhNH2
 65. PoH2
 66. R-21
 67. R-22
 68. Tg
 69. ViI
 70. Αγγειόσπερμο
 71. Αιθενοδιόλη-1,2
 72. Αιθενοδιόλη-1,2
 73. Αιθυλιωδίδιο
 74. Αιθυλαμίνη
 75. Αιθυλενογλυκόλη
 76. Αιθυλοβενζένιο
 77. Αιθυλοβρωμίδιο
 78. Αιθυλοεξάνιο
 79. Μ-αιθυλομεθυλοβενζόλιο
 80. 1-αιθυλο-3-μεθυλοκυκλοεξατριένιο
 81. 3-αιθυλοτολουόλιο
 82. Αιθυλοχλωρίδιο
 83. Ακετυλένιο
 84. Ακρολεΐνη
 85. Αλαλκάνια
 86. Αλκαδιένιο
 87. Αλκίνιο
 88. Αλκοόλ (αποσαφήνιση)
 89. Αλκυλαλογονίδιο
 90. Αμίδιο του λιθίου
 91. Αμινομεθυλοβενζόλιο
 92. Αντίδραση προσθήκης
 93. Αντίστροφο
 94. Άποφις (αστεροειδής)
 95. Αστατάνιο
 96. Ατομική μάζα
 97. Αυτοκρατορία των Ινδών Γκούπτα
 98. Βασίλισσα Όλγα των Ελλήνων
 99. Βενζένιο
 100. 1,2-Βουταδιένιο
 101. Βουτατριένιο
 102. Βουτεν-1-όλη-1
 103. Βουτίνιο-1
 104. Βουτίνιο-2
 105. ΒΠΠ
 106. Γαλάτες
 107. Γλυκερόνη
 108. Διμεθυλοεξάνιο
 109. Διμεθυλοσουλφίδιο
 110. Διμεθυλοϋδράργυρος
 111. Διχλωροδιφθορομεθάνιο
 112. Δύναμη (μαθηματικά)
 113. Εξαφθοριολευκοχρυσικό ξένο
 114. Επιβοραιθάνιο
 115. Επιδιοξυμεθάνιο
 116. Εποξυαιθάνιο
 117. Ζαποτέκ
 118. Ζέση
 119. Ζεύγος κατά Λιούις
 120. ΗΒ
 121. Ηλεκτρονική δομή κατά Lewis
 122. Θειενικό οξύ
 123. Θερμοκρασία δωματίου
 124. Θρυπτοφάνη
 125. Ισοπροπυλοφθορίδιο
 126. Ιωδοαιθυλένιο
 127. Κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος
 128. Καρβονικά οξέα
 129. Καρβοξυλικοί εστέρες
 130. Κετένη
 131. Κορεσμένοι μονοσθενείς αιθέρες
 132. KT
 133. 3-κυανοτολουόλιο
 134. Μ-κυανοτολουόλιο
 135. Λευκή αρκούδα
 136. Λιθιοαργιλιοτετραϋδρίδιο
 137. Μάρα Μπράνκοβιτς
 138. Μάχη του Λένινγκραντ
 139. Μεθανυδροξυλαμίνη
 140. Μεθυλαμινοβενζόλιο
 141. Μεθυλαμίνη
 142. Μεθυλενομάδα
 143. Μεθυλιωδίδιο
 144. N-μεθυλοβενζεναμίνη
 145. 3-μεθυλοβενζενοκαρβονιτρίλιο
 146. Μεθυλοφαινυλαμίνη
 147. Μερκαπτάνες
 148. Μηδέν
 149. Μονάδα
 150. Μυρμηκικό οξύ
 151. Οι πειρατές του Αιγαίου
 152. Οκτάνια
 153. οξείδιο του κιουρίου
 154. Οξικό οξύ
 155. Οργανική ένωση
 156. Πεντένιο-1
 157. Πεντένιο-2
 158. Πεντίνιο-1
 159. Πεντίνιο-2
 160. 2-πικολίνη
 161. 3-πικολίνη
 162. 4-πικολίνη
 163. Πολάνιο
 164. Πόλεμος Ανεξαρτησίας ΗΠΑ
 165. Προπαναμίνη-1
 166. Προπαναμίνη-2
 167. Προπενόλη-2
 168. 2-προπενάλη
 169. Προπεν-2-άλη
 170. Προπυλοφθορίδιο
 171. Πρωτεϊνάση
 172. Σαπωνόλιθος
 173. Σελάνιο
 174. Σιλα-1-φθοραιθάνιο
 175. Σουλφάνιο
 176. Σουλφίδιο του υδρογόνου
 177. Σουπερνόβες
 178. Συνηθισμένες συνθήκες
 179. Σωματίδιο α
 180. Τελλάνιο
 181. Τελλουράνιο
 182. Τετραϋδροβοριούχο λίθιο
 183. Το φλογισμένο Αρχιπέλαγος
 184. Τριπτάνιο
 185. Τριφθορίδιο του βορίου
 186. 1.1.1-Τριχλωραιθάνιο
 187. Υδρίδιο λιθίου - βορίου
 188. Υδρίδιο του πλουτωνίου
 189. Υδρίδιο του τελλουρίου
 190. Υδροβοριούχο λίθιο
 191. Υδροθειαμίνη
 192. Υδροξείδιο του κιουρίου
 193. Υδροξυβενζόλιο
 194. Υδροσεληνικό οξύ
 195. Υδροσουλφίδιο
 196. Υδροτελλουρικό οξύ
 197. Φαινυλαιθάνιο
 198. Φαινυλομεθαναμίνη
 199. Φορμαλίνη
 200. Φορμόλη
 201. Φθοριούχο βρώμιο
 202. Φθοριούχο ιώδιο
 203. Φθοροφόρμιο
 204. Φθοροσιλυλομεθάνιο
 205. Φράνσις Μπέηκον
 206. Φρέον
 207. Φρεόν 21
 208. Χαλκογόνο
 209. Χάρολντ Γκοντγουΐλσον
 210. Χημικό φαινόμενο
 211. Χλωριούχο(II) τιτάνιο
 212. Χλωριούχος χρυσός (Ι)
 213. Χλωριωδομεθάνιο
 214. Χλωροφθοράνθρακες

Νέες αποσαφηνίσεις

Επεξεργασία
 1. B2H2O
 2. C10H14
 3. C10H8
 4. C10H8O
 5. C10H9N
 6. C11H10
 7. C12H12
 8. C2H2
 9. C2H2O2
 10. C2H4
 11. C2H4F2
 12. C2H4N2O2
 13. C2H4O
 14. C2H4O2
 15. C2H4O3
 16. C2H5BrO
 17. C2H5ClO
 18. C2H5FO
 19. C2H5IO
 20. C2H5N
 21. C2H5NO2
 22. C2H6NF
 23. C2H6O
 24. C2H6O2
 25. C2H6O3
 26. C2H6Si
 27. C2H7N
 28. C2H8Si
 29. C2O2
 30. C2H2O
 31. C3H2
 32. C3H4
 33. C3H4O
 34. C3H6
 35. C3H6F2
 36. C3H6O
 37. C3H6O2
 38. C3H6O3
 39. C3H7Br
 40. C3H7Cl
 41. C3H7F
 42. C3H7I
 43. C3H7N
 44. C3H8O
 45. C3H8O2
 46. C3H8S
 47. C3H9N
 48. C3H10Si
 49. C4H10
 50. C4H10O
 51. C4H10S
 52. C4H2
 53. C4H4
 54. C4H4O
 55. C4H6
 56. C4H6O
 57. C4H8
 58. C4H8O
 59. C4H8O4
 60. C4H9Br
 61. C4H9Cl
 62. C4H9F
 63. C5H6
 64. C5H8
 65. C5H10
 66. C5H10O
 67. C5H11Cl
 68. C5H11F
 69. C5H12
 70. C5H12O
 71. C5H13N
 72. C6H6
 73. C6H6O
 74. C6H6O2
 75. C6H6OS
 76. C6H6S
 77. C6H8
 78. C6H7N
 79. C6H13F
 80. C6H14
 81. C7H7N
 82. C7H8
 83. C7H8O
 84. C7H8O2
 85. C7H8S
 86. C7H10
 87. C7H9N
 88. C7H15F
 89. C7H16
 90. C8H6
 91. C8H7N
 92. C8H8
 93. C8H8O
 94. C8H8O2
 95. C8H9N
 96. C8H10
 97. C8H11N
 98. C8H18
 99. C9H8
 100. C9H10
 101. C9H10O
 102. C9H12
 103. CH10Si3
 104. CH2N2
 105. CH2O2
 106. CH3BrO
 107. CH3ClO
 108. CH3FO
 109. CH3IO
 110. CH3NO2
 111. CH4NF
 112. CH4O2
 113. CH4OSi
 114. CH5NSi
 115. CH5SiF
 116. CH6Si2
 117. CH8Si2
 118. DHA
 119. Ν2H2O
 120. Ν3Η3
 121. ΝHO2
 122. Si3H6
 123. SiH4N2
 124. Βοράνια
 125. Βρωμιούχος Υδράργυρος
 126. Διβοράνιο
 127. Διμεθυλεξάνιο
 128. Διμεθυλοβουτάνιο
 129. Διμεθυλοπεντάνιο
 130. Μεταβλητή
 131. Προπανόλη

Συνεισφορές σε πύλες

Επεξεργασία
 1. Πύλη:Αεροπορία/Εισαγωγή
 2. Πύλη:Κύρια/Επιλεγμένα Γεγονότα/1 Ιανουαρίου
 3. Πύλη:Κύρια/Επιλεγμένα Γεγονότα/2 Ιανουαρίου
 4. Πύλη:Κύρια/Επιλεγμένα Γεγονότα/31 Δεκεμβρίου
 5. Πύλη:Κύρια/Επιλεγμένα Γεγονότα/19 Απριλίου
 6. Πύλη:Χημεία/Τεχνικές

Νέες κατηγορίες

Επεξεργασία
 1. C1
 2. C10
 3. C11
 4. C12
 5. C13
 6. C2
 7. C3
 8. C4
 9. C5
 10. C6
 11. C7
 12. C8
 13. C9
 14. Αζάνια
 15. Ακέραιοι αριθμοί
 16. Ακόρεστες ενώσεις
 17. Αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες
 18. Αλειφατικές ενώσεις
 19. Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες
 20. Αλκάνια
 21. Αλκανικά οξέα
 22. Αλκανόλες
 23. Αλκένια
 24. Αλκίνια
 25. Αλκυλαλογονίδια
 26. Αλλοτροπία
 27. Αλοβουτάνια
 28. Αλομεθάνια
 29. Αλοπεντάνια
 30. Αλοπροπάνια
 31. Αμίνες
 32. Ανόργανες αμίνες
 33. Ανόργανες βάσεις
 34. Ανόργανες ενώσεις άνθρακα
 35. Ανόργανες ιμίνες
 36. Ανόργανες ενώσεις βρωμίου
 37. Ανόργανες ενώσεις χλωρίου
 38. Ανόργανες υδραζίνες
 39. Αρένια
 40. Αρενόλες
 41. Αριθμοί δυναμοσειρών
 42. Αρυλαλογονίδια
 43. Αρωματικά αλογονίδια
 44. Αρωματικές αλδεΰδες
 45. Αρωματικές ιμίνες
 46. Αρωματικές κετόνες
 47. Βάσεις
 48. Βενζαλδεΰδες
 49. Δισακχαρίτες
 50. Ενώσεις γερμάνιου
 51. Ενώσεις ιωδίου
 52. Ενώσεις κασσιτέρου
 53. Κατηγορία:Ενώσεις με τριμελή δακτύλιο
 54. Κατηγορία:Ενώσεις σεληνίου
 55. Εξάνια
 56. Επτάνια
 57. Κατάταξη Οργανικών ενώσεων κατά αριθμό ατόμων άνθρακα ανά μόριο ένωσης
 58. Κορεσμένες ενώσεις
 59. Κυκλοαλκάνια
 60. Μητρικές ενώσεις
 61. Μιγαδικοί αριθμοί
 62. Μονοσακχαρίτες
 63. Ναφθαλίνια
 64. Οκτάνια
 65. Οξειδάνια
 66. Οξείδια
 67. Οργανικά υπεροξείδια
 68. Οργανικές αμίνες
 69. Οργανικές βάσεις
 70. Οργανικές ενώσεις βρωμίου
 71. Ετεροκυκλικές οργανικές ιμίνες
 72. Οργανικές ιμίνες
 73. Οργανικές ενώσεις ιωδίου
 74. Οργανικές ενώσεις φθορίου
 75. Οργανικές ενώσεις χλωρίου
 76. Οργανικές ετεροκυκλικές αμίνες
 77. Οργανικές υδραζίνες
 78. Πεντένια
 79. Πολικοί διαλύτες
 80. Πολιορκίες
 81. Πυριδίνες
 82. Σύνθετοι αριθμοί
 83. Τετραγωνικοί αριθμοί
 84. Υδραζίνες
 85. Υδραλογόνα
 86. Υδρίδια
 87. Υπεροξείδια
 88. Φθοροπεντάνια
 89. Φθοροχλωράνθρακες
 90. Φυσικοί αριθμοί
 91. Χειρομορφία (χημεία)
 92. Χημικός δεσμός
 93. Ψυκτικά

Νέα πρότυπα

Επεξεργασία
 1. Πρότυπο:Αιθέρες
 2. Πρότυπο:Ακυλαλογονίδια
 3. Πρότυπο:Αλδεΰδες
 4. Πρότυπο:Αλκοόλες
 5. Πρότυπο:Αλλότροπα του οξυγόνου
 6. Πρότυπο:Αλομεθάνια
 7. Πρότυπο:Αμίνες
 8. Πρότυπο:Ανόργανες ενώσεις αλκαλίων μετάλλων
 9. Πρότυπο:Ανόργανες ενώσεις αζώτου
 10. Πρότυπο:Ανόργανες ενώσεις άνθρακα
 11. Πρότυπο:Ανόργανες ενώσεις βρωμίου
 12. Πρότυπο:Ανόργανες ενώσεις οξυγόνου
 13. Πρότυπο:Ανόργανες ενώσεις υδρογόνου
 14. Πρότυπο:Ανόργανες ενώσεις φθορίου
 15. Πρότυπο:Ανόργανες ενώσεις χλωρίου
 16. Πρότυπο:Αντιαρωματικοί υδρογονάνθρακες
 17. Πρότυπο:Αρωματικοί υδρογονάνθρακες
 18. Πρότυπο:Δυαδικά βρωμίδια
 19. Πρότυπο:Δυαδικά ιωδίδια
 20. Πρότυπο:Δυαδικά υδρίδια
 21. Πρότυπο:Δυαδικά χλωρίδια
 22. Πρότυπο:Ένζυμα
 23. Πρότυπο:Ενώσεις αζώτου
 24. Πρότυπο:Ενώσεις αμερικίου
 25. Πρότυπο:Ενώσεις αρσενικού
 26. Πρότυπο:Ενώσεις αστατίου
 27. Πρότυπο:Ενώσεις βαναδίου
 28. Πρότυπο:Ενώσεις βισμουθίου
 29. Πρότυπο:Ενώσεις βηρυλλίου
 30. Πρότυπο:Ενώσεις βορίου
 31. Πρότυπο:Ενώσεις γερμάνιου
 32. Πρότυπο:Ενώσεις ευγενών αερίων
 33. Πρότυπο:Ενώσεις θαλλίου
 34. Πρότυπο:Ενώσεις θείου
 35. Πρότυπο:Ενώσεις θορίου
 36. Πρότυπο:Eνώσεις ιωδίου
 37. Πρότυπο:Ενώσεις καισίου
 38. Πρότυπο:Ενώσεις κασσιτέρου
 39. Πρότυπο:Ενώσεις κιουρίου
 40. Πρότυπο:Ενώσεις κοβαλτίου
 41. Πρότυπο:Ενώσεις λευκοχρύσου
 42. Πρότυπο:Ενώσεις λιθίου
 43. Πρότυπο:Ενώσεις μολύβδου
 44. Πρότυπο:Ενώσεις νατρίου
 45. Πρότυπο:Ενώσεις ουρανίου
 46. Πρότυπο:Ενώσεις πλουτωνίου
 47. Πρότυπο:Ενώσεις πολωνίου
 48. Πρότυπο:Ενώσεις ποσειδωνίου
 49. Πρότυπο:Ενώσεις πρωτακτινίου
 50. Πρότυπο:Ενώσεις πυριτίου
 51. Πρότυπο:Ενώσεις σεληνίου
 52. Πρότυπο:Ενώσεις σιδήρου
 53. Πρότυπο:Ενώσεις τιτανίου
 54. Πρότυπο:Ενώσεις υδραργύρου
 55. Πρότυπο:Ενώσεις φωσφόρου
 56. Πρότυπο:Ενώσεις χαλκού
 57. Πρότυπο:Ενώσεις χρυσού
 58. Πρότυπο:Εστέρες υπαλογονοδών οξέων
 59. Πρότυπο:Ετεροκυκλικές ενώσεις
 60. Πρότυπο:Θειαιθέρες
 61. Πρότυπο:Θειόλες
 62. Πρότυπο:Ιμίνες
 63. Πρότυπο:Καρβονικά οξέα
 64. Πρότυπο:Καρβονικοί εστέρες
 65. Πρότυπο:Κατηγορίες οργανικών αζωτούχων ενώσεων
 66. Πρότυπο:Κατηγορίες οργανικών ενώσεων
 67. Πρότυπο:Κετένες
 68. Πρότυπο:Κετόνες
 69. Πρότυπο:Κλάδοι της Χημείας
 70. Πρότυπο:Νιτρίλια
 71. Πρότυπο:Νιτροενώσεις
 72. Πρότυπο:Οξέα
 73. Πρότυπο:Οργανική χημεία
 74. Πρότυπο:Οργανικές ενώσεις με πυρίτιο
 75. Πρότυπο:Οργανικές ενώσεις του φωσφόρου
 76. Πρότυπο:Οργανοαλογονίδια
 77. Πρότυπο:Οργανομεταλλικές ενώσεις
 78. Πρότυπο:Οργανοσιλάνια
 79. Πρότυπο:Προκολομβιανοί πολιτισμοί της Αμερικής
 80. Πρότυπο:Πρωτεϊνικά αμινοξέα
 81. Πρότυπο:Σάκχαρα
 82. Πρότυπο:Σκακιστικά ανοίγματα
 83. Πρότυπο:Υδραζίνες
 84. Πρότυπο:Υδρίδια
 85. Πρότυπο:Υδρογονάνθρακες
 86. Πρότυπο:Φυσικοί αριθμοί
 87. Πρότυπο:Φωσφίνες
 88. Πρότυπο:Χημικοί δεσμοί
 89. Πρότυπο:Χημικοί δεσμοί με άνθρακα

Χρήσιμες υπερσυνδέσεις

Επεξεργασία
 1. Βοήθεια:Μαθηματικοί τύποι TeX
 2. Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Αποτίμησης Ζωτικών Άρθρων
 3. Βικιπαίδεια:Άρθρα ζωτικής σημασίας
 4. Πρότυπο:Αποτίμηση Άρθρων
 5. [1]
 6. TeX editors
 7. en:Category:Free editing software
 8. en:Category:Free TeX software
 9. en:Category:Free science software
 10. en:Category:Free typesetting software
 11. en:Category:Chemistry software
 12. en:List of molecular graphics systems
 13. en:Molecular modelling
 14. en:Electron microscope
 15. en:List of protein structure prediction software
 16. en:Molecular dynamics
 17. en:Molecular orbital
 18. Commons:Usability issues and ideas
 19. usability:Multimedia:Hub
 20. en:Wikipedia:Advice for new administrators
 21. en:Wikipedia:New admin school
 22. en:Wikipedia:Administrators' how-to guide
 23. Κατηγορία:Σελίδες για γρήγορη διαγραφή
 24. Βικιπαίδεια:Σημειωματάριο διαχειριστών/checklist
 25. Ttzavaras project
 26. en:Wikipedia:Wikimedia sister projects
 27. Συνέδριο10ΒΠ
 28. Interwikimedia links

Επαφές με συναδέρφους

Επεξεργασία
 1. Alaniaris
 2. Atlantia
 3. Badseed
 4. CeeKay
 5. Costas78
 6. Diu
 7. Egmontaz
 8. Ferengi
 9. Francois-Pier
 10. Geraki
 11. Glavkos
 12. Jake V
 13. JohnMad
 14. Kostis
 15. Lemur
 16. Lucinos
 17. ManosHacker
 18. MARKELLOS
 19. Μυρμηγκάκι
 20. Nataly
 21. Πευκο
 22. Sotkil
 23. SV1XV
 24. Στέλιος Τ.
 25. Templar
 26. Ttzavaras
 27. Vanakaris
 28. VJSC263IO
 29. Xhmikos

Αστρονομία

Επεξεργασία
Αστρονομία
Συντόμευση kB Μοριοδότηση Ημερομηνία ελέγχου
Αστρονομία 30-77 8.817 8/11/2013
Φυσικές επιστήμες 2-44 53.636 8/11/2013
Ουράνιο σώμα 2-15 5.400 8/11/2013
Φυσικός δορυφόρος 9-33 8.584 8/11/2013
Πλανήτης 11-110 78.710 8/11/2013
Αστέρας 92-114 8.798 8/11/2013
Νεφέλωμα 2-20 10.680 8/11/2013
Γαλαξίες 65-81 3.337 8/11/2013
Φυσική 60-57 6.726 8/11/2013
Χημεία 40-65 7.600 8/11/2013
Μαθηματικά 48-64 15.579 8/11/2013

Βιολογία

Επεξεργασία
Βιολογία
Συντόμευση kB Μοριοδότηση#1 Μοριοδότηση#2 Μοριοδότηση#3 Ημερομηνία ελέγχου
Βιολογία 55-56 4.651 582.145 32.018.000 25/8/2013
Φυσικές επιστήμες 2-44 30.184 4.464.834 8.929.668 25/8/2013
Ζωή 2-93 94.442 10.768.098 21.536.196 25/8/2013
Ζωντανός οργανισμός 1-37 19.684 5.963.031 5.963.031 25/8/2013
Εξέλιξη 24-171 17.677 2.987.163 71.691.921 25/8/2013
Ταξινομία 0-18 2.457 847.971 1.695.942 25/8/2013
Κύτταρο 23-42 6.594 699.145 16.080.330 25/8/2013
Γονίδιο 4-50 18.025 2.264.925 9.059.700 25/8/2013

Γεωγραφία

Επεξεργασία
Γεωγραφία
Συντόμευση kB Μοριοδότηση#1 Μοριοδότηση#2 Μοριοδότηση#3 Ημερομηνία ελέγχου
Γεωγραφία 21-34 3.763 420.324 8.826.808 25/8/2013
Επιστήμη 22-88 17.064 2.896.900 63.731.800 25/8/2013
Γη 72-139 29.597 1.288.999 92.807.937 25/8/2013
Ερατοσθένης 10-25 5.255 202.150 2.021.500 25/8/2013
Χωρική ανάλυση 0-39 ? 1.436.721 25/8/2013
Μελέτες χώρου 0-11 ? 127.479 25/8/2013
Γεωεπιστήμες 2-17 774 781.745 1.563.490 25/8/2013
Φυσικές επιστήμες 2-44 30.184 4.464.834 8.929.668 25/8/2013

Γεωλογία

Επεξεργασία
Γεωλογία
Συντόμευση kB Μοριοδότηση#1 Μοριοδότηση#2 Μοριοδότηση#3 Ημερομηνία ελέγχου
Γεωλογία 19-63 6.562 574.179 10.909.395 25/8/2013
Επιστήμη 22-88 17.064 2.896.900 63.731.800 25/8/2013
Γη 72-139 29.597 1.288.999 92.807.937 25/8/2013
Πέτρωμα 7-14 3.262 226.894 1.588.258 25/8/2013
Γεωλογία της Σελήνης 4-43 1.344 169.517 678.067 25/8/2013
Γεωλογία του Άρη 0-48 ? 492.816 25/8/2013
Ιστορία της Γης 0-119 ? 14.104.594 25/8/2013
Τεκτονικές πλάκες 7-92 21.699 3.649.785 25.548.492 25/8/2013

Γεωπονία

Επεξεργασία
Γεωλογία
Συντόμευση kB Μοριοδότηση#1 Μοριοδότηση#2 Μοριοδότηση#3 Ημερομηνία ελέγχου
Γεωπονία 5-1 112 184 918 26/8/2013
Υδροπονία 0-41 ? 7.973.926 26/8/2013
Αεροπονία 0-49 ? 1.597.106 26/8/2013
Έδαφος 16-160 24.320 1.837.280 29.396.480 26/8/2013
Εδαφομηχανική 3-54 3.708 613.692 1.841.076 26/8/2013
Γεωργία 17-122 9.631 2.709.110 46.054.878 26/8/2013
Κηπουρική 0-17 ? 3.220.548 26/8/2013
Πισινοπονική 0-29 ? 3.462.426 26/8/2013

Δασολογία

Επεξεργασία
Δασολογία
Συντόμευση kB Μοριοδότηση#1 Μοριοδότηση#2 Μοριοδότηση#3 Ημερομηνία ελέγχου
Δασολογία 2-22 1.419 621.555 1.243.110 26/8/2013
Δάσος 8-36 6.111 965.169 7.721.352 26/8/2013
Φυτεία 0-29 ? 1.761.170 26/8/2013
Επίπεδο μοντελοποίησης βάθρου (δασολογία) 0-1 ? 1.003 26/8/2013
Δασοπονία 4-13 988 79.807 319.228 26/8/2013
Δέντρο 4-84 34.629 7.688.541 30.754.164 26/8/2013
Οικοσυστημικές υπηρεσίες 0-44 ? 1.404.348 26/8/2013
Ξυλεία 0-37 ? 5.134.379 26/8/2013

Θρησκειολογία

Επεξεργασία
Θρησκειολογία
Συντόμευση kB Μοριοδότηση#1 Μοριοδότηση#2 Μοριοδότηση#3 Ημερομηνία ελέγχου
Θρησκειολογία 29-32 686 22.279 646.080 27/8/2013
Ακαδημία 0-30 ? 1.760.730 27/8/2013
Κοσμικότητα 0-8 ? 865.232 27/8/2013
Θρησκεία 67-85 3.495 486.455 32.592.485 27/8/2013
Θρησκευτική συμπεριφορά 0-3 ? 7.782 27/8/2013
Θεολογία 28-44 1.912 210.329 5.889.224 27/8/2013
Θεότητα 0-24 ? 3.213.552 27/8/2013
Ανθρωπολογία της θρησκείας 0-13 ? 167.622 27/8/2013
Ιστορία
Συντόμευση kB Μοριοδότηση#1 Μοριοδότηση#2 Μοριοδότηση#3 Ημερομηνία ελέγχου
Ιστορία 11-56 19.269 1.901.200 20.913.200 26/8/2013
Γενικός όρος 0-3 ? 147.240 26/8/2013
Πληροφορία 56-22 1.615 89.546 5.014.592 26/8/2013
Σύμπαν 14-90 10.003 2.169.791 30.377.070 26/8/2013
Γεωλογική ιστορία της Γης 0-41 ? 1.323.603 26/8/2013
Ζωντανός οργανισμός 1-37 19.684 5.963.031 5.963.031 25/8/2013
Παγκόσμια ιστορία 0-110 ? 12.989.240 26/8/2013
Ιστορικός 0-25 ? 795.950 26/8/2013

Βοηθητική σελίδα Ιστορίας

Μαθηματικά

Επεξεργασία
Μαθηματικά
Συντόμευση kB Μοριοδότηση#1 Μοριοδότηση#2 Μοριοδότηση#3 Ημερομηνία ελέγχου
Μαθηματικά 48-64 11.696 708.293 33.998.080 27/8/2013
Ποσότητα 3-14 1.283 454.239 1.362.718 27/8/2013
Αριθμός 71-43 435 147.394 10.464.996 27/8/2013
Δομή 0-7 ? 492.471 27/8/2013
Χώρος 3-26 9.545 1.046.615 3.139.845 27/8/2013
Λογισμός 55-45 1.297 224.865 12.367.575 27/8/2013
Ορισμοί των μαθηματικών 0-11 ? 170.566 27/8/2013
Μαθηματικός 26-16 313 104.740 2.723.248 27/8/2013

Μυθολογία

Επεξεργασία
Μυθολογία
Συντόμευση kB Μοριοδότηση#1 Μοριοδότηση#2 Μοριοδότηση#3 Ημερομηνία ελέγχου
Μυθολογία 22-40 7.156 349.562 7.690.360 27/8/2013
Μυθολογία Ίνκα 7-12 723 28.673 200.712 27/8/2013
Συγκριτική μυθολογία 0-26 ? 385.216 27/8/2013
Άλαν Ντάντες 0-16 ? 50.000 27/8/2013
Ιερός 0-19 ? 971.945 27/8/2013
Αφήγημα 0-32 ? 4.950.592 27/8/2013
Παραδοσιακή ιστορία 0-41 ? 187.534 27/8/2013
Μπρους Λίνκολν 0-5 ? 7.165 27/8/2013

Τομέας Φυσική

Επεξεργασία

Βοηθητική σελίδα Φυσικής

πυκνότητα, πυρηνικός αντιδραστήρας, πυρηνικός συντονισμός, ραδιενέργεια, σημείο ζέσεως, σημείο τήξεως, συμβολή, συστήματα μέτρησης, συχνότητα, σώμα, τάση ατμών, ταχύτητα, 1. Αιθίνιο :τήξη, ύλη, υλόκυμα, υπεριώδης ακτινοβολία, υπέρυθρη ακτινοβολία, φαινόμενο, φυσικά μεγέθη, φυσικό φαινόμενο, Φυσική, φυσικοί νόμοι, φως, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, φωτόνιο, χρόνος, ωσμωτική πίσεη,

Ερευνητές

Επεξεργασία

Άλμπερτ Αϊνστάιν, Ανρί Μπεκερέλ, Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, Βίκτωρ Φράνσις Χες, Βίλχελμ Κόνραντ Ρέντγκεν, Γουόλφγκανγκ Πάουλι, Εμίλιο Σεγκρέ, Ενρίκο Φέρμι, Έρβιν Σρέντιγκερ, Θαλής, Ισαάκ Νεύτων, Καρλ Ντέβιντ Άντερσον, Κρίστιαν Χόυχενς, Μαξ Πλανκ, Μάικλ Φαραντέι, Νιλς Μπορ, Όλιβερ Χέβισαϊντ, Ότο Χαν, Ουίλιαμ Τόμσον, Πασκουάλ Τζόρνταν, Ρούντολφ Μεσμπάουερ, Τζέιμς Κλερκ Μάξγουελ, Τζέιμς Τσάντγουϊκ, Φριτζ Στράσμαν, Χάινριχ Χερτζ, Χανς Κρίστιαν Έρστεντ, Χέντρικ Λόρεντς, Χιντέκι Γιουκάβα,

Τομέας Χημεία

Επεξεργασία

Βοηθητική σελίδα Χημείας

Ανόργανη

Επεξεργασία

Ανόργανες ενώσεις

Επεξεργασία

CaC2, CaCO3, BeCO3, H2CO3, ανόργανες ενώσεις, (CN)2, CO2, SiO2, Η2SO4, ZnSO4, NH4CNO, Be(CNO)2, LiCNO, Be(CN)2, LiCN, LiNH2, LiBH2, μαγνητίτης, CO, οξείδια, Be(HCO3)2, LiHCO3, HCNO, HCN, HCl,


Οργανική

Επεξεργασία

αζουλένιο, -N=N-, MeCHO, ROR΄. ακεναφθυλένιο, RCOX, RCHO, RCONH2, ArOH, γ-πυράνιο, =N2, διφαινυλένιο, RCOOR΄, ετεροάτομο, ετεροκυκλικές ενώσεις, RSR΄, RSO3, RSH, θειοφαίνιο, ιμιδαζόλιο, =NH, ινδόλιο, ισοξαζόλιο, ισοϊνδόλιο, ισοκινολίνη, καρβαζόλιο, RCOOH, >CO, κινολίνη, κινοξαλίνη, HCOOH, RCN, οξιράνιο, ονοματολογία οργανικών ενώσεων, οργανικές ενώσεις, Η2ΝCONH2, πενταλένιο, πιπεραζίνη, πιπεριδίνη, πολυαιθυλένιο, πουρίνη, πτεριδίνη, πυραζίνη, πυραζόλιο, πυριδαζίνη, πυριδίνη, πυριμιδίνη, πυρρολιδίνη, πυρρόλιο, RSO3H, τετραϋδροφουράνιο, υγραερίο, φαινανθρένιο, φλουορένιο, φουράνιο, φυσικό αέριο, φωταέριο,


Υδρογονάνθρακες

Επεξεργασία

υδρογονάνθρακες,


1. Αλκάνια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n RH
1 MeH
2 EtH
3 PrH
4 BuH, iBuH
5 BuMe,iBuMe, NpH
6 BuEt, iBuEt, Et2CHMe, tBuEt, iPr2,
7 BuPr, iBuPr, sBuPr, tBuPr, iPrsBu, iPriBu, Et2CMe2, Et3CH, tBuiPr
8 Bu2, iBuBu, sBuBu, Pr2CH, tBuBu, iPrCH(Me)Pr, iBusBu, iBu2, EtC(Me)2Pr, sBu2, Et2CHPr, tBusBu, tBuiBu, iPrC(Me)2Et, iPr2CHMe, iPrCHEt2, Et3CMe, tBu2
9 Bu2CH2,...


2. Αλκένια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n >CH=CH<
2 CH2=CH2
3 CH2=CHMe
4 CH2=CHEt, MeCH=CHMe, CH2=CMe2,
5 CH2=CHPr,MeCH=CHEt,...
6 CH2=CHBu,...
7 CH2=CHCH2Bu,...
8 CH2=CH(CH2)2Bu,...
9 CH2=CH(CH2)3Bu,...


Κυκλοαλκάνια

Επεξεργασία
3. Κυκλοαλκάνια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n -(CH2)ν
3 κυκλοπροπάνιο
4 κυκλοβουτάνιο, μεθυλοκυκλοπροπάνιο
5 κυκλοπεντάνιο, μεθυλοκυκλοβουτάνιο, 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο, 1,2-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο, αιθυλοκυκλοπροπάνιο
6 κυκλοεξάνιο,...
7 κυκλοεπτάνιο,...
8 κυκλοοκτάνιο,...
9 κυκλοεννεάνιο,...


4. Αλκίνια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n -C≡C-
2 HC≡CH
3 MeC≡CH
4 EtC≡CH, MeC≡CMe
5 PrC≡CH,...
6 BuC≡CH,...
7 BuCH2C≡CH,...
8 Bu(CH2)2C≡CH,...
9 Bu(CH2)3C≡CH,...

Αλκαδιένια

Επεξεργασία
5. Αλκαδιένια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n αλκαδιένια
3 CH2=C=CH2
4 MeCH=C=CH2, CH2=CH=CH2
5 ΕτCH=C=CH2,..., CH2=C(Me)CH2
6 PrCH=C=CH2,...
7 BuCH=C=CH2,...
8 BuCH2CH=C=CH2,...
9 Bu(CH2)2CH=C=CH2,...

Κυκλοαλκένια

Επεξεργασία
6. Κυκλοαλκένια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n κυκλοαλκένια
3 κυκλοπροπένιο
4 κυκλοβουτένιο, 1-μεθυλοκυκλοπροπένιο, 3-μεθυλοκυκλοπροπένιο, μεθυλενοκυκλοπροπάνιο
5 κυκλοπεντένιο, 1-μεθυλοκυκλοβουτένιο, 3-μεθυλοκυκλοβουτένιο, μεθυλενοκυκλοπροπάνιο, 1,2-διμεθύλοκυκλοπροπένιο, 1,3-διμεθύλοκυκλοπροπένιο, μεθυλομεθυλενοκυκλοπροπάνιο, 1-αιθυλοκυκλοπροπένιο
6 κυκλοεξένιο,...
7 κυκλοεπτένιο,...
8 κυκλοοκτένιο,...
9 κυκλοεννεένιο,...

Δικυκλοαλκάνια

Επεξεργασία
7. Δικυκλοαλκάνια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n δικυκλοαλκάνια
4 δικυκλοβουτάνιο
5 δικυκλο-(2.1.0)-πεντάνιο, δικυκλο-(1.1.1)-πεντάνιο, 1-μεθυλοδικυκλοπροπάνιο, 2-μεθυλοδικυκλοπροπάνιο
6 δικυκλο-(3.1.0)-εξάνιο,
7 δικυκλο-(4.1.0)-επτάνιο,...
8 δικυκλο-(5.1.0)-οκτάνιο,...
9 δικυκλο-(6.1.0)-εννεάνιο,...

Σπειροαλκάνια

Επεξεργασία
8. Σπειροαλκάνια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n σπειροαλκάνια
5 σπειροπεντάνιο
6 σπειρο-(3.2)-εξάνιο, μεθυλοσπειροπεντάνιο
7 σπειρο-(4.2)-επτάνιο, 1-μεθυλοσπειρο-(3.2)-εξάνιο, 2-μεθυλοσπειρο-(3.2)-εξάνιο, 4-μεθυλοσπειρο-(3.2)-εξάνιο, 5-μεθυλοσπειρο-(3.2)-εξάνιο, 1,1-διμεθυλοσπειροπεντάνιο,...
8 σπειρο-(5.2)-οκτάνιο,...
9 σπειρο-(6.2)-εννεάνιο,...
Αρένια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n ArH
6 PhH
7 PhMe
8 o-ξυλόλιο, μ-ξυλόλιο, π-ξυλόλιο, PhEt, PhVi
9 μεσιτυλένιο, ινδένιο,
10 ναφθαλίνιο
12 ακεναφθυλένιο, ανθρακένιο, διφαινυλένιο, φαινανθρένιο,

Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων

Επεξεργασία

αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων, υδραλογονάνθρακες, αλογονάνθρακες,

Αλκυλαλογονίδια

Επεξεργασία
1. Αλκυλαλογονίδια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n RX
1 MeX, MeF, MeCl, MeBr, MeI
2 EtX, EtF, EtCl, EtBr, EtI
3 PrX, iPrX,...
4 BuX,...
5 BuCH2X,...
6 Bu(CH2)2X,...
7 Bu(CH2)3X,...
8 Bu(CH2)4X,...
9 Bu(CH2)5X,...

Πολυαλαλκάνια

Επεξεργασία
2. Πολυαλογονοαλκάνια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n πολυαλογονοαλκάνια
1 CH2F2, CH2FCl, CH2FBr, CH2FI, CH2Cl2,

CH2ClBr, CH2ClI,...

Αλαλκένια

Επεξεργασία
3. Αλλκένια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n αλαλκένια
2 ViX, ViF, ViCl, ViBr, ViI,

CH2=CF2, CHF=CHF, CH2=CF2, CHF=CHCl,

Αλοκυκλοαλκάνια

Επεξεργασία
4. Αλογονοκυκλοαλκάνια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n αλογονοκυκλοαλκάνια
3 cPrX, cPrF, cPrCl, cPrBr, cPrI,

1,1-διφθοροκυκλοπροπάνιο, 1,2-διφθοροκυκλοπροπάνιο,
1-φθορο-1-χλωροκυκλοπροπάνιο, 2-φθορο-1-χλωροκυκλοπροπάνιο,
1-βρωμο-1-φθοροκυκλοπροπάνιο, 1-βρωμο-2-φθοροκυκλοπροπάνιο,
1-ιωδο-1-φθοροκυκλοπροπάνιο, 1-ιωδο-2-φθοροκυκλοπροπάνιο,

Αλογονοαλκίνια

Επεξεργασία
5. Αλογονοαλκίνια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n αλογονοαλκίνια
2 HC≡CX, HC≡CF, HC≡CCl, HC≡CBr, HC≡CI,

FC≡CF,

Αλογονοαλκαδιένια

Επεξεργασία
6. Αλογονοαλκαδιένια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n αλογονοαλκαδιένια
3 αλοπροπανοδιένια, φθοροπροπανοδιένιο, χλωροπροπανοδιένιο, βρωμοπροπανοδιένιο, ιωδοπροπανοδιένιο,

διαλοπροπανοδιένια, 1,1-διφθοροπροπανοδιένιο, 1,3-διφθοροπροπανοδιένιο, 1-φθορο-1-χλωροπροπανοδιένιο, 3-φθορο-1-χλωροπροπανοδιένιο,

Οξυγονούχες οργανικές ενώσεις

Επεξεργασία

Αλκοόλες

Επεξεργασία

αλκοόλες

1. Αλκανόλες
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n RΟΗ
1 MeOH
2 EtOH
3 PrOH, iPrOH
4 BuOH...
5 BuCH2OH,...
6 Bu(CH2)2OH,...
7 Bu(CH2)3OH,...
8 Bu(CH2)4OH,...
9 Bu(CH2)5OH,...

αρενόλες

Αρενόλες
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n ArΟΗ
6 PhOH,
7 PhCH2OH,

αιθέρες

αλκυλαρυλαιθέρες

Αλκυλαρυλαιθέρες
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n ArΟR
7 PhOMe,

Αλδεΰδες

Επεξεργασία

αλδεΰδες

αρενάλες

Αρενάλες
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n ArCHO
7 PhCHO,

αρενόνες

Αρενόνες
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n ArCOR
8 PhCOMe,

Υδατάνθρακες

Επεξεργασία

υδατάνθρακες

Υδατάνθρακες
Αριθμός ατόμων C βαθμός ακορεστότητας αριθμός ατόμων O ονομασία
n β.α ν υδατάνθρακες
1 1 1 CH2O
2 2 1 C2H2O α, C2H2O β, C2H2O γ,
2 1 2 C2H4O2 α, C2H4O2 β. C2H4O2 γ. C2H4O2 δ. C2H4O2 ε.

Καρβονικά οξέα

Επεξεργασία

καρβονικά οξέα

Kαρβονικά οξέα
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n RCOOH
1 HCOOH
2 MeCOOH, O2NCH2COOH, FCH2COOH
3 EtCOOH,

αμινοξέα

Aμινοξέα
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n RCH(NH2)COOH
1 H2NCOOH,
2 H2NCH2COOH, CH3NHCOOH, HOOCNHCOOH, H2NCH2NHCOOH
3 CH3CH(NH2)COOH


αρενικά οξέα

Αρενικά οξέα
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n ArCOOH
7 PhCOOH,

Παράγωγα καρβονικών οξέων

Επεξεργασία

ακυλαλογονίδια

Aκυλαλογονίδια
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n RCOX
1 HCOF,

Θειούχες οργανικές ενώσεις

Επεξεργασία

Θειαιθέρες

Επεξεργασία

θειαιθέρες

Θειαιθέρες
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n RSR'
2 Me2S,
3 EtSMe,
4 PrSMe, Et2S, iPrSMe,

Αζωτούχες οργανικές ενώσεις

Επεξεργασία

αμίνες,

1. Αλκυλαμίνες
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n RNH2
1 MeNH2
2 EtNH2
3 PrNH2, iPrNH2,
...
1. Αρυλαμίνες
Αριθμός ατόμων C ονομασία
n ΑrNH2
6 PhNH2,

Βιοχημεία

Επεξεργασία

Βιοχημεία

άμυλο, γλυκόζη, ένζυμα, DNA, ζάχαρη, ζύμωση, κυτταρίνη, λιπίδια, νουκλεϊκό οξύ, πρωτεΐνες, RNA, υδατάνθρακες,

Περιβαλλοντική και Αντιρρυπαντική

Επεξεργασία

Όξινη βροχή,

Ερευνητές

Επεξεργασία

Στανισλάο Κανιτζάρο, Φρίντριχ Βέλερ,

Γενικό Πρόχειρο

Επεξεργασία
 1.  

Βαθμοί οκτανίου και κετανίου

Επεξεργασία

Ανόργανα καύσιμα

Επεξεργασία
 1. Υδρογόνο: ON > 130, CN = ?.
 1. Μεθάνιο: ON = 120, CN = 0.
 2. Αιθάνιο: ON = 108, CN = ?.
 3. Προπάνιο: ON = 97,1, CN = -20.
 4. Βουτάνιο: ON = 114, 89,6, CN = 22.
 5. Μεθυλοπροπάνιο: ON = 97,6, CN = ?.
 6. Πεντάνιο: ON = 62,6, CN = 30.
 7. Μεθυλοβουτάνιο ON = 90,3, CN = ?.
 8. Διμεθυλοπροπάνιο ON = 80,2, CN = ?.
 9. Εξάνιο: ON = 26, CN = 42.
 10. 2-μεθυλοπεντάνιο ΟΝ = 73,5, CN = 23.
 11. 3-μεθυλοπεντάνιο ON = 74,3, CN = 30.
 12. 2,2-διμεθυλοβουτάνιο ON = 93,4, CN = 24,4.
 13. 2,3-διμεθυλοβουτάνιο ON = 94,3, CN = ?.
 14. Επτάνιο: ON = 0, CN = 52,5.
 15. 2-μεθυλεξάνιο: ON = 46,4, CN = ?.
 16. 3-μεθυλεξάνιο: ON = 55,8, CN = ?.
 17. Αιθυλοπεντάνιο: ON = 69,3, CN =?.
 18. 2,2-διμεθυλοπεντάνιο: ON = 95,6, CN = ?.
 19. 2,3-διμεθυλοπεντάνιο: ON = 88,5, CN = 21.
 20. 2,4-διμεθυλοπεντάνιο: ON = 83,8, CN = 29.
 21. 3,3-διμεθυλοπεντάνιο: ON = 86,6, CN = ?.
 22. Τριμεθυλοβουτάνιο: ON = 101,3, 0,1, CN = ?.
 23. Οκτάνιο: ON = -17, CN = 63,8.
 24. 2-μεθυλεπτάνιο: ON = 23,8, 23,0, CN = ?.
 25. 3-μεθυλεπτάνιο: ON = 35,0, CN = ?.
 26. 4-μεθυλεπτάνιο: ON = 39,0, CN = ?.
 27. Αιθυλεξάνιο: ON = 52,4, CN = ?.
 28. 2,2-διμεθυλεξάνιο: ON = 77,4, CN = ?.
 29. 2,3-διμεθυλεξάνιο: ON = 78,9, CN = ?.
 30. 2,4-διμεθυλεξάνιο: ON = 69,9, CN = ?.
 31. 2,5-διμεθυλεξάνιο: ON = ?, CN = ?.
 32. 3,3-διμεθυλεξάνιο: ON = ?, CN = ?.
 33. 3,4-διμεθυλεξάνιο: ON = ?, CN = ?.
 34. 3,4-διμεθυλεξάνιο: ON = ?, CN = ?.
 35. Αιθυλο-2-μεθυλοπεντάνιο: ON = ?, CN = ?.
 36. Αιθυλο-3-μεθυλοπεντάνιο: ON = ?, CN = ?.
 37. 2,2,3-τριμεθυλοπεντάνιο: ON = 99,9, CN = ?.
 38. 2,2,4-τριμεθυλοπεντάνιο: ON = 100, CN = 12.
 39. 2,3,3-τριμεθυλοπεντάνιο: ON = 99,4, CN = 12.
 40. Εννεάνιο: ON = ?, CN = 72.
 41. Δεκάνιο: ON = ?, CN = 76.
 42. Ενδεκάνιο: ON = ?, CN = 79.
 43. Δωδεκάνιο: ON = ?, CN = 80.
 44. Δεκατριάνιο: ON = ?, CN = 88.
 45. Δεκατεσσεράνιο: ON = ?, CN = 93.
 46. Δεκαπεντάνιο: ON = ?, CN = 95.
 47. Δεκαεξάνιο: ON < -30, CN = 92.
 48. Δεκαεπτάνιο: ON = ?, CN = 105.
 49. Δεκαοκτάνιο: ON = ?, CN = 102,6.
 50. Δεκαεννεάνιο: ON = ?, CN = 110.
 51. Εικοσάνιο: ON = ?, CN = 110.
 1. Αιθένιο: ON = 97,3, 75,6, CN = ?.
 2. Προπένιο: ON = 101,8, 84,9, CN = ?.
 3. 1-βουτένιο: ON = 98,8, 80,8, CN = ?.
 4. 2-βουτένιο: ON = 101,6, 83,5, CN = ?.
 5. Μεθυλοπροπένιο: ON = 106,3, , CN = ?.
 6. 1-πεντένιο: ON = 87,9, 77,1, CN = ?.
 7. 2-πεντένιο: ON = 87,8, CN = ?.
 8. 2-μεθυλο-1-βουτένιο: ON = 98,3, 81,9 , CN = ?.
 9. 3-μεθυλο-1-βουτένιο: ON = ?, CN = ?.
 10. 2-μεθυλο-2-βουτένιο:ON = 84,7, CN = ?.
 1. Κυκλοπροπάνιο: ON = ?, CN = ?.
 2. Κυκλοβουτάνιο: ON = ?, CN = ?.
 3. Μεθυλοκυκλοπροπάνιο: ON = 81,2, CN = ?.
 4. Κυκλοπεντάνιο: ON = 84,9, CN = ?.
 5. Μεθυλοκυκλοβουτάνιο: ON = ?, CN = ?.
 6. Αιθυλοκυκλοπροπάνιο: ON = 83,8, CN = ?.
 7. 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο: ON = ?, CN = ?.
 8. 1,2-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο: ON = 84,3 , CN = ?.
 1. Αιθίνιο: ON = ?, CN = ?.
 2. Προπίνιο: ON = ?, CN = ?.
 3. 1-βουτίνιο: ON = ?, CN = ?.
 4. 2-βουτίνιο: ON = 70,2, CN = ?.
 5. 1-πεντίνιο: ON = ?, CN = ?.
 6. 2-πεντίνιο: ON = ?, CN = ?.
 7. Μεθυλοβουτίνιο: ON = ?, CN = ?.
 1. Προπαδιένιο: ON = ?, CN = ?.
 2. 1,2-βουταδιένιο: ON = ?, CN = ?.
 3. 1,3-βουταδιένιο: ON = ?, CN = ?.
 4. 1,2-πενταδιένιο: ON = ?, CN = ?.
 5. 1,3-πενταδιένιο: ON = ?, CN = ?.
 6. 1,4-πενταδιένιο: ON = ?, CN = ?.
 7. 2,3-πενταδιένιο: ON = ?, CN = ?.
 8. Μεθυλο-1,2-βουταδιένιο: ON = 42,4, CN = ?.
 9. Μεθυλο-1,3-βουταδιένιο: ON = 81,0, CN = ?.
 1. Κυκλοπροπένιο: ON = ?, CN = ?.
 2. Κυκλοβουτένιο: ON = ?, CN = ?.
 3. Μεθυλενοκυκλοπροπάνιο: ON = ?, CN = ?.
 4. 1-μεθυλοκυκλοπροπένιο: ON = ?, CN = ?.
 5. 3-μεθυλοκυκλοπροπένιο: ON = ?, CN = ?.
 6. Κυκλοπεντένιο: ON = 69,7, CN = ?.
 7. Μεθυλενοκυκλοβουτάνιο: ON = ?, CN = ?.
 8. 1-μεθυλοκυκλοβουτένιο: ON = ?, CN = ?.
 9. 3-μεθυλοκυκλοβουτένιο: ON = ?, CN = ?.
 10. Αιθυλιδενοκυκλοπροπάνιο: ON = ?, CN = ?.
 11. Βινυλοκυκλοπροπάνιο: ON = ?, CN = ?.
 12. 1-αιθυλοκυκλοπροπένιο: ON = ?, CN = ?.
 13. 3-αιθυλοκυκλοπροπένιο: ON = ?, CN = ?.
 14. Μεθυλενομεθυλοκυκλοπροπάνιο: ON = ?, CN = ?.
 15. 1,2-διμεθυλοκυκλοπροπένιο: ON = ?, CN = ?.
 16. 1,3-διμεθυλοκυκλοπροπένιο: ON = ?, CN = ?.
 17. 3,3-διμεθυλοκυκλοπροπένιο: ON = ?, CN = ?.
 1. Δικυκλοβουτάνιο: ON = ?, CN = ?.
 2. Δικυκλο[2.1.0]πεντάνιο: ON = ?, CN = ?.
 3. Δικυκλο[1.1.1]πεντάνιο: ON = ?, CN = ?.
 4. Σπειροπεντάνιο: ON = ?, CN = ?.

Αλκανόλες

Επεξεργασία
 1. Μεθανόλη: ON = ?, CN = ?.

Κυκλικές ενώσεις

Επεξεργασία

Ένας δακτύλιος

Επεξεργασία
Κορεσμένος
Επεξεργασία
 1. Β-Β-Β: 5-5-5 = 15: τριβοριράνιο (B3H3).
 2. Β-Β-C: 5-5-6 = 16: διβοριράνιο (CH4B2): Δεν βρήκα CAS.
 3. B-C-C: 5-6-6 = 17: βοριράνιο (C2H5B).
 4. C-C-C: 6-6-6 = 18: κυκλοπροπάνιο (C3H6).
 5. B-B-N: 5-5-7 = 17: αζαδιβοριδίνη (NH3B2): Δεν βρήκα CAS.
 6. B-C-N: 5-6-7 = 18: αζαβοριριδίνη (CH4BN): CAS 71720-68-8.
 7. Β-Ν-Ν: 5-7-7 = 19: διαζαβοριριδίνη (N2H3B): CAS 85302-96-1.
 8. C-C-N: 6-6-7 = 19: αζιριδίνη (CH5N).
 9. C-N-N: 6-7-7 = 20: διαζιριδίνη (CH4N2).
 10. N-N-N: 7-7-7 = 21: τριαζιριδίνη (N3H3): CAS 6572-31-2.
 11. B-B-O: 5-5-8 = 18: οξαδιβοριράνιο (BH2O): Δεν βρήκα CAS, αλλά βρήκα PubChem CID: 100983564.
 12. Β-C-O: 5-6-8 = 19: οξαβοριράνιο (CH3BO) :Δεν βρήκα CAS.
 13. Β-Ν-Ο: 5-7-8 = 20: οξαζαβοριριδίνη (NH2BO): Δεν βρήκα CAS.
 14. B-O-O: 5-8-8 = 21. διοξαβοριράνιο (BHO2): Δεν βρήκα CAS.
 15. C-C-O: 6-6-8 = 20. οξιράνιο (C2H4O).
 16. C-N-O: 6-7-8 = 21. οξαζιριδίνη (CH3NO).
 17. C-O-O: 6-8-8 = 22. διοξιράνιο (CH2O2).
 18. Ν-Ν-Ο: 7-7-8 = 22. οξαδιαζιριδίνη (N2H2O): CAS 157-30-2.
 19. N-O-O: 7-8-8 = 23. διοξαζιριδίνη (NHO2): CAS 67394-35-8.
 20. O-O-O: 8-8-8 = 24: τριοξιράνιο (O3).
 21. Β-Β-Si: 5-5-14 = 24: σιλαδιβοριράνιο (SiH4B): Δεν βρήκα CAS.
 22. B-C-Si: 5-6-14 = 25. σιλαβοριράνιο (CH5SBi): Δεν βρήκα CAS.
 23. B-N-Si: 5-7-14 = 26: αζασιλαβοριριδίνη (SiH4BN): Δεν βρήκα CAS.
 24. B-O-Si: 5-8-14 = 27: οξασιλαβοριράνιο (SiH3BO): Δεν βρήκα CAS.
 25. B-Si-Si: 5-14-14 = 33: δισιλαβοριράνιο (Si2H5B): Δεν βρήκα CAS.
 26. C-C-Si: 6-6-14 = 26: σιλιράνιο (C2H6Si).
 27. C-N-Si: 6-7-14 = 27: αζασιλιριδίνη (CH5NSi): Δεν βρήκα CAS, αλλά βρήκα ChemSpider ID: 29368698
 28. C-O-Si: 6-8-14 = 28: οξασιλιράνιο (CH4OSi): Δεν βρήκα CAS, αλλά βρήκα PubChem CID: 71410445 και ChemSpider ID: 24772792.
 29. C-Si-Si: 6-14-14 = 34: δισιλιράνιο (CH6Si2): Δεν βρήκα CAS, αλλά βρήκα ChemSpider ID: 24769617.
 30. N-N-Si: 7-7-14 = 28: διαζασιλιριδίνη (SiH4N2): Δεν βρήκα CAS, αλλά βρήκα ChemSpider ID: 26948053.
 31. N-O-Si: 7-8-14 = 29: οξαζασιλιριδίνη (SiH3NO): Δεν βρήκα CAS.
 32. N-Si-Si: 7-14-14 = 35: αζαδισιλιριδίνη (Si2H5N): Δεν βρήκα CAS.:
 33. O-O-Si: 8-8-14 = 30: διοξασιλιράνιο (SiH2O2): Δεν βρήκα CAS.
 34. O-Si-Si: 8-14-14 = 36: οξαδισιλιράνιο (Si2H4O): Δεν βρήκα CAS.
 35. Si-Si-Si: 14-14-14 = 42: τρισιλιράνιο (Si3H6): CAS 12597-37-4.
 36. B-B-P: 5-5-15 = 25: φωσφαδιβοριράνιο (PH3B2)): Δεν βρήκα CAS.
 37. B-C-P: 5-6-15 = 26: φωσφαβοριράνιο (CH4BP): Δεν βρήκα CAS.
 38. B-N-P: 5-7-15 = 27: αζαφωσφαβοριριδίνη (PH3BN): Δεν βρήκα CAS.
 39. B-O-P: 5-8-15 = 28: οξαφωσφαβοριράνιο (PH2BO): Δεν βρήκα CAS.
 40. B-Si-P: 5-14-15 = 34: φωσφασιλαβοριράνιο (SiH4BP): Δεν βρήκα CAS.
 41. B-P-P: 5-15-15: 35: διφωσφαβοριράνιο (P2H3B): Δεν βρήκα CAS.
 42. C-C-P: 6-6-15 = 27: φωσφιράνιο (C2H5P): CAS: 6569-82-0: Phosphirane.
 43. C-N-P: 6-7-15 = 28: αζαφωσφιριδίνη (CH4NP): Δεν βρήκα CAS, αλλά βρήκα ChemSpider ID: 24772238.
 44. C-O-P: 6-8-15 = 29: οξαφωσφιράνιο (CH3OP).
 45. C-Si-P: 6-14-15 = 35: φωσφασιλιράνιο (CH5PSi): Δεν βρήκα CAS.
 46. C-P-P: 6-15-15 = 36: διφωσφιράνιο (CH4P2): Δεν βρήκα CAS.
 47. N-N-P: 7-7-15 = 29: διαζαφωσφιριδίνη (PH3N2): Δεν βρήκα CAS.
 48. N-O-P: 7-8-15 = 30: οξαζαφωσφιριδίνη (PH2NO): Δεν βρήκα CAS.
 49. N-Si-P: 7-14-15 = 36: αζαφωσφασιλιριδίνη (SiH4NP): Δεν βρήκα CAS.
 50. N-P-P: 7-15-15 = 37: αζαδιφωσφιριδίνη (P2H3Ν): Δεν βρήκα CAS.
 51. Ο-Ο-P: 8-8-15 =31: διοξαφωσφιράνιο (PHO2): Δεν βρήκα CAS.
 52. O-Si-P: 8-14-15 = 37: οξαφωσφασιλιράνιο (SiH3OP): Δεν βρήκα CAS.
 53. O-P-P: 8-15-15 = 38: οξαδιφωσφιράνιο (P2H2O): Δεν βρήκα CAS, αλλά βρήκα ChemSpider ID: 25934766.
 54. Si-Si-P: 14-14-15 = 43: φωσφαδισιλιράνιο (Si2H5P): Δεν βρήκα CAS.
 55. Si-P-P: 14-15-15 = 44: διφωσφασιλιράνιο (SiH4P2): Δεν βρήκα CAS.
 56. P-P-P: 15-15-15 = 45: τριφωσφιράνιο (P3H3): Δεν βρήκα CAS, αλλά βρήκα PubChem CID: 628533 και ChemSpider ID: 545880.
 57. B-B-S: 5-5-16 = 26: θειαδιβοριράνιο (SH2B2): Δεν βρήκα CAS.
 58. B-C-S: 5-6-16 = 27: θειαβοριράνιο (CH3BS): Δεν βρήκα CAS.
 59. B-N-S: 5-7-16 = 28: θειαζαβοριριδίνη (NH2BS): Δεν βρήκα CAS.
 60. B-O-S: 5-8-16 = 29: οξαθειαβοριράνιο (SHBO): Δεν βρήκα CAS.
 61. B-Si-S: 5-14-16 = 35: θειασιλαβοριράνιο (SiH3BS): Δεν βρήκα CAS.
 62. B-P-S: 5-15-16 = 36: θειαφωσφαβοριράνιο (PH2BS): Δεν βρήκα CAS.
 63. B-S-S: 5-16-16 = 37: διθειαβοριράνιο (SHB2): Δεν βρήκα CAS.
 64. C-C-S: 6-6-16 = 28: θειιράνιο (CH4S).
 65. C-N-S; 6-7-16 = 29: θειαζιριδίνη (CH3NS): Δεν βρήκα CAS, αλλά βρήκα PubChem CID: 21465981.
 66. C-O-S: 6-8-16 = 30: οξαθειιράνιο (CHOS): CAS: 53283-22-0.
 67. C-Si-S: 6-14-16 = 36: θειασιλιράνιο (CH4SSi): Δεν βρήκα CAS.
 68. C-P-S: 6-15-16 = 37: θειαφωσφιράνιο (CH3PS): Δεν βρήκα CAS.
 69. C-S-S: 6-16-16 = 38: διθειιράνιο (CH2S2): CAS: 56712-23-3
 70. N-N-S: 7-7-16 = 30: θειαδιζιριδίνη (NH2S): Δεν βρήκα CAS.
 71. N-O-S: 7-8-16 = 31: οξαθειαζιριδίνη (NHOS): Δεν βρήκα CAS.
 72. N-Si-S: 7-14-16 = 37: θειαζασιλιριδίνη (SiH3NS): Δεν βρήκα CAS.
 73. N-P-S: 7-15-16 = 38: θειαζαφωσφιριδίνη (PH2S): Δεν βρήκα CAS.
 74. N-S-S: 7-16-16 = 39: διθειαζιριδίνη (NHS2): Δεν βρήκα CAS, αλλά βρήκα ChemSpider ID: 24807675.
 75. O-O-S: 8-8-16 = 32: διοξαθειιράνιο (SO2): Δεν βρήκα CAS.
 76. O-Si-S: 8-14-16 = 38: οξαθειασιλιράνιο (SiH2OS): Δεν βρήκα CAS.
 77. O-P-S: 8-15-16 = 39: οξαθειαφωσφιράνιο (HOPS): CAS: 246862-02-2.
 78. O-S-S: 8-16-16 = 40: οξαδιθειιράνιο (S2O): 488092-02-0.
 79. Si-Si-S: 14-14-16 = 44: θειαδισιλιράνιο (Si2H4S): CAS: 95912-91-7.
 80. Si-P-S: 14-15-16 = 45: θειαφωσφασιλιράνιο (SiH3PS): Δεν βρήκα CAS.
 81. Si-S-S: 14-16-16 = 46: διθειασιλιράνιο (SiH2S2): Δεν βρήκα CAS.
 82. P-P-S: 15-15-16 = 46: θειαδιφωσφιράνιο (P2H2S): Δεν βρήκα CAS.
 83. P-S-S: 15-16-16 = 47: διθειαφωσφιράνιο (PHS2): CAS: 80965-35-1.
 84. S-S-S: 16-16-16 = 48: τριθειιράνιο (S3): Δεν βρήκα CAS.
 85. B-B-Ge: 5-5-32 = 42::γερμαδιβοριράνιο (GeH4B): Δεν βρήκα CAS.
 86. B-C-Ge: 5-6-32 = 43: γερμαβοριράνιο (CH5BGe): Δεν βρήκα CAS.
 87. B-N-Ge: 5-7-32 = 44: αζαγερμαβοριριδίνη (GeH4BN): Δεν βρήκα CAS.
 88. B-O-Ge: 5-8-32 = 45: οξαγερμαβοριράνιο (GeH3BO): Δεν βρήκα CAS.
 89. B-Si-Ge: 5-14-32 = 51: σιλαγερμαβοριράνιο (SiH5BGe): Δεν βρήκα CAS.
 90. B-P-Ge: 5-15-32 = 52: φωσφαγερμαβοριράνιο (GeH4BP): Δεν βρήκα CAS.
 91. B-S-Ge: 5-16-32 = 53 θειαγερμαβοριράνιο (GeH3BS): Δεν βρήκα CAS.
 92. B-Ge-Ge: 5-32-32 = 69 διγερμαβοριράνιο (Ge2H5B): Δεν βρήκα CAS.
 93. C-C-Ge: 6-6-32 = 44: γερμιράνιο (CH6Ge): Δεν βρήκα CAS.
 94. C-N-Ge: 6-7-32 = 45: αζαγερμιριδίνη (CH5GeN): Δεν βρήκα CAS.
 95. C-O-Ge: 6-8-32 = 46: οξαγερμιράνιο (CH4GeO): Δεν βρήκα CAS.
 96. C-Si-Ge: 6-14-32 = 52: σιλαγερμιράνιο (CH6GeSi): Δεν βρήκα CAS.
 97. C-P-Ge: 6-15-32 = 53: φωσφαγερμιράνιο (CH5GeP): Δεν βρήκα CAS.
 98. C-S-Ge: 6-16-32 = 54: θειαγερμιράνιο (CH4GeS): Δεν βρήκα CAS.
 99. C-Ge-Ge: 6-32-32 = 70: διγερμιράνιο (CH6Ge2): Δεν βρήκα CAS, αλλά βρήκα PubChem CID: 71338763.
 100. N-N-Ge: 7-7-32 = 46: διαζαγερμιριδίνη (GeH4N2): Δεν βρήκα CAS.
 101. N-O-Ge: 7-8-32 = 47: οξαζαγερμιριδίνη (GeH3NO): Δεν βρήκα CAS.
 102. N-Si-Ge: 7-14-32 = 53: αζασιλαγερμιριδίνη (SiH5GeN): Δεν βρήκα CAS.
 103. N-P-Ge: 7-15-32 = 54: αζαφωσφαγερμιριδίνη (GeH4NP): Δεν βρήκα CAS.
 104. N-S-Ge: 7-16-32 = 55: θειαζαγερμιριδίνη (GeH3NS): Δεν βρήκα CAS.
 105. N-Ge-Ge: 7-32-32 = 71: αζαδιγερμιριδίνη (Ge2H5N): Δεν βρήκα CAS.
 106. O-O-Ge: 8-8-32 = 48: διοξαγερμιράνιο (GeH2O2): Δεν βρήκα CAS.
 107. O-Si-Ge: 8-14-32 = 54: οξασιλαγερμιράνιο (SeH4GeO): Δεν βρήκα CAS.
 108. O-P-Ge: 8-15-32 = 55: οξαφωσφαγερμιράνιο (SeH3OP) : Δεν βρήκα CAS.
 109. O-S-Ge: 8-16-32 = 56: οξαθειαγερμιράνιο (GeH2OS): Δεν βρήκα CAS.
 110. O-Ge-Ge: 8-32-32 = 72: οξαδιγερμιράνιο (Ge2H4O): Δεν βρήκα CAS.
 111. Si-Si-Ge: 14-14-32 = 60: δισιλαγερμιράνιο (Si2H6Ge): Δεν βρήκα CAS.
 112. Si-P-Ge: 14-15-32 = 61: φωσφασιλαγερμιράνιο (SiH5GeP): Δεν βρήκα CAS.
 113. Si-S-Ge: 14-16-32 = 62: θειασιλαγερμιράνιο (SiH4GeS): Δεν βρήκα CAS.
 114. Si-Ge-Ge: 14-32-32 = 78: σιλαδιγερμιράνιο (SiH6Ge2): Δεν βρήκα CAS.
 115. P-P-Ge: 15-15-32 = 62: διφωσφαγερμιράνιο (GeH4P2): Δεν βρήκα CAS.
 116. P-S-Ge: 15-16-32 = 63: θειαφωσφαγερμιράνιο (GeH3PS): Δεν βρήκα CAS.
 117. P-Ge-Ge: 15-32-32 = 79: φωσφαδιγερμιράνιο (GeH5P): Δεν βρήκα CAS.
 118. S-S-Ge: 16-16-32 = 64: διθειαγερμιράνιο (GeH2S2): Δεν βρήκα CAS.
 119. S-Ge-Ge: 16-32-32 = 80: θειαδιγερμιράνιο (GeH4S): Δεν βρήκα CAS.
 120. Ge-Ge-Ge: 32-32-32 = 96: τριγερμιράνιο (Ge3H6): Δεν βρήκα CAS.
 121. B-B-As: 5-5-33 = 43: αρσαδιβοριράνιο (AsH3B2): Δεν βρήκα CAS.
 122. B-C-As: 5-6-33 = 44: αρσαβοριράνιο (CH4AsB): Δεν βρήκα CAS.
 123. B-N-As: 5-7-33 = 45: αζαρσαβοριριδίνη (AsH3BN): Δεν βρήκα CAS.
 124. B-O-As: 5-8-33 = 46: οξαρσαβοριράνιο (AsH2BO) : Δεν βρήκα CAS.
 125. B-Si-As: 5-14-33 = 52: αρσασιλαβοριράνιο (SiH4AsB): Δεν βρήκα CAS.
 126. B-P-As: 5-15-33 = 53: φωσφαρσαβοριράνιο (AsH3BP) : Δεν βρήκα CAS.
 127. B-S-As: 5-16-33 = 54: θειαρσαβοριράνιο (AsH2BS): Δεν βρήκα CAS.
 128. B-Ge-As: 5-32-33 = 70: αρσαγερμαβοριράνιο (GeH4AsB): Δεν βρήκα CAS.
 129. B-As-As: 5-33-33 = 71: διαρσαβοριράνιο (As2H3B):: Δεν βρήκα CAS.
 130. C-C-As: 6-6-33 = 45: αρσιράνιο (C2H5As): Δεν βρήκα CAS.
 131. C-N-As: 6-7-33 = 46: αζαρσιριδίνη (CH4AsN): Δεν βρήκα CAS.
 132. C-O-As: 6-8-33 = 47: οξαρσιράνιο (CH3AsO): Δεν βρήκα CAS.
 133. C-Si-As: 6-14-33 = 53: αρσασιλιράνιο (CH5AsSi): Δεν βρήκα CAS.
 134. C-P-As: 6-15-33 = 54: φωσφαρσιράνιο (CH4AsP): Δεν βρήκα CAS.
 135. C-S-As: 6-16-33 = 55: θειαρσιράνιο (CH3AsS): Δεν βρήκα CAS.
 136. C-Ge-As: 6-32-33 = 71: αρσαγερμιράνιο (CH5AsGe): Δεν βρήκα CAS.
 137. C-As-As: 6-33-33 = 72: διαρσιράνιο (CH4As2): Δεν βρήκα CAS.
 138. N-N-As: 7-7-33 = 47: διαζαρσιριδίνη (AsH3N2): Δεν βρήκα CAS.
 139. N-O-As: 7-8-33 = 48: οξαζαρσιριδίνη (AsH2NO): Δεν βρήκα CAS.
 140. N-Si-As: 7-14-33 = 54: αζαρσασιλιριδίνη (SiH4AsN): Δεν βρήκα CAS.
 141. N-P-As: 7-15-33 = 55: αζαφωσφαρσιριδίνη (AsH3NP): Δεν βρήκα CAS.
 142. N-S-As: 7-16-33 = 56: θειαζαρσιριδίνη (AsH2NS): Δεν βρήκα CAS.
 143. N-Ge-As: 7-32-33 = 72: αζαρσαγερμιριδίνη (GeH4AsN): Δεν βρήκα CAS.
 144. N-As-As: 7-33-33 = 73: αζαδιαρσιριδίνη (As2H3N): Δεν βρήκα CAS.
 145. O-O-As: 8-8-33 = 49: διοξαρσιράνιο (AsHO2): Δεν βρήκα CAS.
 146. O-Si-As: 8-14-33 = 55: οξαρσασιλιράνιο (SiH3AsO): Δεν βρήκα CAS.
 147. O-P-As: 8-15-33 = 56: οξαφωσφαρσιράνιο (AsH2OP): Δεν βρήκα CAS.
 148. O-S-As: 8-16-33 = 57: οξαθειαρσιράνιο (AsH2OS): Δεν βρήκα CAS.
 149. O-Ge-As: 8-32-33 = 73: οξαρσαγερμιράνιο (GeH3AsO): Δεν βρήκα CAS.
 150. O-As-As: 8-33-33 = 74: οξαδιαρσιράνιο (As2H2O):: Δεν βρήκα CAS.
 151. Si-Si-As: 14-14-33 = 61: αρσαδισιλιράνιο (Si2H5As): Δεν βρήκα CAS.
 152. Si-P-As: 14-15-33 = 62: φωσφαρσασιλιράνιο (SiH4AsP): Δεν βρήκα CAS.
 153. Si-S-As: 14-16-33 = 63: θειαρσασιλιράνιο (SiH3AsS): Δεν βρήκα CAS.
 154. Si-Ge-As: 14-32-33 = 79: αρσασιλαγερμιράνιο (SiH5AsSi): Δεν βρήκα CAS.
 155. Si-As-As: 14-33-33 = 80: διαρσασιλιράνιο (SiH4As2): Δεν βρήκα CAS.
 156. P-P-As: 15-15-33 = 63: διφωσφαρσιράνιο (AsH3P2): Δεν βρήκα CAS.
 157. P-S-As: 15-16-33 = 64: θειαφωσφαρσιράνιο (AsH2PS): Δεν βρήκα CAS.
 158. P-Ge-As: 15-32-33 = 80: φωσφααρσαγερμιράνιο (GeH4AsP): Δεν βρήκα CAS.
 159. P-As-As: 15-33-33 = 81: φωσφαδιαρσιράνιο (As2H3P): Δεν βρήκα CAS.
 160. S-S-As 16-16-33 = 65: διθειαρσιράνιο (AsHS2): Δεν βρήκα CAS.
 161. S-Ge-As: 16-32-33 = 81: θειαρσαγερμιράνιο (GeH3AsS): Δεν βρήκα CAS.
 162. S-As-As: 16-33-33 = 82: θειαδιαρσιράνιο (As2H2S): Δεν βρήκα CAS.
 163. Ge-Ge-As: 32-32-33 = 97: αρσαδιγερμιράνιο (Ge2H5As): Δεν βρήκα CAS.
 164. Ge-As-As: 32-33-33 = 98: διαρσαγερμιράνιο (GeH4As2): Δεν βρήκα CAS.
 165. As-As-As: 33-33-33 = 99: τριαρσιράνιο (As3H3): Δεν βρήκα CAS, αλλά βρήκα PubChem CID: 10153579.
 166. B-B-Se: 5-5-34 = 44: σεληναδιβοριράνιο (B2H2Se): Δεν βρήκα CAS.
Ακόρεσεστος
Επεξεργασία
 1. B-B=B: 5-5=5 = 15: τριβοριρένιο (Β3Η): Δεν βρήκα CAS.
 2. B-B=C: 5-5=6 = 16: 1H-Διβοριρένιο (CH2B2).
 3. B=B-C: 5=5-6 = 16: 3H-διβοριρένιο (CH2B2): Δεν βρήκα CAS.
 4. B-C=C: 5-6=6 = 17: 1Η-βοριρένιο (C2H3B): CAS: 16488-40-7.
 5. B=C-C: 5=6-6 = 17: 3H-βοριρένιο (C2H3B): Δεν βρήκα CAS.
 6. C-C=C: 6-6=6 = 18: κυκλοπροπένιο (C3H4).
 7. B-B=N: 5-5=7 = 17: 3Η-αζαδιβορίνη (NHB2): Δεν βρήκα CAS.
 8. B=B-N: 5=5-7 = 17: 1Η-αζαδιβορίνη (NHB2): Δεν βρήκα CAS.
Κορεσμένος
Επεξεργασία
 1. B-B-B-B: 5-5-5-5 = 20: τετραβορετάνιο (B4H4): Δεν βρήκα CAS, αλλά βρήκα PubChem CID: 5460716 και ChemSpider ID: 4574188.
 2. B-B-B-C: 5-5-5-6 = 21: τριβορετάνιο (CH5B3): Δεν βρήκα CAS.
 3. B-B-C-C: 5-5-6-6 = 22: 1,2-διβορετάνιο (C2H6B2): Δεν βρήκα CAS.
 4. B-C-B-C: 5-5-6-6 = 22: 1,3-διβορετάνιο (C2H6B2): Δεν βρήκα CAS.
 5. B-C-C-C: 5-6-6-6 = 23: βορετάνιο (C3H7B): Δεν βρήκα CAS.
 6. C-C-C-C: 6-6-6-6 = 24: κυκλοβουτάνιο (C4H8).
Ακόρεσεστος
Επεξεργασία
 1. B=B-B=B: 5=5-5=5 = 20: τετραβορέτιο (B4): Δεν βρήκα CAS.
 2. B-B-B=B: 5-5-5=5 = 20: διυδροτετραβορέτιο (B4H2): Δεν βρήκα CAS.
Κορεσμένος
Επεξεργασία
 1. B-B-B-B-B: 5-5-5-5-5 = 25: πενταβορολάνιο (B5H5): Δεν βρήκα CAS.
 2. B-B-B-B-C: 5-5-5-5-6 = 26: τετραβορολάνιο (CH6B4): Δεν βρήκα CAS.
 3. B-B-B-C-C: 5-5-5-6-6 = 27: 1,2,3-τριβορολάνιο (C2H7B3): Δεν βρήκα CAS.
 4. B-B-C-B-C: 5-5-6-5-6 = 27: 1,2,4-τριβορολάνιο (C2H7B3): Δεν βρήκα CAS.
 5. B-B-C-C-C: 5-5-6-6-6 = 28: 1,2-διβορολάνιο (C3H8B2): Δεν βρήκα CAS.
 6. B-C-B-C-C: 5-6-5-6-6 = 28: 1,3-διβορολάνιο (C3H8B2): Δεν βρήκα CAS.
 7. B-C-C-C-C: 5-6-6-6-6 = 29: βορολάνιο (C4H9B).
 8. C-C-C-C-C: 6-6-6-6-6 = 30: κυκλοπεντάνιο (C5H10).
Ακόρεσεστος
Επεξεργασία
 1. B-B=B-B=B: 5-5=5-5=5: 25: πενταβορόλιο (B5H): Δεν βρήκα CAS. Βρέθηκε όμως το πενταβορόλιο(5)5Η5), με CAS 90266-82-3.
Κορεσμένος
Επεξεργασία
 1. B-B-B-B-B-B: 5-5-5-5-5-5 = 30: εξαβορινάνιο: Δεν βρήκα CAS.
Ακόρεσεστος
Επεξεργασία
Τίτλος
Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη5 Στήλη 6 Στήλη 7
Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη5 Στήλη 6 Στήλη 7
Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη5 Στήλη 6 Στήλη 7

Μπορείς να συνεχίσεις να προσθέτεις γραμμές επαναλαμβάνοντας το τμήμα
|-
Στήλη 1Στήλη 2Στήλη 3Στήλη 4Στήλη5Στήλη 6Στήλη 7

(το |- σε πάει στην αποκάτω γραμμή, που αρχίζει με ένα | και οι στήλες χωρίζονται με )

Γενικά
Χημικά αναγνωριστικά
Φυσικές ιδιότητες
Χημικές ιδιότητες
Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, τα δεδομένα αφορούν υλικά υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 100 kPa).
"Όνομα της ένωσης"
Εικόνα ανεπτυγμένου ΣΤ (για οργ. ενώσεις)
Εικόνα συμπτυγμένου ΣΤ (για οργ. ενώσεις)
Εικόνα στερεοχημικού μοντέλου
Όνομα IUPAC .......
Άλλες ονομασίες ........
Χημικά αναγνωριστικά
EINECS numb. .......
CAS numb. .......
PubChem CID .......
SMILES ident. .......
InChI ident. ........
RTECS num. ........
Δομή
Μοριακός τύπος Μοριακός τύπος
Φυσικές ιδιότητες και σταθερές
Σχετική μοριακή μάζα (g/mol)
Σημείο τήξης °C (°F) (K)
Σημείο βρασμού °C (°F) (K)
Πυκνότητα g/mL
Διαλυτότητα στο νερό
Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες
Ιξώδες cP
pKa
Διπολική ροπή D
Δείκτης διάθλασης, nD
Επικινδυνότητα
Σημείο ανάφλεξης °C
Σημείο αυτανάφλεξης °C
Φράσεις κινδύνου
Φράσεις ασφάλειας
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25 °C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά
"Όνομα του στοιχείου"
Το στοιχείο στον Π.Π.
Φωτο του στοιχείου
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, Σύμβολο,

Ατομικός αριθμός

Κατηγορία μέταλλο, αμέταλλο, μεταλλοειδές
Ομάδα, Περίοδος, block ..., ..., ...
Εμφάνιση
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
Ηλεκτρόνια ανά στιβάδα
EINECS numb.
CAS numb.
Φυσικές ιδιότητες και σταθερές
Φυσική κατάσταση στερεό κλπ.
Σχετική ατομική μάζα (Ar) (g/mol)
Σημείο τήξης °C (°F) (K)
Σημείο βρασμού °C (°F) (K)
Πυκνότητα g/mL
Ηλεκτραρνητικότητα (Pauling)
Ενέργειες ιονισμού 1η: ΚJ/mol
2η: ΚJ/mol
3η: KJ/mol
Ατομική ακτίνα
Ομοιοπολική ακτίνα
Ακτίνα Van der Waals
Μαγνητική συμπεριφορά
Ηλεκτρική αντίσταση ...
Θερμική αγωγιμότητα ...
Σκληρότητα Mohs ...
Ταχύτητα του ήχου
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25 °C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά
Ιδιότητες

Γενικά

 

Συστηματική ονομασία Εποξυαιθάνιο
Ονομασία Hantsch-Widman Οξιράνιο
Άλλες ονομασίες Αιθυλενοξείδιο
Χημικός τύπος  
Μοριακή μάζα 44.05 amu
Συνώνυμα Αιθυλενοξείδιο, οξιράνιο
SMILES C1CO1
αριθμός CAS 75-21-8
αριθμός ΟΗΕ 1040

Συμπεριφορά φάσεων

Σημείο Τήξης 161 K (-112.1 °C)
Σημείο Βρασμού 283.5 K (10.4 °C)
Θερμική Αποσύνθεση 833 K (560 °C)
Τριπλό σημείο 160.6 K (-112.4 °C)
0.0078 kPa
Κρίσιμο σημείο 468.9 K (195.9 °C)
72.3 kPa
ΔfusH 5.17 kJ/mol
ΔfusS 32.2 J/(mol·K)
ΔvapH 25.5 kJ/mol
Διαλυτότητα Αναμιγνέται με το νερό

Ιδιότητες υγρού

ΔfH0liquid -96 kJ/mol
S0liquid 149.45 J/{mol·K)
Cp 86.9 J/(mol·K)
Πυκνότητα 0.899 ×103 kg/m3

Ιδιότητες Αερίου

ΔfH0gas -52.6 kJ/mol
S0gas 243 J/(mol·K)
Cp 47 J/(mol·K)

Ασφάλεια

Οξείες επιδράσεις Ερεθισμός αναπνευστικού συστήματος, ερεθισμός οφθαλμών
Χρόνιες επιδράσεις Καρκινογόνο
Flash point -55 °C
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης 429 °C
Όρια έκρηξης 3 to 100%

Περισσότερες πληροφορίες

Ιδιότητες NIST WebBook
MSDS Hazardous Chemical Database

Μονάδες SI χρησιμοποιήθηκαν, όπου αυτό ήταν δυνατόν. Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση

Αποποίηση ευθυνών

Διαστρική μεθανάλη

Επεξεργασία

Η παρουσία της μεθανάλης στο διαστρικό μέσο είναι ένα θέμα που αφορρά την Αστροχημεία και διαπιστώθηκε για πρώτη φορά το 1969 από τον L. Snyder et al., χρησιμοποιώντας το Εθνικό Παρατηρητήριο Ραδιοαστρονομίας (National Radio Astronomy Observatory) των ΗΠΑ.[1].

Διαστρική χημεία

Επεξεργασία

Οι αντιδράσεις αέριας φάσης που παράγουν μεθανάλη περιέχουν μέτρια (ενεργειακά) εμπόδια και είναι πολύ αναποτελεσματικές, μη μπορώντας έτσι να δικαιολογήσουν την παραγωγή της αφθονίας μεθανάλης που έχει παρατηρηθεί[2]. Ένας προτεινόμενος μηχανισμός σχηματισμού της μεθανόλης είναι η υδρογόνωση στερεού μονοξειδίου του άνθρακα[2]:

 

Αυτός είναι ο βασικός παραγωγικός μηχανισμός που οδηγεί σε μεθανάλη, αλλά υπάρχουν αρκετές παράπλευρες αντιδράσεις που παίρνουν μέρος σε κάθε βήμα της αντίδρασης που βασίζονται στη φύση του στερεού υπόβαθρου, σύμφωνα με τον David Woon[2]. Η παραπάνω εμφανιζόμενη σταθερά ταχύτητας αντιστοιχεί στο βήμα της υδρογόνωσης του CO. Η σταθερά αντίδρασης του δεύτερου βήματος, δηλαδή της υδρογόνωσης του HCO, δεν δίνεται γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη, μάλλον γιατί η ασταθής ένωση HCO δρα ως ελεύθερη ρίζα[3]. Ο Awad et al.. ανέφερε ότι αυτή είναι μια αντίδραση επιφανειακού επιπέδου και μόνο το μονοεπίπεδο στρώμα του CO έχει ληφθεί υπόψη στους κινητικούς υπολογισμούς. Δηλαδή δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν ραγίσματα στο στερεό CO[3].

Η μεθανάλη είναι σχετικά αδρανής στη χημεία αέριας φάσης του διαστρικού μέσου. Η δράση είναι κατά κύριο λόγο εστιασμένη στη χημεία επιφανείας της σκόνης των νεφών του διαστρικού μέσου[4][5]. Αντιδράσεις που περιλαμβάνουν τη μεθανάλη έχουν παρατηρηθεί και παράγουν μόρια που περιέχουν δεσμούς C-H, C-O, O-H και C-N[5] . Αν και αυτά τα παράγωγα δεν είναι απαραίτητα καλά γνωστά, ο Schutte et al.. πιστεύει ότι αυτά είναι τα τυπικά παράγωγα της μεθανάλης σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα πολυοξυμεθυλένια, αμινομεθανόλη, μεθανοδιόλη και 2-μεθοξυαιθανόλη[4]. Η μεθανάλη πιστεύεται ότι είναι μια κύρια πρόδρομη ένωση για την παραγωγή πιο πολύπλοκων οργανικών μορίων στο διαστρικό μέσο, που περιλαμβάνουν και τα αμινοξέα[5]. Η μεθανάλη συχνά αντιδρά με αμμωνία, νερό, μεθανόλη, μονοξείδιο του άνθρακα και τον εαυτό της (παράγοντας ολιγομερείς και πολυμερείς της ενώσεις)[4][5]. Οι κυρίαρχες σχετικές αντιδράσεις είναι ακόλουθες[4]:

 
(παραγωγή μεθανιμίνης)
 
(παραγωγή μεθανοδιόλης)
 
(παραγωγή μεθοξυμεθανόλης)
 
(παραγωγή μεθανοδιάλης)
 
(παραγωγή |παραφορμαλδεΰδης)

Προτεινόμενα άρθρα από συνεργάτες

Επεξεργασία

Γενικό αμμοδοχείο

Επεξεργασία

Κάποτε, η πιο συνηθισμένη οικιακή χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου ήταν για απολύμανση τραυμάτων, αλλά πλεόν θεωρείται ότι επιβραδύνει την επούλωση, επιρρεάζοντας (αρνητικά) την ανάπτυξη του ιστού, μέσω αρκετών πιθανών παραγόντων. Μόνο μια πολύ μικρή συγκέντρωση υπεροξειδίου του υδρογόνου μπορεί να βοηθήσει την ίαση, και μόνο αν δεν χρησιμοποιηθεί επαναληπτικά[6]. Αν χρησιμοποιηθεί σε χειρουργική επέμβαση μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό εμβολής αερίου[7].

Διάφοροι ισχυρισμοί ότι διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου μπορούν να ληφθούν ενδοφλεβίως ή και από το στόμα για θεραπεία διαφόρων ασθενειών, που περιλαμβάνουν τον καρκίνο, έχουν αποδειχθεί ότι είναι απατηλοί, επικίνδυνοι και παράνομοι, χρησιμοποιώντας παραπλανητική διαφήμιση και ρητορική που απαγορεύεται από τον Ομοσπονδιακό Κώδικα Κανονισμών (των ΗΠΑ), έχοντας προκαλέσει ακόμη και θάνατο σε αρκετές περιπτώσεις[8]. Μια σχετική οργάνωση γιατρών που υποστήριζαν τέτοιες πρακτικές έχει κλείσει από τη Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ[8].

Βρεφική θνησιμότητα

Επεξεργασία

παιδική θνησιμότητα) ονομάζεται ο θάνατος παιδιών κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής τους. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες θανάτου βρεφών είναι η αφυδατωση λογου τις διαρρειας. Ομως η διαδωση της πληροφοριας προς τις μητερες για την στοματικη λυση για την μη αφυδατωση ( μιγμα απο νερο αλατι και ζαχαρι) μειωσε αρκετα το ποσοστο των παιδιων που ο θανατος τους οφειλεται ΄'αυτο. Παρ' ολα αυτα αλλη μια πιο διαδεδομενη αιτια ειναι και η πνευμονια. Υστερα ακολουθουν ο υποσιτισμος, η μαλαρια, διαφορες μολυνσεις καθως και αλλο ενα φαινομενο το SIDS(sudden infant death syndrome)(συνδρομο ξαφνικων βρεφικων θανατων), βρεφοκτωνια ,κοκοποιηση παιδιων, παιδικη εγκαταλειψη, παραμελιση επισης συμβαλλουν σε μικροτερο βαθμο. Βρεφική θνησιμότητα (IMR) υποδεικνύει τον αριθμό των θανάτων από μωρά κάτω του ενός έτους της ηλικίας ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων. Το συντελεστή σε μια δεδομένη περιοχή, επομένως, είναι ο συνολικός αριθμός των newborns πεθαίνουν κάτω του ενός έτους της ηλικίας διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό των γεννήσεις ζώντων κατά τη διάρκεια του έτους, τότε όλοι πολλαπλασιαζόμενο επί 1.000. Η βρεφική θνησιμότητα ονομάζεται επίσης η βρεφική θνησιμότητα (ανά 1.0Έντονο κείμενο00 γεννήσεις ζώντων).


Ιστορικά, παιδική θνησιμότητα ισχυρίστηκε ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν, αλλά επιτόκια μειώθηκαν σημαντικά στη Δύση στη σύγχρονη εποχή. Αυτό έχει κυρίως σε βελτιώσεις σε βασική υγειονομική περίθαλψη, αν και υψηλής τεχνολογίας ιατρικών προκαταβολές συνέβαλαν επίσης. Βρεφική θνησιμότητα είναι συνήθως περιλαμβάνονται ως μέρος του βιοτικού επιπέδου αξιολογήσεις οικονομικών επιστημών. [3]

<big>Σύγκριση συντελεστών βρεφική θνησιμότητα</big

> Η βρεφική θνησιμότητα συσχετίζεται πολύ έντονα προς, και είναι ένα από τα καλύτερα πρόβλεψης της κατάστασης αποτυχίας.[4] IMR ως εκ τούτου, είναι επίσης ένα χρήσιμο δείκτη του επιπέδου υγείας ή ανάπτυξης μιας χώρας, και είναι ένα στοιχείο του ευρετηρίου φυσική ποιότητα ζωής. Ωστόσο, η μέθοδος υπολογισμού IMR συχνά ποικίλλει ευρέως μεταξύ των χωρών, και βασίζεται σε πώς μπορούν να ορίσουν ένα ζώντων γέννησης και πόσες πρόωρο βρέφη γεννιούνται στη χώρα. Η παγκόσμια οργάνωση υγείας (που) ορίζει μια γέννησης ζώντων ως οποιοδήποτε γεννήθηκε ανθρώπινο ον που αποδεικνύει ανεξάρτητη σημάδια της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της αναπνοής, εθελοντική μυς κυκλοφορία ή παλμών. Πολλές χώρες, ωστόσο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών και της Ιαπωνίας, μόνο καταμέτρηση ως γεννήσεις ζώντων περιπτώσεις όπου ένα βρέφος breathes κατά τη γέννηση, πράγμα που κάνει τους αναφερθεί IMR αριθμούς κάπως χαμηλότερο και θέτει τους συντελεστές της περιγεννητικής θνησιμότητα.[5]


Ο αποκλεισμός των τυχόν υψηλού κινδύνου βρεφών από ο παρονομαστής ή αριθμητής σε αναφερθεί IMRs μπορεί να είναι προβληματική για συγκρίσεις. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, Σουηδίας ή η Γερμανία, μέτρηση ένα βρέφος παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα της ζωής ως ζωντανό, ανεξάρτητα από τον μήνα της κυοφορίας ή το μέγεθος, αλλά σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες κέντρα για ερευνητές Disease Control (CDC), [6] ορισμένες άλλες χώρες διαφέρουν σε αυτές τις πρακτικές. Όλες οι χώρες με όνομα ενέκρινε τους ορισμούς που στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ή αρχές δεκαετίας του 1990, [7] που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.[8] Ωστόσο, το 2009, στη CDC εξέδωσε μια έκθεση που δήλωσε ότι η αμερικανική ποσοστά παιδικής θνησιμότητας επηρεάστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες υψηλά ποσοστά πρόωρα βρέφη σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό υπογραμμίζεται επίσης οι διαφορές των απαιτήσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, σημειώνοντας ότι η Γαλλία, η Τσεχία, Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και Πολωνία δεν αναφέρει όλες οι γεννήσεις ζώντων από βρέφη κάτω των 500 g ή/και 22 εβδομάδες της κυοφορίας.[6][9][10] Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα, ωστόσο, ότι οι διαφορές στην αναφορά είναι πιθανό να είναι η κύρια εξήγηση για σχετικά χαμηλό διεθνή κατάταξη των Ηνωμένων Πολιτειών της.[10]


Ένα άλλο παράδειγμα καλά τεκμηριωμένη δείχνει επίσης αυτό το πρόβλημα. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, η Ρωσία και η Σοβιετική Ένωση did δεν μετρούν, ως μια ζώντων γέννησης ή ως μια βρεφική θανάτου, εξαιρετικά πρόωρο βρεφών (λιγότερο από 1.000 g, λιγότερο από 28 εβδομάδες κυήσεως ηλικίας, ή τουλάχιστον 35 cm σε μήκος), που έχουν γεννηθεί εν ενεργεία (εμφυσηθεί, είχε μια καρδιακή ή επέδειξαν εθελοντική μυς κυκλοφορία) αλλά απέτυχε να επιβιώσουν για τουλάχιστον επτά ημέρες.[11] Μολονότι τέτοια εξαιρετικά πρόωρο βρέφη αντιπροσώπευε συνήθως μόνο 0,005% όλων των παιδιών που ζουν γεννήθηκαν, αποκλεισμός τους από τόσο ο αριθμητής όσο και ο παρονομαστής σε το αναφερόμενο IMR οδήγησαν σε μια εκτιμώμενη 22% - 25% χαμηλότερο αναφερθεί IMR.[12] Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερβολικά, ίσως επειδή νοσοκομεία ή περιφερειακών υγειονομικών υπηρεσιών ήταν λογοδοτούν για μείωση της IMR τους λεκάνης απορροής, βρεφική θανάτους που παρουσιάστηκε τον 12ο μήνα ήταν "μεταφορά" Στατιστικά στο 13ο μήνα (δηλαδή, το δεύτερο έτος της ζωής), και συνεπώς δεν είναι πλέον ταξινομούνται ως μια βρεφική θανάτου.[13]


UNICEF χρησιμοποιεί μια στατιστική μεθοδολογία για να λαμβάνονται υπόψη αναφοράς διαφορές μεταξύ των χωρών:


"UNICEF μεταγλωττίζει βρεφική θνησιμότητα χώρα εκτιμήσεις που προέρχονται από όλες τις πηγές και οι μέθοδοι εκτίμησης που λαμβάνονται είτε από τυποποιημένες εκτυπώσεις, άμεση εκτίμησης από πολύ μικρές σύνολα δεδομένων, ή ετήσια άσκηση της UNICEF. Για να ταξινομήσετε τις διαφορές μεταξύ των προβλέψεων που παράγονται από διάφορες πηγές, με διαφορετικές μεθόδους, UNICEF αναπτύχθηκε, σε συντονισμό με την που, της παγκόσμιας Τράπεζας και UNSD, μια μέθοδος εκτίμησης που να ελαχιστοποιεί τα σφάλματα ενσαρκώνεται σε κάθε εκτίμηση και εναρμόνιση τάσεις κατά μήκος χρόνο. Δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις δεν είναι απαραίτητα το ακριβές τιμές χρησιμοποιηθεί ως είσοδος για το μοντέλο, αυτά αναγνωρίζονται συχνά δεν όπως ο υπάλληλος IMR εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται σε επίπεδο χώρας. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι εκτιμήσεις αυτές ελαχιστοποιήσετε τα σφάλματα και μεγιστοποίηση της συνέπειας των τάσεων κατά μήκος χρόνο.[14]"


Μια άλλη πρόκληση συγκρισιμότητας είναι η πρακτική της καταμέτρησης ευπαθείς ή πρόωρο βρέφη που πεθαίνουν πριν από την κανονική ημερομηνία παράδοσης ως αποβολές (αυθόρμητες αποβολές) ή εκείνων που πεθαίνουν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από τοκετού ως θνησιγενή. Συνεπώς, η ποιότητα της τεκμηρίωσης μία χώρα της περιγεννητικής θνησιμότητα μπορεί να σημασία σε μεγάλο βαθμό την ακρίβεια των στατιστικών της παιδικής θνησιμότητας. Το σημείο αυτό ενισχύεται από το demographer Ansley Coale, που βρίσκει dubiously υψηλές αναλογίες των αναφερόμενων stillbirths για τους θανάτους βρεφών στο Χονγκ-Κονγκ και την Ιαπωνία το πρώτο 24 ώρες μετά τη γέννηση, ένα μοτίβο που είναι συνεπής με τις υψηλές αναλογίες καταγεγραμμένη φύλο κατά τη γέννηση στις χώρες αυτές. Προτείνεται όχι μόνο ότι πολλές γυναίκες βρέφη που πεθαίνουν κατά το πρώτο 24 ώρες είναι παραθέματα ως stillbirths αντί για τους θανάτους βρεφών, αλλά και ότι οι χώρες δεν ακολουθούν που συστάσεις για την υποβολή εκθέσεων οι γεννήσεις ζώντων και βρεφική θανάτους.[15]


Ένα άλλο φαινομενικά παράδοξο διαπίστωση είναι ότι όταν εισάγουν χώρες με φτωχούς ιατρικές υπηρεσίες {{επέκταση}}

< :big>Βρεφική θνησιμότητα σε πόλεμο</big >

Γραμμή με εσοχή

Στις περισσότερες περιπτώσεις, περιοχές που έχουν πληγεί πολέμου θα αντιμετωπίσετε σημαντική αύξηση της παιδικής θνησιμότητας. Το πρωτεύον αιτίες της αύξησης είναι εξωτερικοί παράγοντες όπως η δολοφονία και κατάχρηση. Ωστόσο, πολλές άλλες σημαντικές παράγοντες επηρεάζουν ποσοστά παιδικής θνησιμότητας σε πόλεμο περιοχές. Σύμπτυξη συχνά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στις αναπτυσσόμενες χώρες εν μέσω της πολέμου. Επίτευξη βασικές ιατρικές προμήθειες και η περίθαλψη καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο. Κατά τη διάρκεια της Γιουγκοσλαβικής Wars τη δεκαετία του 1990 Βοσνία υπέστη μείωση 60% αιμοδότης παιδί. Αποτρέψιμων ασθενειών γρήγορα μπορεί να γίνει επιδημία λαμβανομένων υπόψη των ιατρικών όρων κατά τη διάρκεια του πολέμου. [16]


Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες βασίζονται σε ξένη βοήθεια για τη βασική διατροφή. Μεταφορά της ενίσχυσης γίνεται αισθητά πιο δύσκολο σε περιόδους πολέμου. Στις περισσότερες περιπτώσεις το μέσο βάρος ενός πληθυσμού θα μειωθεί σημαντικά. [17] Expecting μητέρες επηρεάζονται περισσότερο από την έλλειψη πρόσβασης σε τροφή και νερό. Κατά τη διάρκεια της Γιουγκοσλαβικής πολέμους στη Βοσνία αυξήθηκε ο αριθμός των πρόωρα βρέφη που έχουν γεννηθεί και μειώθηκε η μέση γέννησης βάρος. [18]


Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις κατά τα τελευταία έτη του συστηματικού βιασμού ως πολεμικό όπλο. Γυναίκες που έγκυοι ως αποτέλεσμα του πολέμου βιασμό αντιμετωπίζουν ακόμη πιο σημαντικές προκλήσεις στο φέρουν μια υγιή παιδιά. Μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν σεξουαλική βία πριν ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσετε βρεφική θανάτου στα παιδιά τους. [19] [20] [21] Αιτίες της παιδικής θνησιμότητας στην κακοποιημένες γυναίκες κυμαίνονται από φυσική παρενέργειες της το αρχικό τραύμα ψυχολογικές επιπτώσεις που οδηγούν σε φτωχές προσαρμογής στην κοινωνία. Πολλές γυναίκες που έγινε εγκύων από βιασμούς στη Βοσνία είχαν απομονωθεί από τους hometowns καθιστώντας ζωής μετά τοκετού εκθετικά τη δυσκολία. [22]

<big>:Παγκόσμια βρεφική θνησιμότητα τάσεις

Γραμμή με εσοχή

Για τον κόσμο, και τόσο λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) και περισσότερες αναπτυγμένες χώρες (MDCs), IMR μειώθηκε σημαντικά μεταξύ 1960 και 2001. Σύμφωνα με την αποθήκευση του παιδιά κράτος στον κόσμο μητέρων έκθεση, το ποσοστό παιδικής θνησιμότητας κόσμο μειώθηκε από 126 το 1960 έως 57 το 2001.[23]


Ωστόσο, η IMR ήταν, και παραμένει, υψηλότερη στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Το 2001, η ισοτιμία θνησιμότητας αντικείμενα για λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (91) ήταν περίπου 10 φορές ως μεγάλος όπως ήταν για περισσότερες αναπτυγμένες χώρες (8). Για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, η ισοτιμία θνησιμότητας αντικείμενα είναι 17 φορές τόσο υψηλό όσο και για τις πιο αναπτυγμένες χώρες. Επίσης, ενώ τόσο ΛΑΧ και MDCs γίνεται δραματική μειώσεις στα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας, μειώσεις μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, είναι, κατά μέσο όρο, πολύ λιγότερο από εκείνες μεταξύ των πιο αναπτυγμένων χωρών.


[Επεξεργασία] Βρεφική θνησιμότητα σε χώρες Κύριο άρθρο: κατάλογος των χωρών από βρεφική θνησιμότητα


Νικολάι Yaroshenko. Κηδεία του Firstborn, 1893Nearly δύο τάξεις μεγέθους ξεχωριστές χώρες με τα ποσοστά υψηλότερη και χαμηλότερη αναφέρθηκαν βρεφική θνησιμότητα. Κατωτέρω παρατίθενται τα επάνω και το κάτω μέρος πέντε χώρες από το μέτρο αυτό (που λαμβάνεται από το World Factbook 2009 εκτιμήσεις).


Το ποσοστό θνησιμότητας λόγω χώρα παιδικές κατάταξης (οι γεννήσεις ζώντων θάνατοι/1.000) 1 Αγκόλα 180.21 2 Στη Σιέρρα Λεόνε 154.43 3 Αφγανιστάν 151.95 4 Λιβερία 138.24 5 Νίγηρα 116.66 219 Χονγκ Κονγκ 2.92 220 Ιαπωνία 2.79 221 Σουηδία 2,75 222 Βερμούδες 2.46 223 Σιγκαπούρης 2.31


Βρεφική θνησιμότητα του Αφγανιστάν αναμένεται να βελτιωθεί κατά τουλάχιστον 60% κατά τα επόμενα δέκα χρόνια οφείλεται σε δισεκατομμύρια δολάρια της διεθνούς βοήθειας.[24]

Ηνωμένες Πολιτείες Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παιδική θνησιμότητα είναι 630 ανά 100.000 γεννήσεις ζώντων ή 6.3 ανά 1000 γεννήσεις ζώντων.[25][26]


Βρεφική θνησιμότητα επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες ανά 100.000 οι γεννήσεις ζώντων για 10 οδηγεί αιτίες, 2005 [27] το ποσοστό παιδικής θνησιμότητας για λευκή Αμερικανοί ήταν 5.7 ανά 1000 γεννήσεις στο 2003-05. Για τους Αμερικανούς Αφρικής ήταν 13,6 ανά 1000, και για τους Αμερικανούς ισπανικής ήταν 5.6 ανά 1000. Συνολικά, η βρεφική θνησιμότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 6,9 ανά 1000 στο 2003-2005. Προέλευσης από Statehealthfacts.org


[Επεξεργασία] Βρεφική θνησιμότητα Rate από μέλος (2005) Κρατική παιδικές θνησιμότητα χρέωση ανά 1000 γεννήσεις Alabama 8.96 [28] Alaska 6,45 [29] Αριζόνα 6.69 [30] Arkansas 8,29 [31] California 5.22 [32] Colorado 6.27 [33] Connecticut 5.53 [34] Delaware 9.03 [35] Περιφέρεια της Columbia 14.1 [36] Florida 7.24 [37] Georgia 8.35 [38] Χαβάη 6,67 [39] Idaho 6.12 [40] Illinois 7.53 [41] Ιντιάνα 7.87 [42] Iowa 5.40 [43] Kansas 7.12 [44] Kentucky 6.79 [45] Λουιζιάνα 9.79 [46] Maine 5.87 [47] Maryland 8.00 [48] Massachusetts 4.89 [49] Michigan 8.02 [50] Minnesota 4,78 [51] Mississippi 10.74 [52] Missouri 7.63 [53] Montana 6.35 [54] Nebraska 5.89 [55] Nevada 5.86 [43] Νιου Χάμσαϊρ 5.05 [56] New Jersey 5.44 [57] Νέο Μεξικό 6.13 [58] Νέα Υόρκη 6.02 [59] North Carolina 8.85 [60] Βόρεια Ντακότα 6.35 [61] Ohio 7.82 [62] Oklahoma 7.86 [63] Oregon 5.68 [64] Pennsylvania 7.30 [65] Ρόδη Island 6.20 [66] Νότια Καρολίνα 9.03 [67] Νότια Ντακότα 7.18 [68] Tennessee 8.87 [69] Texas 6,45 [70] Utah 4,92 [71] Vermont 5.37 [72] Virginia 7,50 [73] Ουάσιγκτον 5.39 [74] Δυτική Βιρτζίνια 8.1 [36] Wisconsin 6.34 [75] Wyoming

Ιστορία της Φυσικής

Επεξεργασία

Ήδη από την αρχαιότητα, η συμπεριφορά της ύλης αποτέλεσε αντικείμενο στοχασμού και μελέτης: γιατί τα αντικείμενα πέφτουν όταν αφεθούν ελεύθερα, γιατί διαφορετικά υλικά παρουσιάζουν διαφορετικές ιδιότητες, κ.ο.κ. Άλλα μεγάλα ερωτήματα αφορούσαν το χαρακτήρα του σύμπαντος, για παράδειγμα το σχήμα της Γης και οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων, όπως ο Ήλιος και η Σελήνη. Για την εξήγηση των φαινομένων αυτών ανάλογα με το πνεύμα και την τρέχουσα μεθοδολογία κάθε εποχής, προτάθηκαν αρκετές απόψεις και θεωρίες. Οι περισσότερες, αρχικά, είχαν φιλοσοφική βάση και χροιά (και μερικές φορές, θρησκευτικές ή μεταφυσικές συμπαραδηλώσεις), και στηρίζονταν λίγο ή καθόλου στη συστηματική πειραματική δοκιμασία, με την έννοια που έχει σήμερα ο όρος. Ωστόσο, οι αστρονομικές παρατηρήσεις (αρχικά δια γυμνού οφθαλμού) χρησίμευαν πάντα ως οδηγός για τα κοσμολογικά μοντέλα. Για να φτάσουμε τελικά, στη σημερινή μορφή του επιστημονικού στρουκτουραλισμού, θα θεωρούσε λογικό κάποιος πως υπήρξαν στη ιστορία αρκετά άλματα της διανόησης στον τομέα της φυσικής σκέψης, προάγγελλοι της επιστημονικής μεθόδου.

Η ερμηνεία της φύσης από τους αρχαίους Έλληνες φυσικούς φιλοσόφους

Επεξεργασία

Τον 6ο αιώνα π.Χ., στην αρχαία ελληνική αποικία της Ιωνίας, εμφανίστηκαν φυσικοί φιλόσοφοι που στήριξαν την ερμηνεία του κόσμου στη λογική και είχαν πρωτοποριακές για την εποχή αντιλήψεις για τον κόσμο. Οι Ίωνες φυσικοί φιλόσοφοι ήταν υλιστές με την πρωταρχική έννοια του όρου, πράγμα που σημαίνει ότι οι θεωρίες τους είχαν ως βάση την ερμηνεία της φύσης μέσω των υλικών πραγμάτων. Κοινό χαρακτηριστικό των Ιώνων φυσικών φιλοσόφων ήταν η υπόθεση τους ότι όλη η ύλη αποτελείται από το ίδιο πρωταρχικό συστατικό.

Ο Θαλής που γεννήθηκε γύρω στο 625 π.Χ. υπέθεσε ότι το ύδωρ είναι η αρχή όλων των πραγμάτων. Θεωρούσε ότι η γη επιπλέει στο νερό, πράγμα που δεν απέχει πολύ από τις σύγχρονες αντιλήψεις της γεωφυσικής) και κατάφερε επιπλέον να προβλέψει την έκλειψη του ηλίου του 585 π.Χ. Ο Αναξίμανδρος (610 - 546 π.Χ.), θεώρησε ως αρχή των όντων το άπειρο, το οποίο για αυτόν ήταν χωρίς χωρικά πέρατα, χρονικά απέραντο και ποιοτικά απροσδιόριστο. Το άπειρο αν και υλικό, δεν ταυτιζόταν για αυτόν με κάποια εμπειρική ύλη. Αποτελούσε την αρχή της κοσμικής διαδικασίας και ήταν το υπόστρωμα όλων των αντιθετικών μετασχηματισμών "Εξ απείρου πάντα και εις άπειρον πάντα τελευτά".

Ο Αναξιμένης (560 - 500 π.Χ.), υιοθέτησε στη θέση του απείρου του Αναξίμανδρου, τον αέρα. Για αυτόν η ποικιλία των φαινομένων του κόσμου ερμηνεύεται από συμπυκνώσεις και αραιώσεις του αέρα. Ο Αναξιμένης συνέδεσε το θερμότερο με το αραιότερο και το ψυχρότερο με το πυκνότερο. Έτσι ανοίχτηκε ο δρόμος για την ποσοτικοποίηση των ποιοτικών καθορισμών, απαραίτητος όρος για τη γένεση και ανάπτυξη της επιστήμης.

 
Ηράκλειτος.

Πέρα από αυτά, στην Έφεσο, ο Ηράκλειτος (544 - 484 π.Χ.), πίστευε στην προαιώνια ύπαρξη του κόσμου. Για αυτόν οι αλλαγές στην ύλη περνούσαν με τη μορφή δύο αντίρροπων κινήσεων: πυρ - θάλασσα - γη και γη - θάλασσα - πυρ. Συνδετικός κρίκος ήταν το ευμετάβλητο πυρ: "Όλα ανταλλάσσονται με φωτιά και φωτιά με όλα, όπως ακριβώς τα αγαθά με χρυσό και ο χρυσός με αγαθά". Ο Ηράκλειτος ωστόσο, παρά τη συνεχή μεταβολή πρότεινε και ένα σταθερό στοιχείο στον κόσμο: την αναλογία. Σύμφωνα με αυτόν όλες οι μεταβολές πραγματοποιούνται στις ίδιες αναλογίες ("εις τον αυτόν λόγον").

Πέρα από την Ιωνία, στην Ελέα, ο Παρμενίδης αντιτάχθηκε στην Ιωνική φυσική και στην ηρακλείτεια θεώρηση. Για αυτόν ο φυσικός κόσμος υποτάσσεται σε μία υπερεμπειρική πραγματικότητα και απαρνείται τις Ιωνικές αντιλήψεις ως δοξασίες ("δόξας"). Ο Παρμενίδης διέκρινε δύο οδούς της έρευνας ("οδοί διζήσιος"). Ο δρόμος της αλήθειας ξεκινάει από την παραδοχή ότι το ον είναι, ενώ το μη ον δεν είναι ("έστιν τε και ως εκ έστι μη είναι"). Ο δρόμος της δοξασίας ξεκινάει από την παραδοχή ότι και το μη ον υπάρχει ("ως χρέων έστι μη είναι"). Είναι αδύνατο να γνωρίσουμε το μη ον και ούτε μπορούμε να το εκφράσουμε γιατί: "το γαρ αυτό νοείν εστίν τε και είναι". Η πρόταση αυτή που είναι ανάλογη με το καρτεσιανό cogito, ταυτίζει τη νόηση με το είναι. Το ον για τον Παρμενίδη είναι η ύλη που γεμίζει το χώρο ενώ το μη ον είναι το κενό. Ο Ζήνων ο Ελεάτης, μαθητής του Παρμενίδη, υπερασπίστηκε την Παρμενίδεια οντολογία απορρίπτοντας την πολλαπλότητα των πραγμάτων και την κίνηση. Η μέθοδος του συνίστατο στην αποκάλυψη αντιφάσεων από ταυτόσημες προκείμενες - γνωστά τα παράδοξα του Ζήνωνα. Ο Αριστοτέλης θεωρούσε τον Ζήνωνα ως τον ευρετή της διαλεκτικής (με την έννοια της εριστικής).

Ο αρχαίος Έλληνας μαθηματικός Αρχιμήδης συνέταξε πολλές ποσοτικά ακριβείς μελέτες της μηχανικής και της υδροστατικής.

Το έργο του Πτολεμαίου (Αστρονομία) και του Αριστοτέλη (Φυσική) επίσης ερχόταν συχνά σε αντίθεση με την καθημερινή παρατήρηση. Για παράδειγμα, ένα βέλος που συνεχίζει να ταξιδεύει δια μέσου του αέρα αφού εκτοξευτεί από το τόξο έρχεται σε αντίφαση με τη διαβεβαίωση του Αριστοτέλη ότι "η φυσική κατάσταση όλων των σωμάτων είναι η ακινησία" (με άλλα λόγια, ότι απαιτείται μια δύναμη για να διατηρείται ένα σώμα σε κίνηση).

Η πορεία προς τη μαθηματική θεμελίωση των φυσικών κανόνων

Επεξεργασία
 
Ισαάκ Νεύτων

Η προθυμία να επανεξεταστούν οι παραδεδομένες αλήθειες και η έρευνα για νέες απαντήσεις οδήγησε σε μια περίοδο ανθηρής επιστημονικής δραστηριότητας, γνωστή ως Επιστημονική Επανάσταση. Οι απαρχές της εντοπίζονται στην ανακάλυψη εκ νέου από τους Ευρωπαίους των χειρογράφων του Αριστοτέλη κατά τον 12ο και τον 13ο αιώνα. Κορωνίδα της περιόδου αυτής αποτέλεσε η έκδοση των Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας) το 1687 από τον Ισαάκ Νεύτωνα.

Οι περισσότεροι ιστορικοί (π.χ., ο Χάουαρντ Μάργκολις - Howard Margolis) τοποθετούν την αρχή της Επιστημονικής Επανάστασης στα 1543, οπότε και εκδόθηκε το πρώτο αντίτυπο του βιβλίου De Revolutionibus (Περί της Περιστροφής των Ουρανίων Σφαιρών), του Πολωνού αστρονόμου Νικολάου Κοπέρνικου, γραμμένο δώδεκα χρόνια νωρίτερα (το βιβλίο δεν εκδόθηκε έως τη μέρα του θανάτου του). Στο βιβλίο διατυπωνόταν η θέση ότι η Γη εκτελεί περιφορά γύρω από τον Ήλιο, καθώς και ότι περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της.

Άλλα σημαντικά επιτεύγματα κατά την περίοδο αυτή σημειώθηκαν από τους: Γαλιλαίο Γαλιλέι, Κρίστιαν Χόϋχενς, Γιοχάνες Κέπλερ, Μπλεζ Πασκάλ κ.α.

Στις αρχές του 17ου αιώνα, ο Γαλιλαίος Γαλιλέι πρωτοστάτησε στην καθιέρωση πειραματικών μεθόδων με σκοπό την επαλήθευση φυσικών θεωριών, μια ιδέα που αποτελεί το κλειδί της επιστημονικής μεθόδου. Ο Γαλιλαίος διατύπωσε και τεκμηρίωσε με επιτυχία αρκετές υποθέσεις στο πεδίο της δυναμικής, ιδίως δε το νόμο της Αδράνειας. Στα 1687, ο Νεύτων δημοσίευσε το έργο του με τίτλο Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας), θεμελιώνοντας με λεπτομέρειες δύο περιεκτικές και επιτυχημένες φυσικές θεωρίες: τους νόμους της κίνησης του Νεύτωνα, από τους οποίους αναπτύχθηκε η κλασική μηχανική· και τον Νόμο της Παγκόσμιας Έλξης του Νεύτωνα, ο οποίος περιγράφει τη θεμελιώδη δύναμη της βαρύτητας. Και οι δύο θεωρίες ήταν σε καλή συμφωνία με το πείραμα. Οι Μαθηματικές Αρχές περιλάμβαναν ωστόσο και αρκετές θεωρίες σχετικά με τη δυναμική των ρευστών. Η κλασική μηχανική επεκτάθηκε αργότερα σε μεγάλο βαθμό από τους Λαγκράνζ, Χάμιλτον κ.α., που παρήγαγαν νέο φορμαλισμό, αρχές και πορίσματα. Ο Νόμος της Παγκόσμιας Έλξης εγκαινίασε τον κλάδο της αστροφυσικής, ο οποίος περιγράφει τα αστρονομικά φαινόμενα με βάση φυσικές θεωρίες.

Μετά τη θεμελίωση της κλασικής μηχανικής από τον Νεύτωνα, το επόμενο μεγάλο πεδίο έρευνας στη φυσική αφορούσε τη φύση του ηλεκτρισμού. Παρατηρήσεις κατά τον 17ο και 18ο αιώνα από επιστήμονες όπως ο Ρόμπερτ Μπόιλ (Robert Boyle), ο Στήβεν Γκρέυ (Stephen Gray) και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος έβαλαν τα θεμέλια της κατοπινής έρευνας. Επίσης, οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στη βασική κατανόηση του ηλεκτρικού φορτίου και του ηλεκτρικού ρεύματος.

 
Τζέιμς Κλερκ Μάξγουελ

Στα 1821, ο Μιχαήλ Φαρανταίυ (Michael Faraday) ενοποίησε τη μελέτη του μαγνητισμού με τη μελέτη του ηλεκτρισμού, δείχνοντας πειραματικά ότι ένας κινούμενος μαγνήτης επάγει ηλεκτρικό ρεύμα σε έναν αγωγό. Ο Φαρανταίυ επίσης συνέλαβε τη φυσική έννοια που μετέπειτα ονομάστηκε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ο Τζέιμς Κλερκ Μάξγουελ (James Clerk Maxwell) ανέπτυξε αυτή την ιδέα, στα 1864, καταλήγοντας σε ένα σύστημα 20 συζευγμένων εξισώσεων που εξηγούσαν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων. Οι 20 αυτές εξισώσεις ανήχθησαν αργότερα, με τη χρήση διανυσματικού λογισμού, σε ένα σύστημα τεσσάρων εξισώσεων.

Χημική συμπεριφορά και παράγωγα

Επεξεργασία

Το νιτραιθένιο έχει ένα μόριο με έλλειμμα ηλεκτρονίων. Ως αποτέλεσμα, το νιτραιθένιο δρα ως ηλεκτρονιόφιλο στις αντιδράσεις. Είναι ικανό να αντιδρά αυτόρμητα ακόμη και σε θερμοκρασίες κάτω από -100°C, δίνοντας συχνά εξώθερμες αντιδράαεις. Τα πιο συνηθισμένα είδη αντιδράσεων αυτής της ένωσης είναι οι αντιδράσεις κυκλοπροσθήκης, οι αντιδράσεις προσθήκης ελευθέρων ριζών και οι αντιδράσεις πυρηννόφιλης προσθήκης[9].

Η σύγχρονη φυσική

Επεξεργασία
 
Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν στα 1921

Πέρα από τα συνήθη ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, οι εξισώσεις του Μάξγουελ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν το φως. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώθηκε με την ανακάλυψη των ραδιοκυμάτων το 1888 από τον Χάινριχ Χερτζ (Heinrich Hertz), καθώς και στα 1895, όταν ο Βίλχελμ Ρέντγκεν (Wilhelm Roentgen) εντόπισε τις ακτίνες Χ. Η περιγραφή του φωτός με όρους ηλεκτρομαγνητικού πεδίου αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημοσίευση, από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Η θεωρία αυτή ενοποίησε την κλασική μηχανική με τις εξισώσεις του Μάξγουελ. Η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας ενοποιεί το χώρο και το χρόνο σε μία και μόνη οντότητα, τον χωρόχρονο. Η Σχετικότητα ορίζει έναν νεό κανόνα μετασχηματισμού μεταξύ αδρανειακών συστημάτων αναφοράς απ' ό,τι η κλασική μηχανική· αυτό προϋπέθετε την ανάπτυξη σχετικιστικής μηχανικής ως αντικατάστατο της κλασικής μηχανικής. Στην περιοχή των χαμηλών (σχετικών) ταχυτήτων, οι δύο θεωρίες συμφωνούν. Ο Αϊνστάιν επεξέτεινε περαιτέρω την Ειδική Σχετικότητα συμπεριλαμβάνοντας τη βαρύτητα στους υπολογισμούς του. Δημοσίευσε την Γενική θεωρία της Σχετικότητας στα 1915.

 
Διάγραμμα του διαστελλόμενου σύμπαντος

Μέρος της θεωρίας της γενικής σχετικότητας αποτελούν οι πεδιακές εξισώσεις του Αϊνστάιν. Αυτές περιγράφουν το πώς ο τανυστής ενέργειας-ορμής καμπυλώνει τον χωρόχρονο, ενώ όταν συνδυαστούν με την γεωδαισιακή εξίσωση σχηματίζουν τη βάση της Γενικής Σχετικότητας. Περαιτέρω επεξεργασία των πεδιακών εξισώσεων του Αινστάιν παρήγαγε αποτελέσματα που προέβλεπαν τη Μεγάλη Έκρηξη, τις μαύρες τρύπες, καθώς και το διαστελλόμενο σύμπαν. Ο Αινστάιν πίστευε (όπως και η πλειοψηφία των συγχρόνων του επιστημόνων) σε ένα στατικό σύμπαν και επιχείρησε να τροποποιήσει τις εξισώσεις του ώστε να επιτύχει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, μέχρι το 1927, οι αστρονόμοι αναζητούσαν ενδείξεις για τη διαστολή του σύμπαντος, οι οποίες πράγματι βρέθηκαν στα 1929 από τον Έντγουιν Χαμπλ (Edwin Hubble).

Από τον 18ο αιώνα και πέρα ξεκινά η ανάπτυξη της θερμοδυναμικής από τον Ρόμπερτ Μπόιλ (Robert Boyle), τον Γιάνγκ (Thomas Young) και πολλούς άλλους. Στα 1773, ο Μπερνούλι συνδύασε στατιστικά επιχειρήματα με την κλασική μηχανική για να συνάγει θερμοδυναμικά αποτελέσματα, εγκαινιάζοντας τον κλάδο της στατιστικής μηχανικής. Στα 1798, ο Τόμσον (Benjamin Thompson) κατέδειξε τη μετατροπή μηχανικού έργου σε θερμότητα, ενώ στα 1847 ο Τζάουλ (James Joule) διατύπωσε το νόμο της (ολικής) διατήρησης της ενέργειας, τόσο σε μορφή θερμότητας όσο και σε μορφή μηχανικής ενέργειας.

Στα 1895, ο Ρέντγκεν ανακάλυψε τις ακτίνες Χ, που τελικά αποδείχτηκε ότι δεν είναι παρά υψίσυχνη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ραδιενέργεια ανακαλύφθηκε στα 1896 από τον Ανρί Μπεκερέλ (Henri Becquerel), και μελετήθηκε περαιτέρω από τους Μαρία Κιουρί (Marie Curie), Πιερ Κιουρί (Pierre Curie) και άλλους. Έτσι εγκαινιάστηκε ο κλάδος της πυρηνικής φυσικής.

Στα 1897, ο Τόμσον (J.J. Thomson) ανακάλυψε το ηλεκτρόνιο, το στοιχειώδες σωματίδιο που είναι ο φορέας του ηλεκτρικού ρεύματος στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Στα 1904, πρότεινε το πρώτο μοντέλο του ατόμου, γνωστό με την (εκλαϊκευτική) ονομασία μοντέλο του σταφιδόψωμου. (Η ύπαρξη ατόμων είχε ήδη προταθεί από το 1808 από τον Ντάλτον (John Dalton)).

Ο Ανρί Μπεκερέλ ανακάλυψε συμπτωματικά τη ραδιενέργεια στα 1896. Τον επόμενο χρόνο, ο Τόμσον ανακάλυψε το ηλεκτρόνιο. Οι ανακαλύψεις αυτές διέψευσαν την υπόθεση πολλών φυσικών, ότι τα άτομα ήταν οι έσχατες θεμελιώδεις δομικές μονάδες της ύλης και παρακίνησαν σε περαιτέρω μελέτη της δομής των ατόμων.

Το 1900, ο Μαξ Πλανκ (Max Planck) δημοσίευσε μια εξήγηση για το φαινόμενο της ακτινοβολίας μέλανος σώματος. Η εξίσωσή του προϋπέθετε ότι η ακτινοβολία είναι κβαντισμένη στη φύση, δηλαδή εκπέμπεται κατά διακριτά πακέτα. Η υπόθεση αυτή αποτέλεσε το εναρκτήριο επιχείρημα στο οικοδόμημα που έμελλε να γίνει η κβαντική μηχανική.

Κατά τη δεκαετία του 1920, ο Έρβιν Σρέντινγκερ (Erwin Schrödinger), ο Βέρνερ Χάιζενμπεργκ (Werner Heisenberg) και ο Μαξ Μπορν (Max Born) πέτυχαν να διατυπώσουν μια συνεπή εικόνα της χημικής συμπεριφοράς της ύλης και μια πλήρη θεωρία της ηλεκτρονικής δομής του ατόμου, ως λογικό επακόλουθο της κβαντικής θεωρίας. Οι Σβίνγκερ (Julian Schwinger), Τομονάγκα (Sin-Itiro Tomonaga) και Ρίτσαρντ Φάινμαν ήταν σε θέση να εξηγήσουν τη μετατόπιση Lamb (Lamb shift) χρησιμοποιώντας την κβαντική θεωρία πεδίου και την κβαντική ηλεκτροδυναμική, μέχρι τη δεκαετία του 1940. Το 1959, ο Φάινμαν διατύπωσε την υπόθεση ότι είναι εφικτός ο χειρισμός της ύλης στο ατομικό επίπεδο, εγκαινιάζοντας έτσι το πεδίο της νανοτεχνολογίας.

Στα 1911, ο Ράδερφορντ (Ernest Rutherford), βασιζόμενος σε πειράματα σκέδασης, συμπέρανε την ύπαρξη ενός συμπαγούς και εξαιρετικά πυκνού ατομικού πυρήνα, ο οποίος αποτελείται από θετικά φορτισμένα συστατικά που ονομάστηκαν πρωτόνια. Τα νετρόνια, τα ουδέτερα (αφόρτιστα) συστατικά των πυρήνων, δεν ανακαλύφθηκαν παρά το 1932, από τον Τσάντγουικ (James Chadwick).

Η ισοδυναμία μάζας και ενέργειας (Αϊνστάιν, 1905) επαληθεύτηκε με δραματικό τρόπο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και τα δύο στρατόπεδα διεξήγαγαν έρευνες στην πυρηνική φυσική, με σκοπό την κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Το Γερμανικό εγχείρημα, του οποίου ηγείτο ο Χάιζενμπεργκ, κατέληξε σε αποτυχία, ενώ το Συμμαχικό Σχέδιο Μανχάταν πέτυχε το στόχο του. Στην Αμερική, μια ομάδα με επικεφαλής τον Ενρίκο Φέρμι (Enrico Fermi) παρήγαγε την πρώτη ανθρωπογενή αλυσιδωτή πυρηνική αντίδραση στα 1942, ενώ το 1945 πυροδοτήθηκε η πρώτη στον κόσμο πυρηνική εκρηκτική ύλη στην περιοχή Τρίνιτυ, κοντά στο Αλαμογκόρντο του Νέου Μεξικού.

Από το 1900 και μετά, οι Πλανκ, Αϊνστάιν, Μπορ και άλλοι άρχισαν να αναπτύσσουν κβαντικές θεωρίες για να εξηγήσουν διάφορα "ανώμαλα" πειραματικά αποτελέσματα, εισάγοντας διακριτά ενεργειακά επίπεδα. Τόσο ο Χάιζενμπεργκ το 1925, όσο και οι Σρέντινγκερ και Ντιράκ το 1926, διατύπωσαν φορμαλιστικά την κβαντομηχανική, η οποία αποσαφήνιζε τις κβαντικές θεωρίες που είχαν προηγηθεί. Στην κβαντομηχανική, τα αποτελέσματα των φυσικών μετρήσεων είναι εγγενώς πιθανοκρατικά· η θεωρία παρέχει μεθόδους για τον υπολογισμό των πιθανοτήτων αυτών. Περιγράφει με επιτυχία τη συμπεριφορά της ύλης στις μικροσκοπικές κλίμακες.

 
Τομείς της σύγχρονης Φυσικής

Η κβαντομηχανική μας έδωσε επίσης τα θεωρητικά εργαλεία για τη μελέτη της φυσικής συμπυκνωμένης ύλης, η οποία μελετά τη φυσική συμπεριφορά των στερεών και υγρών σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και φαινομένων όπως η δομή των κρυστάλλων, η ημιαγωγιμότητα και η υπεραγωγιμότητα. Ανάμεσα στους πρωτοπόρους της συμπυκνωμένης ύλης συγκαταλέγεται ο Μπλοχ (Felix Bloch), ο οποίος διατύπωσε μια κβαντομηχανική περιγραφή της συμπεριφοράς των ηλεκτρονίων στις κρυσταλλικές δομές το 1928.

Η κβαντική θεωρία πεδίου διατυπώθηκε με σκοπό να επεκτείνει την κβαντική μηχανική, ώστε να είναι συμβατή με την ειδική σχετικότητα. Κατέληξε στη σημερινή της μορφή προς το τέλος της δεκαετίας του 1940 χάρη στην εργασία των Φάινμαν, Σβίνγκερ (Julian Schwinger), Τομονάγκα και Ντάϊσον (Freeman Dyson). Αυτοί διατύπωσαν τη θεωρία της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής, η οποία περιγράφει την ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση. Η κβαντική θεωρία πεδίου παρείχε το εννοιολογικό πλαίσιο της σύγχρονης σωματιδιακής φυσικής, η οποία μελετά τις θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης και τα στοιχειώδη σωμάτια. Τη δεκαετία του 1950, οι Κ. Ν. Γιάνγκ (C. N. Yang) και Τ. Ντ. Λη (T. D. Lee) ανακάλυψαν μια αναπάντεχη ασυμμετρία στη διάσπαση ενός υποατομικού σωματιδίου. Στα 1954, οι Γιανγκ (Chen Ning Yang) και Μιλλς (Robert Mills) ανέπτυξαν μια κλάση θεωριών βαθμίδας η οποία παρείχει το εννοιολογικό πλαίσιο για το Καθιερωμένο Μοντέλο (Standard Model). Το Καθιερωμένο Μοντέλο ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1970 και περιγράφει επιτυχώς σχεδόν όλα τα στοιχειώδη σωμάτια που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα.

Οι δύο μείζονες θεωρίες της φυσικής του 20ού αιώνα, η γενική σχετικότητα και η κβαντομηχανική, δεν είναι προς το παρόν συμβατές μεταξύ τους. Η γενική σχετικότητα περιγράφει το σύμπαν στην κλίμακα των πλανητών και των πλανητικών συστημάτων, ενώ η κβαντομηχανική βρίσκει εφαρμογή στις υποατομικές κλίμακες. Αυτό το χάσμα προσπαθεί να γεφυρώσει η θεωρία Χορδών, η οποία αντιμετωπίζει τον χωρόχρονο ως μια πολλαπλότητα, όχι σημείων, αλλά μονοδιάστατων αντικειμένων, που ονομάζονται Χορδές. Οι Χορδές αυτές έχουν ιδιότητες παρόμοιες με τις κοινές χορδές (π.χ. τάση και δόνηση). Είναι πολλά υποσχόμενες θεωρίες, που όμως δεν έχουν δώσει ακόμη πειραματικά ελέγξιμα αποτελέσματα. Η έρευνα για την πειραματική επιβεβαίωση της θεωρίας χορδών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν το έτος 2005 ως Παγκόσμιο Έτος Φυσικής.


== Σημειώσεις και αναφορές == {{παραπομπές|2}}

 
 
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα History of physics της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 4.0. (ιστορικό/συντάκτες).


[[Κατηγορία:Φυσική]] [[Κατηγορία:Ιστορία της φυσικής| ]] [[ar:تاريخ الفيزياء]] [[as:পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস]] [[bn:পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাস]] [[bg:История на физиката]] [[bs:Historija fizike]] [[ca:Historiografia física]] [[cy:Hanes Ffiseg]] [[da:Fysikkens historie]] [[de:Geschichte der Physik]] [[es:Historia de la física]] [[en:History of physics]] [[eu:Fisikaren historia]] [[fa:تاریخ فیزیک]] [[fr:Histoire de la physique]] [[gl:Historia da fí­sica]] [[ko:물리학의 역사]] [[hr:Povijest fizike]] [[id:Sejarah fisika]] [[it:Storia della fisica]] [[he:היסטוריה של הפיזיקה]] [[ka:ფიზიკის ისტორია]] [[ms:Sejarah fizik]] [[nl:Geschiedenis van de natuurkunde]] [[ja:物理学の歴史]] [[pl:Historia fizyki]] [[pt:História da física]] [[ru:История физики]] [[scn:Storia dâ fìsica]] [[sk:Dejiny fyziky]] [[sh:Povijest fizike]] [[fi:Fysiikan historia]] [[sv:Fysikens historia]] [[th:ประวัติศาสตร์ของฟิสิกส์]] [[vi:Lịch sử vật lý học]] [[zh:物理学史]]

 1. Snyder, L. E., Buhl, D., Zuckerman, B., & Palmer, P. 1969, Phys. Rev. Lett., 22, 679
 2. 2,0 2,1 2,2 Woon, D.E. 2002, Astrophysical Journal, 569, 541.
 3. 3,0 3,1 Awad et al.. 2005, Astrophysical Journal, 626, 262.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 W. A. Schutte et al.. 1993, Science, 259, 1143.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 W. A. Schutte et al.. 1993, Icarus, 104, 118.
 6. Effects of Hydrogen Peroxide on Wound Healing in Mice in Relation to Oxidative Damage - The research concluded: "In our study, we found... implies that H2O2 can cause poor healing by other mechanisms besides causing oxidation of these biological substrates."
 7. Shaw A, Cooperman A, Fusco J. Gas embolism produced by hydrogen peroxide. N Engl J Med 1967; 277: 238–41.
 8. 8,0 8,1 Pitfalls in Regulating Physicians (Science Based Medicine organization website)
 9. Singleton, Daniel A. Nitroethylene. Publication. College Station: n.p., 2008. Wiley Online Library. Web. 18 Oct. 2012.