Το 49 (σαράντα εννέα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 48 και πριν από το 50. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 49 συμβολίζεται ως XLIX (έχει χρησιμοποιηθεί και ο συμβολισμός IL) στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΜΘ΄ ή μθ΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 48 49 50 →

45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80

Περιγραφικά
Απόλυτοςσαραντα-εννέα
Τακτικός49ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση72
Διαιρέτες1 7 49
(σύνολο: 2)
Άθροισμα διαιρετών8
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
144.56574394634
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΜΘ´
ΡωμαϊκόXLIX
Δυαδικό1100012
Τριαδικό12113
Τετραδικό3014
Πενταδικό1445
Εξαδικό1216
Οκταδικό618
Δωδεκαδικό4112
Δεκαεξαδικό3116
Εικοσαδικό2920
Εξηνταδικόn60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

  • Το 49 είναι σύνθετος αριθμός καθώς οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 7 και 49, δηλαδή έχει και άλλο φυσικό διαιρέτη, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 50.
  • Το 49 είναι ένας τετραγωνικός αριθμός («τέλειο τετράγωνο»), αφού 49 = 7². Ο επόμενος τετραγωνικός αριθμός είναι το 64.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 49 είναι 49 = 7².
  • Το 49 είναι ημιπρώτος αριθμός, διότι αποτελεί γινόμενο δύο πρώτων αριθμών (7 · 7).

Οι βασικές πράξεις του 49 Επεξεργασία

  • Οι τετραγωνικές ρίζες του 49 είναι οι δύο ακέραιοι αριθμοί ±7.
  •  .
  •  

Πολλαπλασιασμός

x*49 0*49 1*49 2*49 3*49 4*49 5*49 10*49 49 * π 49 * e 49 * φ
0 49 98 147 196 245 490 153,938 133,182 79,284

Διαίρεση

49/x 49/0 49/1 49/2 49/3 49/4 49/5 49/10 49 / π 49 / e 49 / φ
- 49 24,5 16,3333 12,25 9,8 4,9 15,597 18,028 30,284
x/49 0/49 1/49 2/49 3/49 4/49 5/49 10/49 π / 49 e / 49 φ / 49
0 0,0204 0,0408 0,0612 0,0816 0,102 0,2041 0,064 0,055 0,033

Δυνάμεις

49x 490 491 492 493 49π 49e 49φ
1 49 2401 117649 204.128,246 39.260,24 542,994

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(49)
Φυσικός
ln(49)
Δεκαδικός
lg(49)


Τετραγωνική
49
Κυβική
349
5,615 3,892 1,689892


7 3,659

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(49) συν(49) εφ(49) ημ-1(49) συν-1(49) εφ-1(49)
Ακτίνια −0,95 0,3 −3,17 1,55
Μοίρες −54,65 17,22 −181,79 88,83

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

84 83 82 81 80 79 78
85 64 63 62 61 60 77
86 65 52 51 50 59 76
87 66 53 48 49 58 75
88 67 54 55 56 57 74
89 68 69 70 71 72 73
90 91 92 93 94 95 96

Το 49 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 49 στην Αστρονομία Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία