Το 23 (είκοσι τρία) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 22 και πριν από το 24. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δε διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 23 συμβολίζεται ως XXIII στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΚΓ´ ή κγ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 22 23 24 →

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

-20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60

Περιγραφικά
Απόλυτοςεικοσι-τρία
Τακτικός23ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίησηπρώτος
Διαιρέτες1 23
(σύνολο: 1)
Άθροισμα διαιρετών1
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
51.606675567764
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΚΓ´
ΡωμαϊκόXXIII
Δυαδικό101112
Τριαδικό2123
Τετραδικό1134
Πενταδικό435
Εξαδικό356
Οκταδικό278
Δωδεκαδικό1B12
Δεκαεξαδικό1716
Εικοσαδικό1320
ΕξηνταδικόN60

Στα μαθηματικάΕπεξεργασία

  • Το 23 είναι ένας πρώτος αριθμός, αφού οι μόνοι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1 και 23, δηλαδή δεν έχει άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος πρώτος αριθμός είναι το 29.

Άλλες πράξειςΕπεξεργασία

  • 223 = 23↑↑2 = 2323 = 20.880.467.999.847.912.034.355.032.910.567

Πολλαπλασιασμός

x*23 0*23 1*23 2*23 3*23 4*23 5*23 10*23 23 * π 23 * e 23 * φ
0 23 46 69 92 115 230 72,257 62,514 37,215

Διαίρεση

23/x 23/0 23/1 23/2 23/3 23/4 23/5 23/10 23 / π 23 / e 23 / φ
- 23 11,5 7,6667 5,75 4,6 2,3 7,321 8,462 14,215
x/23 0/23 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 10/23 π / 23 e / 23 φ / 23
0 0,0435 0,087 0,1304 0,1739 0,2174 0,4348 0,137 0,118 0,07

Δυνάμεις

23x 230 231 232 233 23π 23e 23φ
1 23 529 12167 18.966,647 5.025,465 159,706
x23 023 123 223 323 π23 e23 φ23
0 1 8388608 94143178827 271.918.424.207,73 9.721.592.328,107 64.079,001

Λογάριθμοι και ρίζεςΕπεξεργασία

Δυαδικός
lb(23)
Φυσικός
ln(23)
Δεκαδικός
lg(23)


Τετραγωνική
23
Κυβική
323
4,524 3,135 1,361483


4,796 2,844

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(23) συν(23) εφ(23) ημ-1(23) συν-1(23) εφ-1(23)
Ακτίνια −0,85 −0,53 1,59 1,53
Μοίρες −48,48 −30,53 90,99 87,51

Κοντινοί πρώτοι αριθμοίΕπεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

59 58 57 56 55 54 53
60 39 38 37 36 35 52
61 40 27 26 25 34 51
62 41 28 23 24 33 50
63 42 29 30 31 32 49
64 43 44 45 46 47 48
65 66 67 68 69 70 71

Το 23 στη ΧημείαΕπεξεργασία

Το 23 στην ΑστρονομίαΕπεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσειςΕπεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία