Το 55 (πενήντα πέντε) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 54 και πριν από το 56. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δε διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 55 συμβολίζεται ως LV στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΝΕ΄ ή νε΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 54 55 56 →

51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90

Περιγραφικά
Απόλυτοςπενηντα-πέντε
Τακτικός55ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση5 × 11
Διαιρέτες1 5 11 55
(σύνολο: 3)
Άθροισμα διαιρετών17
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
168.32744544843
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΝΕ´
ΡωμαϊκόLV
Δυαδικό1101112
Τριαδικό20013
Τετραδικό3134
Πενταδικό2105
Εξαδικό1316
Οκταδικό678
Δωδεκαδικό4712
Δεκαεξαδικό3716
Εικοσαδικό2F20
Εξηνταδικόt60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 55 είναι σύνθετος αριθμός καθώς οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 5, 11 και 55, δηλαδή έχει και άλλο φυσικό διαιρέτη, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 56.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 55 είναι 55 = 5 · 11.
  • Το 55 είναι ημιπρώτος αριθμός, διότι αποτελεί γινόμενο δύο πρώτων αριθμών (5 · 11).
  • Το 55 είναι αριθμός Φιμπονάτσι. Ο επόμενος αριθμός Φιμπονάτσι είναι το 89.

Πολλαπλασιασμός

x*55 0*55 1*55 2*55 3*55 4*55 5*55 10*55 55 * π 55 * e 55 * φ
0 55 110 165 220 275 550 172,787 149,49 88,992

Διαίρεση

55/x 55/0 55/1 55/2 55/3 55/4 55/5 55/10 55 / π 55 / e 55 / φ
- 55 27,5 18,3333 13,75 11 5,5 17,507 20,235 33,992
x/55 0/55 1/55 2/55 3/55 4/55 5/55 10/55 π / 55 e / 55 φ / 55
0 0,0182 0,0364 0,0545 0,0727 0,0909 0,1818 0,057 0,049 0,029

Δυνάμεις

55x 550 551 552 553 55π 55e 55φ
1 55 3025 166375 293.431,019 53.741,006 654,585

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(55)
Φυσικός
ln(55)
Δεκαδικός
lg(55)


Τετραγωνική
55
Κυβική
355
5,781 4,007 1,740049


7,416 3,803

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(55) συν(55) εφ(55) ημ-1(55) συν-1(55) εφ-1(55)
Ακτίνια −1 0,02 −45,18 1,55
Μοίρες −57,28 1,27 −2.588,8 88,96

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

90 89 88 87 86 85 84
91 70 69 68 67 66 83
92 71 58 57 56 65 82
93 72 59 54 55 64 81
94 73 60 61 62 63 80
95 74 75 76 77 78 79
96 97 98 99 100 101 102

Το 55 στη Χημεία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία