Επανάσταση

εξέγερση με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας

Με τον όρο Επανάσταση χαρακτηρίζεται η ενέργεια του "επανίστασθαι", δηλαδή της γενικευμένης εξέγερσης, που μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους, είτε θρησκευτικούς, είτε εθνικούς, είτε πολιτικούς, ή ακόμα ο συνδυασμός και των παραπάνω, με απώτερο σκοπό είτε την επιβολή ενάντια του κατακτητή, είτε την ανατροπή του καθεστώτος. Έτσι υπό αυτή την αντίληψη ο όρος απαντάται ως "πολιτική επανάσταση" και ως "θρησκευτική επανάσταση".
Επίσης, με τον ίδιο όρο χαρακτηρίζεται και κάθε θεμελιώδης μεταβολή που μπορεί να επέλθει στην επιστημονική γνώση και κατ΄ επέκταση σε ριζική μεταβολή μιας υπάρχουσας κατάστασης.

Η κατάληψη της Βαστίλης
στις 14 Ιουλίου 1789 κατά τη Γαλλική Επανάσταση.

Γενικά, η επανάσταση κρίνεται ως κοινωνικό φαινόμενο τόσο κατά τα αίτια όσο και για τους σκοπούς που πραγματοποιείται.

Διεθνείς επαναστάσειςΕπεξεργασία

Ελληνικές επαναστάσειςΕπεξεργασία

Άλλες επαναστάσειςΕπεξεργασία