Το 73 (εβδομήντα τρία) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 72 και πριν από το 74. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 73 συμβολίζεται ως LXXIII στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΟΓ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 72 73 74 →

69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77

30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110

Περιγραφικά
Απόλυτοςεβδομηντα-τρία
Τακτικός73ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίησηπρώτος
Διαιρέτες1 73
(σύνολο: 1)
Άθροισμα διαιρετών1
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
243.26884900298
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΟΓ´
ΡωμαϊκόLXXIII
Δυαδικό10010012
Τριαδικό22013
Τετραδικό10214
Πενταδικό2435
Εξαδικό2016
Οκταδικό1118
Δωδεκαδικό6112
Δεκαεξαδικό4916
Εικοσαδικό3D20
Εξηνταδικό1D60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

Πολλαπλασιασμός

x*73 0*73 1*73 2*73 3*73 4*73 5*73 10*73 73 * π 73 * e 73 * φ
0 73 146 219 292 365 730 229,336 198,414 118,116

Διαίρεση

73/x 73/0 73/1 73/2 73/3 73/4 73/5 73/10 73 / π 73 / e 73 / φ
- 73 36,5 24,3333 18,25 14,6 7,3 23,237 26,858 45,116
x/73 0/73 1/73 2/73 3/73 4/73 5/73 10/73 π / 73 e / 73 φ / 73
0 0,0137 0,0274 0,0411 0,0548 0,0685 0,137 0,043 0,037 0,022

Δυνάμεις

73x 730 731 732 733 73π 73e 73φ
1 73 5329 389017 714.161,55 116.014,303 1.034,951

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(73)
Φυσικός
ln(73)
Δεκαδικός
lg(73)


Τετραγωνική
73
Κυβική
373
6,19 4,29 1,862987


8,544 4,179

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(73) συν(73) εφ(73) ημ-1(73) συν-1(73) εφ-1(73)
Ακτίνια −0,68 −0,74 0,92 1,56
Μοίρες −38,78 −42,18 52,67 89,22

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

108 107 106 105 104 103 102
109 88 87 86 85 84 101
110 89 76 75 74 83 100
111 90 77 72 73 82 99
112 91 78 79 80 81 98
113 92 93 94 95 96 97
114 115 116 117 118 119 120

Το 73 στη Χημεία Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία