1 (αριθμός)

φυσικός αριθμός

Το 1 (ένα)(ακούστε ) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 0 και πριν από το 2. Αντιπροσωπεύει μια απλή οντότητα, μια μονάδα μέτρησης ποσότητας ή κάποιου φυσικού μεγέθους.

← 0 1 2 →

-3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

-40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40

Περιγραφικά
Τακτικός1ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Διαιρέτες1
(σύνολο: 0)
Άθροισμα διαιρετών0
Παραγοντικό1
Παραγοντικό
φυσικού λογάριθμου
1
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
0
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΑ´
ΡωμαϊκόI
Δυαδικό12
Τριαδικό13
Τετραδικό14
Πενταδικό15
Εξαδικό16
Οκταδικό18
Δωδεκαδικό112
Δεκαεξαδικό116
Εικοσαδικό120
Εξηνταδικό160
Περσικά١
Αραβικά & Κουρδικά١
Ούρντου۱
Σίντι١
Βεγγαλικά & Ασσαμέζικα
Κινεζικός一,弌,壹
Ντεβαναγκάρι (ek)
Αιθιοπικό
Γεωργιανό Ⴁ/ⴁ/ბ
Εβραϊκάא
Καννάντα
Χμερ
Κορεατικό일, 하나
Μαλαγιαλάμ
Ταϋλανδέζικο
Εξέλιξη του συμβολισμού του ψηφίου 1.

Το 1 στα Μαθηματικά

Επεξεργασία

Πολλαπλασιασμός

x*1 0*1 1*1 2*1 3*1 4*1 5*1 10*1 1 * π 1 * e 1 * φ
0 1 2 3 4 5 10 3,142 2,718 1,618

Διαίρεση

1/x 1/0 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/10 1 / π 1 / e 1 / φ
- 1 0,5 0,3333 0,25 0,2 0,1 0,318 0,368 0,618
x/1 0/1 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 10/1 π / 1 e / 1 φ / 1
0 1 2 3 4 5 10 3,142 2,718 1,618

Δυνάμεις

1x 10 11 12 13 1π 1e 1φ
1 1 1 1 1 1 1
x1 01 11 21 31 π1 e1 φ1
0 1 2 3 3,142 2,718 1,618

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(1)
Φυσικός
ln(1)
Δεκαδικός
lg(1)


Τετραγωνική
1
Κυβική
31
0 0 0


1 1

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(1) συν(1) εφ(1) ημ-1(1) συν-1(1) εφ-1(1)
Ακτίνια 0,84 0,54 1,56 1,57 0 0,79
Μοίρες 48,21 30,96 89,23 90 0 45

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

37 36 35 34 33 32 31
38 17 16 15 14 13 30
39 18 5 4 3 12 29
40 19 6 1 2 11 28
41 20 7 8 9 10 27
42 21 22 23 24 25 26
43 44 45 46 47 48 49

Άλλες πράξεις του 1

Επεξεργασία

Το 1 στη Χημεία

Επεξεργασία
 • Ο ατομικός αριθμός 1 αντιστοιχεί στο υδρογόνο (H).
 • Το ατομικό βάρος 1 (κατά προσέγγιση μονάδας) αντιστοιχεί επίσης στο υδρογόνο. Άλλα ισοβαρή χημικά ειδη με ιονικό βάρος 1 (κατά προσέγγιση μονάδας) είναι το υδρογονοκατιόν (H+) και το ανιόν υδριδίου (H-).
 • Η ομάδα 1 του περιοδικού πίνακα των χημικών στοιχείων αντιστοιχεί στην πρώην ΙA ομάδα, δηλαδή στα αλκαλιμέταλλα.
 • Η 1η περίοδος του περιοδικού πίνακα των χημικών στοιχείων περιέχει το υδρογόνο και το ήλιο.
 • Το 1 είναι ο αριθμός «ατόμων» ανά «μόριο» στα μονοατομικά χημικά στοιχεία, καθώς και στα μονοατομικά ιόντα. Φυσικά, στην πρώτη περίπτωση ουσιαστικά δεν υφίσταται κυριολεκτικά «μόριο», αφού αυτό αναγκαστικά προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2) ατόμων, και στη δεύτερη περίπτωση δεν υφίσταται κυριολεκτικά άτομο, αφού στα «μονοατομικά ιόντα» το μοναδικό «άτομο» περιέχει αναγκαστικά ηλεκτρικό φορτίο, δηλαδή δεν είναι ηλέκτρικά ουδέτερο, όπως κάθε κυριολεκτικό άτομο. Στα πολυατομικά (ή σύμπλοκα) ιόντα συνήθως περιέχονται και ουδέτερα άτομα, οπότε σε αυτά περιέχονται κυριολεκτικά άτομα.
 • Το 1 είναι ο ελάχιστος αριθμός «βαρέων» ατόμων σε σειρές ενώσεων που παρουσιάζουν το φαινόμενο της αλυσοποίησης. Τα πρώτα μέλη των σημαντικότερων τέτοιων σειρών είναι τα εξής:
  1. Βοράνιο (BH3): Είναι το πρώτο μέλος των βορανίων (BxHy, χωρίς ετεροάτομα), με ένα (1) άτομο βορίου.
  2. Μεθάνιο (CH4): Είναι το πρώτο μέλος των αλκανίων (CvH2v+2) και ταυτόχρονα η απλούστερη σταθερή οργανική ένωση με ένα (1) άτομο άνθρακα.
  3. Αμμωνία (NH3): Είναι το πρώτο μέλος των αζανίων (NvHv+2, χωρίς ετεροάτομα), με ένα (1) άτομο αζώτου.
  4. Νερό (H2O): Είναι το πρώτο μέλος των οξειδανίων (H2Ov, χωρίς ετεροάτομα), με ένα (1) άτομο οξυγόνου.
  5. Σιλάνιο (SiH4): Είναι το πρώτο μέλος των σιλανίων (SixHy, χωρίς ετεροάτομα), με ένα (1) άτομο πυριτίου.
  6. Φωσφίνη (PH3): Είναι το πρώτο μέλος των φωσφανίων (PIIIxHy, χωρίς ετεροάτομα), με ένα (1) άτομο φωσφόρου.
  7. Φωσφοράνιο (PH5): Είναι το πρώτο μέλος των φωσφορανίων (PVxHy, χωρίς ετεροάτομα), με ένα (1) άτομο φωσφόρου.
  8. Υδρόθειο (H2S): Είναι το πρώτο μέλος των σουλφανίων (H2Sv, χωρίς ετεροάτομα), με ένα (1) άτομο θείου.
  9. Γερμανάνιο (GeH4): Είναι το πρώτο μέλος των γερμανανίων (GexHy, χωρίς ετεροάτομα), με ένα (1) άτομο γερμανίου.
  10. Αρσίνη (AsH3): Είναι το πρώτο μέλος των αρσανίων (AsxHy, χωρίς ετεροάτομα), με ένα (1) άτομο αρσενικού.

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. Κάτος, Β., Στεφανίδης, Γ., (2003). «Τεχνικές Κρυπτογραφίας και Κρυπτανάλυσης. 3.Θεωρία αριθμών - αλγεβρικές δομές», σελ. 2, Εκδόσεις: ΖΥΓΟΣ, (ISBN 960-8065-40-2). Αρχειοθετήθηκε 26/01/2019. Ανακτήθηκε 26/01/2019.
 2. Δρ. Κίτσος Παρασκευάς, Επίκουρος Καθηγητής, (Αντίρριο 2017). «Κρυπτογραφία και ασφάλεια υπολογιστών», σελ. 4, από openeclass.teimes.gr. Αρχειοθετήθηκε 26/01/2019. Ανακτήθηκε 26/01/2019.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
 •   Λεξιλογικός ορισμός του ένα στο Βικιλεξικό
 •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα 1 (number) στο Wikimedia Commons