Το 7 (επτά ή εφτά) (ακούστε ) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 6 και πριν από το 8. Είναι περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 7 συμβολίζεται ως VII στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως Ζ´ ή ζ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης. Είναι ο μόνος πρώτος αριθμός που ακολουθείται από έναν κυβικό αριθμό (8).

← 6 7 8 →

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

-40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40

Περιγραφικά
Απόλυτοςεπτά
Τακτικός7ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίησηπρώτος
Διαιρέτες1 7
(σύνολο: 1)
Άθροισμα διαιρετών1
Παραγοντικό5040
Παραγοντικό
φυσικού λογάριθμου
721.94591014906
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
8.5251613610654
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΖ´
ΡωμαϊκόVII
Δυαδικό1112
Τριαδικό213
Τετραδικό134
Πενταδικό125
Εξαδικό116
Οκταδικό78
Δωδεκαδικό712
Δεκαεξαδικό716
Εικοσαδικό720
Εξηνταδικό760
Τα επτάρια όλων των συμβόλων της τράπουλας.

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
 • Το 7 είναι πρώτος αριθμός (ο τέταρτος μετά τους 2, 3 και 5), δηλαδή δεν έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος πρώτος αριθμός είναι το 11.
 • Το 7 είναι πρώτος αριθμός τύπου Μερσέν γιατί 2³ − 1 = 7.
 • Το 7 είναι ο μικρότερος φυσικός αριθμός που δεν μπορεί να γραφεί ως το άθροισμα των τετραγώνων τριών ακεραίων.
 • Εκτός των γνωστών τριών, 7 είναι ο μόνος αριθμός διαστάσεων του χώρου στον οποίο μπορεί να ορισθεί το εξωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων.
 • Το 999.999 διαιρούμενο με το 7 δίνει ακριβώς 142.857. Για τον λόγο αυτό, όταν ένα ανάγωγο κλάσμα με παρονομαστή 7 μετατρέπεται σε δεκαδικό αριθμό, το αποτέλεσμα έχει την ίδια εξαψήφια ακολουθία ψηφίων να επαναλαμβάνεται μετά την υποδιαστολή, αλλά η ακολουθία μπορεί να αρχίζει από οποιοδήποτε από τα έξι ψηφία. Π.χ., 1/7 = 0,142857 142... και 2/7 = 0,2857 142857....
 
Γράφημα της κατανομής πιθανοτήτων του αθροίσματος δύο κυβικών ζαριών

Πολλαπλασιασμός

x*7 0*7 1*7 2*7 3*7 4*7 5*7 10*7 7 * π 7 * e 7 * φ
0 7 14 21 28 35 70 21,991 19,026 11,326

Διαίρεση

7/x 7/0 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/10 7 / π 7 / e 7 / φ
- 7 3,5 2,3333 1,75 1,4 0,7 2,228 2,575 4,326
x/7 0/7 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 10/7 π / 7 e / 7 φ / 7
0 0,1429 0,2857 0,4286 0,5714 0,7143 1,4286 0,449 0,388 0,231

Δυνάμεις

7x 70 71 72 73 7π 7e 7φ
1 7 49 343 451,806 198,142 23,302
x7 07 17 27 37 π7 e7 φ7
0 1 128 2187 3.020,275 1.095,838 29,034

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(7)
Φυσικός
ln(7)
Δεκαδικός
lg(7)


Τετραγωνική
7
Κυβική
37
2,807 1,946 0,844946


2,646 1,913

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(7) συν(7) εφ(7) ημ-1(7) συν-1(7) εφ-1(7)
Ακτίνια 0,66 0,75 0,87 1,43
Μοίρες 37,64 43,2 49,93 81,87

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

43 42 41 40 39 38 37
44 23 22 21 20 19 36
45 24 11 10 9 18 35
46 25 12 7 8 17 34
47 26 13 14 15 16 33
48 27 28 29 30 31 32
49 50 51 52 53 54 55

Άλλες πράξεις

Επεξεργασία

Η εξέλιξη του συμβόλου (γλύφου)

Επεξεργασία

Αρχικώς διάφοροι Ινδοί έγραφαν το 7 ως μία καμπυλόγραμμη μονοκοντυλιά παρόμοια με ανεστραμμένο κεφαλαίο J. Οι Άραβες Γκουμπάρ (δυτικοί) μετέβαλλαν την κάθετη μεγάλη γραμμή σε διαγώνια. Οι ανατολικοί Άραβες ανέπτυξαν το σύμβολο από ένα που έμοιαζε με 6 σε ένα που έμοιαζε με κεφαλαίο V.[ασαφές] Αμφότερες οι αραβικές μορφές επηρέασαν την ευρωπαϊκή, που αποτελείται από μία οριζόντια επάνω γραμμή που ενώνεται στο δεξί άκρο της με μία πλάγια γραμμή που καταλήγει κάτω αριστερά. Η δεύτερη γραμμή είναι ελαφρώς καμπύλη σε κάποιες παραλλαγές. Εκτός από την ευρωπαϊκή εξέλιξη, και η εξέλιξη του γλύφου των Τσαμ και των Χμερ για το 7 αύξησε την ομοιότητα με το σύμβολό τους για τον αριθμό 1, οπότε σε όλες τις περιπτώσεις καταβλήθηκε προσπάθεια το σύμβολο του 7 να διαφέρει περισσότερο από αυτό για το 1. Οι Χμερ συχνά προσέθεταν μία οριζόντια γραμμή επάνω από τον γλύφο. Κάτι δηλαδή ανάλογο με την οριζόντια γραμμή στο κέντρο που χρησιμοποιείται κάποτε στη χειρόγραφη μορφή του 7 στον δυτικό κόσμο, αλλά όχι στις ΗΠΑ, και σχεδόν ποτέ στις γραμματοσειρές υπολογιστών. Ωστόσο, αυτή η πρόσθετη οριζόντια γραμμή είναι σημαντική για να ξεχωρίζει το 7 από το 1 όταν χρησιμοποιείται η μικρή πλάγια γραμμή για τον γλύφο του 1.

 

Στην επταμερή ένδειξη αριθμών των ψηφιακών ρολογιών και υπολογιστών τσέπης το 7 είναι ο αριθμός με τη συνηθέστερη χρήση διαφορετικών παραλλαγών (οι 0, 6 και 9 έχουν επίσης παραλλαγές). Οι περισσότεροι υπολογιστές τσέπης χρησιμοποιούν τρεις γραμμούλες, αλλά οι μάρκες Sharp, Casio και λίγες άλλες προτίμησαν τη γραφή με 4 γραμμούλες, επειδή στην Ιαπωνία και στην Κορέα το 7 γράφεται με αυτή τη μικρή κάθετη γραμμή πάνω αριστερά.

 

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, πλην των Βρετανών[1], και οι Νοτιοαμερικανοί γράφουν το 7 με την οριζόντια γραμμή στη μέση («7»). Η πρόσθετη αυτή γραμμή χρησιμεύει για να διαφοροποιείται ξεκάθαρα το σύμβολο του 7 από το σύμβολο του 1, καθώς αυτά μπορούν να εμφανίζονται παρόμοια σε ορισμένους γραφικούς χαρακτήρες. Το 7 με την πρόσθετη οριζόντια γραμμή διδάσκεται ως η επίσημη χειρόγραφη μορφή στο δημοτικό σχολείο στη Ρωσία, την Ουκρανία, την Πολωνία και άλλες σλαβικές χώρες[2], καθώς και στη Γαλλία και τη Ρουμανία[3].

Το 7 στις επιστήμες

Επεξεργασία

Στην Αστρονομία

Επεξεργασία
 • 7 είναι τα σώματα του Ηλιακού Συστήματος που είναι ορατά με γυμνό μάτι από τη Γη: ο Ήλιος, η Σελήνη και 5 πλανήτες (Άρης, Ερμής, Δίας, Αφροδίτη και Κρόνος).
 • Το Μ7 είναι ανοικτό σμήνος αστέρων στον Σκορπιό, ορατό και γυμνό μάτι, γνωστό και ως «Σμήνος του Πτολεμαίου».
 • 7 είναι τα κυριότερα άστρα στους αστερισμούς Μεγάλη Άρκτος και Ωρίων.
 • 7 υποτίθεται ότι είναι τα ορατά με γυμνό μάτι άστρα στην Πούλια.
 • Ο ρωμαϊκός αριθμός VII συμβολίζει τους λευκούς νάνους αστέρες ως τάξη λαμπρότητας στη διδιάστατη φασματική ταξινόμηση των αστέρων.
 • Ο ρωμαϊκός αριθμός VII συμβολίζει επίσης τον έβδομο κατά σειρά ανακαλύψεως δορυφόρο ενός πλανήτη.

Χρόνος και ημερολόγια

Επεξεργασία
 • 7 είναι οι ημέρες της εβδομάδας.
 • Οι ιθαγενείς Kulin της Αυστραλίας και κάποιες φυλές Ινδιάνων της Μοντάνα διακρίνουν παραδοσιακά 7 εποχές του έτους.
 • Ο έβδομος γλύφος στο Ημερολόγιο των Μάγια είναι το «Μπλε Χέρι» και αντιπροσωπεύει τις ημέρες της Δημιουργίας του Σύμπαντος. Συνδέεται επίσης με τη δημιουργική τελειότητα. Είναι ο γλύφος της τελευταίας ημέρας του κύκλου που έληξε στις 21 Δεκεμβρίου 2012.

Στη Βιολογία

Επεξεργασία

Στη Χημεία

Επεξεργασία

Στη Φυσική

Επεξεργασία
 
Τα 7 χρώματα του ουράνιου τόξου

Στην Ψυχολογία

Επεξεργασία
 • «Νόμος του Μίλλερ» (George A. Miller, 1956): Ο αριθμός των αντικειμένων που μπορεί να συγκρατήσει ένας μέσος άνθρωπος στη «μνήμη εργασίας» του είναι 7 ± 2.

Στην τεχνολογία

Επεξεργασία
 • 7 είναι ο αριθμός κλήσεως της Ρωσίας. Μόνο η Βόρειος Αμερική (+1) και η Ρωσία (+7) έχουν μονοψήφιο κωδικό.
 • Τα Windows 7 της Microsoft είναι γνωστό λειτουργικό σύστημα.

Μοντέλα αυτοκινήτων

Επεξεργασία

Το 7 στη θρησκεία

Επεξεργασία

Ως «ιερός αριθμός», το 7 είναι σημαντικό για πολλές θρησκείες:

Αρχαία Ελλάδα

Επεξεργασία
 • Το επτά ήταν ο ιερός αριθμός του θεού Απόλλωνα
 • Το επτά ήταν ο τέλειος αριθμός των Πυθαγορείων

Παλαιά Διαθήκη

Επεξεργασία
 • Η εβδομάδα προέρχεται από τις 6 ημέρες της Δημιουργίας και την εβδόμη της αναπαύσεως του Θεού μετά από αυτή (Γένεσις, κεφ. α΄). Με τον τρόπο αυτό ο Θεός «αγιάζει» την έβδομη ημέρα, το Σάββατο, ξεχωρίζοντάς την από όλες τις άλλες της εβδομάδας. Συμβολικά, ο Ιησούς με τον θάνατό του το Μ. Σάββατο αναπαύεται: «Εβδόμην σήμερον ηγίασας, ην ηυλόγησας πριν, καταπαύσει των έργων» (τροπάριο Δ΄ ωδής του κανόνα «Κύματι θαλάσσης»).
 • Οποιοσδήποτε τολμήσει να σκοτώσει τον Κάιν «θα υποφέρει επταπλάσια εκδίκηση» («πᾶς ὁ ἀποκτείνας Κάϊν ἑπτὰ ἐκδικούμενα παραλύσει», Γένεσις δ΄ 15), είπε ο Θεός.
 • 7 ήταν τα έτη της αφθονίας και 7 του λιμού στο όνειρο του Φαραώ (Γένεσις, κεφ. μα΄).
 • 7 ημέρες καθιερώθηκαν για την εορτή του Πάσχα (`Εξοδος, ιγ΄ 3–10).
 • Τα τείχη της Ιεριχούς έπεσαν την 7η ημέρα και αφού 7 ιερείς με 7 σάλπιγγες περπάτησαν γύρω από την πόλη 7 φορές (Ιησούς του Ναυή, στ΄ 8)
 • 7 πράγματα είναι απεχθή στον Κύριο (Παροιμίαι στ΄ 16–19)
 • 7 είναι οι στύλοι του οίκου της σοφίας («Ἡ σοφία ᾠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον καὶ ὑπήρεισε στύλους ἑπτά.», Παροιμίαι θ΄ 1).

Καινή Διαθήκη

Επεξεργασία
 • Κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, 7 ψωμιά και λίγα ψάρια πολλαπλασιάστηκαν από τον Ιησού Χριστό ώστε να χορτάσουν χιλιάδες ανθρώπους και «τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἦραν, ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις», δηλαδή περίσσεψαν και 7 καλάθια γεμάτα (ιε΄ 34–38).
 • Ο Πέτρος ρώτησε τον Ιησού αν θα έπρεπε να συγχωρήσει αυτούς που αμάρτησαν εναντίον του μέχρι 7 φορές, και ο Ιησούς απάντησε λέγοντάς του να τους συγχωρήσει «ἑβδομηκοντάκις ἑπτά».
 • 7 φορές μίλησε ο Ιησούς επί του Σταυρού.
 • Οι Απόστολοι επιλέγουν ως διακόνους (βοηθούς) 7 άνδρες «πλήρεις Πνεύματος αγίου καὶ σοφίας» (Πράξεις στ΄ 3).
 • Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ο αριθμός κυριαρχεί: οι 7 Εκκλησίες της (Μικράς) Ασίας (στις οποίες απευθύνεται το βιβλίο), οι 7 χρυσές λυχνίες (α΄ 12), οι 7 αστέρες στο δεξί χέρι του Θεού (α΄ 16), οι 7 λαμπάδες πυρός και τα 7 πνεύματα του Θεού (δ΄ 5), οι 7 σφραγίδες (ε΄ 1), οι 7 άγγελοι και οι σάλπιγγές τους (η΄ 2), οι 7 έσχατες πληγές (ιε΄ 1), οι 7 χρυσές φιάλες (ιε΄ 7), οι 7 βροντές (ι΄ 3), τα 7 κέρατα και οι 7 οφθαλμοί (ε΄ 6), οι 7 βασιλείς (ιζ΄ 10).

Επτάδες στον Χριστιανισμό

Επεξεργασία
 • Μία ομάδα 7 αστέρων ονομάζεται Sapta Rishi, από τους 7 μεγάλους αγίους (γκουρού).
 • Υπάρχουν οι 7 υποσχέσεις και οι 7 γύροι στον ινδουιστικό γάμο, καθώς και οι 7 μετενσαρκώσεις.
 • 7 είναι οι κόσμοι στο Σύμπαν και 7 οι θάλασσες.
 • 7 λόφοι υπάρχουν στην tirumala.
 • 7 τσάκρα υπάρχουν στην τάντρα και στη γιόγκα.
 • 7 είναι τα στρώματα της Γης και 7 οι ουρανοί κατά τη μουσουλμανική διδασκαλία.
 • 7 γύρους (Tawaf) εκτελούν οι πιστοί γύρω από την Κάαμπα.
 • 7 διαδρομές γίνονται μεταξύ των βουνών Al-Safa και Al-Marwah κατά την τελετουργία του προσκυνήματος στη Μέκκα.
 • 7 είναι οι ουρανοί και στη μουσουλμανική διδασκαλία, αλλά και 7 τα επίπεδα στην κόλαση.
 • 7 είναι και οι πύλες της Κολάσεως (ενώ του Παραδείσου είναι 8).
 • 7 είναι και στο Ισλάμ τα μεγάλα αμαρτήματα, από μία Hadith του Προφήτη Μωάμεθ: «Απόφευγε τις 7 αμαρτίες, την πολυθεΐα, τη μαγεία, την ανθρωποκτονία, την οποία ο Αλλάχ έχει απαγορεύσει εκτός από τις περιπτώσεις δικαίου, την αισχροκέρδεια (riba), την κατανάλωση του πλούτου ενός ορφανού, τη φυγομαχία και τη συκοφάντηση αγνών γυναικών».
 • Η επτάφωτος λυχνία (στα εβραϊκά «μενορά») εξελίχθηκε σε σύμβολο του ιουδαϊσμού.
 • Shiv`a (άλλη προφορά της λέξεως για το 7 στην εβραϊκή γλώσσα) είναι ο αριθμός των ημερών πένθους.
 • Η εβδομαδιαία ανάγνωση του Τορά διαιρείται σε 7 αναγνώσματα (aliyahs), και 7 άνδρες Ιουδαίοι (ή αγόρια άνω των 13 ετών, βλ. μπαρ μιτζβά) καλούνται για την ανάγνωσή τους κατά τις πρωινές λειτουργίες του Σαββάτου.
 • 7 ευλογίες απαγγέλλονται κατά τη διάρκεια μιας τελετής ιουδαϊκού γάμου, ενώ η νύφη και ο γαμπρός τιμώνται με επτά ημερες εορταστικών γευμάτων μετά τον γάμο τους, που επίσης είναι γνωστά ως Sheva Berachot («7 ευλογίες»).
 • 7 ήταν τα έθνη που ο Θεός είπε ότι θα εκτόπιζαν οι Ισραηλίτες από τη Γη της Επαγγελίας: οι Χετταίοι, οι Γεργεσαίοι, οι Αμορραίοι, οι Χαναναίοι, οι Περισαίοι, οι Ευαίοι και οι Ιεβουσαίοι.
 • Στην παράδοση των Breslov της Χασιδικής δυναστείας, οι 7 οπές του προσώπου (2 μάτια, 2 ρουθούνια, 2 αυτιά και το στόμα) αποκαλούνται «τα 7 κεριά».

Σε άλλες παραδόσεις

Επεξεργασία
 
Οι 7 «Τυχεροί Θεοί» στην ιαπωνική μυθολογία
 • Ο 7 θεωρήθηκε «αριθμός του Θεού» ήδη στην Αρχαία Αίγυπτο: Ο φαραώ συνήθως παράγγελνε πράγματα σε ομάδες των πολλαπλασίων του 7. Για μία περίοδο, ο 7 δεν χρησιμοποιείτο σε γραπτά που απευθύνονταν στον αιγυπτιακό λαό.
 • Ο Βούδας έκανε κατά την παράδοση 7 βήματα με τη γέννησή του.
 • 7 είναι οι σοφοί στην ινδική μυθολογία, ενώ οι σύζυγοί τους θεές αναφέρονται ως οι «7 Μητέρες».
 • Στην ιρλανδική μυθολογία ο επικός ήρωας Cúchulainn έχει 7 δάχτυλα σε κάθε χέρι, 7 σε κάθε πόδι και 7 ίριδες σε κάθε μάτι. Είναι 7 ετών όταν παραλαμβάνει τα πρώτα του όπλα και νικά τους εχθρούς του.
 • Στη μυθολογία των Γκουαρανί υπάρχουν 7 κυρίαρχα θρυλικά τέρατα.
 • Ο κατάλογος του Γκάντι για τα «7 καταστροφικά λάθη του κόσμου» ή (όπως συνήθως αποδίδεται στα ελληνιικά) «πράγματα που δεν πρέπει να έχει κάποιος»: πλούτος χωρίς εργασία, απόλαυση χωρίς συνείδηση, γνώσεις χωρίς χαρακτήρα, εμπόριο χωρίς ηθική, επιστήμη χωρίς ανθρωπιά, θρησκεία χωρίς θυσίες και πολιτική χωρίς αρχές.
 • Η θεοσοφική διδασκαλία της Άλις Μπέιλυ υποδιαιρεί την ανθρωπότητα σε 7 ψυχολογικούς τύπους που αποκαλούνται «Επτά Ακτίνες» και, κατά την Μπέιλυ είναι «η βάση της ψυχολογίας του New Age».
 • Ο μικρός συμβολικός αριθμός του γιανγκ στο Ταοϊσμό είναι ο 7.
 • 7 είναι οι βαθμοί μυήσεως στον Μιθραϊσμό.
 • Ο αριθμός 7 έχει ιδιαίτερη σημασία στον κοσμογονικό μύθο των Ινδιάνων Τσερόκι.
 • 7 είναι οι βασικές αρχές του μπουσίντο, του κώδικα τιμής των σαμουράι (βασισμένου στις αρχές του Κομφουκιανισμού και του Ζεν Βουδισμού).

Τέχνες και πολιτισμός

Επεξεργασία

Ως «ιερός αριθμός», το 7 χρησιμοποιείται ευρύτατα στην αρχαία και λαϊκή παράδοση, και εξ αυτού σε πολλά έργα του ανθρώπινου πολιτισμού:

Στον αρχαίο κόσμο

Επεξεργασία

Σχεδόν όλοι οι αρχαίοι λαοί της Ανατολής, στην Ελλάδα κυρίως οι Πυθαγόρειοι, απέδωσαν στο 7 ιδιαίτερη μυστηριακή δύναμη και σημασία. Η «ιερότητα» και ο συμβολισμός του επεξηγήθηκαν κατά διάφορους τρόπους. Οι Πυθαγόρειοι έλεγαν ότι παραγόταν από τον αναδιπλασιασμό του μικρότερου «άρρενος» αριθμού, του 3, και την προσθήκη της μονάδας. Για αυτούς, όπως και για τον Αριστοτέλη, ο αριθμός 7 είχε μεγάλη σημασία επειδή αριστερά και δεξιά του 1 (3+1+3) υπάρχει ο αριθμός 3, που είναι ο μικρότερος που έχει αρχή, μέση και τέλος (1+1+1). Από τους αρχαίους `Ελληνες γενικά ο 7 ήταν αφιερωμένος στον Απόλλωνα. Την «ιερότητά» του ενίσχυαν, εκτός από τα 7 χρώματα της ίριδας, το «επτάρρουν» του Δέλτα του Νείλου, οι επτάπυλες Θήβες, τα 7 φωνήεντα του αλφαβήτου, κ.ά..

Στον Μεσαίωνα και τη νεότερη εποχή

Επεξεργασία
 • Οι «Επτά σοφοί της Ρώμης» (ή, στα γερμανικά, Die sieben weisen Meister), είναι κύκλος μεσαιωνικών ιστοριών.
 • «Αγγλοσαξονική Επταρχία» αποκαλείται από τους ιστορικούς η περίοδος από το 500 ως το 850 μ.Χ. στην ιστορία της Αγγλίας, από τα 7 βασίλεια που αργότερα συγχωνεύθηκαν στο Βασίλειο της Αγγλίας.
 • Υπάρχει και ο Επταετής Πόλεμος.

Στον λαϊκό πολιτισμό (λαογραφία)

Επεξεργασία
 • Στο Ιράν[7], στον γερμανικό, τον ισπανικό και άλλους ευρωπαϊκούς λαϊκούς πολιτισμούς, οι γάτες λέγεται ότι έχουν 7 ζωές (πρβλ. το επίθετο «εφτάψυχος»), ενώ στον αγγλικό 9.
 • Γνωστότατο το ευρωπαϊκό παραδοσιακό παραμύθι «Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι».
 • Στους Πόντιους ιδιαίτερα υπήρχαν πολλές παραδόσεις και προλήψεις σχετικές με το 7. Αν ένα νήπιο αργούσε να περπατήσει, ένα πρωτότοκο παιδί μάζευε αλεύρι από 7 «μονοστέφανα» έπαιρνε νερό από 7 βρύσες, τα ζύμωναν, έκαναν ψωμάκια, τα έψηναν με φύλλα από 7 φράχτες και τα μοίραζαν στα παιδιά της γειτονιάς. Μετά τη βάφτιση, ο νονός έλεγε δίνοντας το νεοφώτιστο στη μάνα του: «ως τα 7 χρόνια η αμαρτία για κακοπάθημα του μωρού είναι δική σου και μετά από τα 7 χρόνια θα είναι δική μου. Το παιδί πήγαινε τότε σχολείο 7 ετών. Στον χορό του γάμου, «θύμιγμα» 7 ζεύγη (αντρόγυνα) έπαιρναν μέρος, έκαναν μόνο 7 στροφές και αμέσως μετά άλλαζαν χορό. Οι γονείς της νύφης καλούσαν τον γαμπρό 7 μέρες ύστερα από τον γάμο. Στο δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων έπρεπε να παρατεθούν στο τραπέζι 7 ειδών φαγητά. Πίστευαν ότι «η γάτα έχει 7 ψυχές κι η γυναίκα 7 διαβόλους». Κι αν μια γάτα την περάσεις από την πυροστιά 7 φορές, δεν θα γεννήσει για 7 χρόνια.
 • Στη Γαλικία ο έβδομος γιος μιας οικογένειας πιστεύεται ότι θα γίνει λυκάνθρωπος. Σε άλλες παραδόσεις, πιστεύεται ότι μετά από 6 γεννήσεις κοριτσιών το έβδομο παιδί θα είναι αγόρι και θα γίνει λυκάνθρωπος. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο έβδομος γιος ενός έβδομου γιου θα είναι παιδί με ειδικές ιαματικές δυνάμεις και ενόραση, ενώ σε άλλες παραδόσεις θα είναι βρικόλακας.
 • Στο ομώνυμο παραδοσιακό αγγλικό παραμύθι, ο Thomas the Rhymer πήγε και έζησε για 7 χρόνια στο Βασίλειο των Ξωτικών.
 • Πολλές οι επιδράσεις των λαϊκών παραδόσεων για τον αριθμό 7 και στην καθημερινή γλώσσα, όπου ως συνθετικό υποδηλώνει το «τελείως», ολοκληρωση και τελειότητα (ιδιότητες του θεϊκού στοιχείου), ενώ ο 40 υποδηλώνει γενικά τον μεγάλο αριθμό: «επτασφράγιστο μυστικό» (= «τελείως μυστικό» - και όχι π.χ. «οκτασφράγιστο»), «...κι ανοίγουν οι καρδιές εφτάδιπλες» (στίχος του Γ. Βερίτη).

Λογοτεχνία

Επεξεργασία
 • Οι Επτά επί Θήβας είναι τραγωδία του Αισχύλου.
 • Το θεατρικό έργο Όπως σας αρέσει του Σαίξπηρ περιέχει τη σαιξπηρική θεωρία περί των «7 ηλικιών του ανθρώπου».
 • Στη σειρά μυθιστορημάτων φαντασίας «Χάρι Πότερ» το 7 αναφέρεται ως ο ισχυρότερος μαγικός αριθμός και υπάρχουν αρκετές εμφανίσεις του: Καταρχήν η σειρά των μυθιστορημάτων έχει 7 βιβλία. Η Τζίνι Ουέσλι είναι το έβδομο παιδί της οικογένειάς της. Ο ίδιος ο Χάρι Πότερ γεννήθηκε τον Ιούλιο, τον έβδομο μήνα του έτους. Η φοίτηση στη σχολή μάγων Χόγκουαρτς είναι επταετής, ενώ υπάρχουν 7 μυστικά περάσματα που οδηγούν έξω από αυτή. Στο παιχνίδι κουίντιτς η κάθε ομάδα αποτελείται από 7 παίκτες. Το 4ο κεφάλαιο του 7ου βιβλίου (Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου) έχει τίτλο «Οι επτά Πότερ»: ο Βόλντεμορτ πέτυχε να δημιουργήσει 7 Horcruxes (αντικείμενα που περιέχουν τμήματα της ψυχής του).
 • Η «Ομάδα 7» αποτελείται από τα ισάριθμα βασικά πρόσωπα του Ναρούτο.
 • Η Σάγκα των επτά ήλιων είναι μία σειρά 7 μυθιστορημάτων του Κέβιν Άντερσον.
 • Οι Μυστικοί Επτά, είναι περιπετειώδες παιδικό βιβλίο της Ένιντ Μπλάιτον.
 • Οι Επτά αδελφοί του Άλεξις Κίβι θεωρούνται το πρώτο σημαντικό μυθιστόρημα που γράφτηκε ποτέ στη φινλανδική γλώσσα και ένα από τα πλέον διάσημα.
 • Το The Seven Dials Mystery είναι μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι.
 • Οι επτά στύλοι της σοφίας (1926) είναι βιβλίο του Τόμας Έντουαρντ Λόρενς.
 • Ο David Eastis συνέγραψε δύο βιβλία για τον αριθμό 7, που φέρουν αμφότερα τον τίτλο 7.
 • Το «Είμαστε επτά» (We are Seven) είναι ποίημα του 1798 του Γουίλιαμ Γουόρντσγουορθ.

Τραγούδι της Ariana Grande[8] δημοσιεύτηκε 18/1/2019 με τίτλο "Seven rings[9]" ή "7 rings"

 • 7 είναι οι νότες στην παραδοσιακή δυτική διατονική μουσική κλίμακα, αλλά και στη βυζαντινή.
 • Επίσης, υπάρχουν 7 βασικές swaras (saptaswaras) στην Ινδική καρνατική μουσική και 7 dastgah στην Περσική παραδοσιακή μουσική.
 • 7 ίντσες ήταν η αρχική διάμετρος των δίσκων γραμμοφώνου των 45 στροφών.
 • Η ομάδα 7 μουσικών ονομάζεται σεπτέτο.
 • Το 7 είναι τραγούδι του Πρινς από το 1992.
 • 7 είναι άλμπουμ του Ενρίκε Ιγκλέσιας (2003).
 • Το Seventh Son of a Seventh Son (1988) είναι άλμπουμ του αγγλικού χέβι μέταλ συγκροτήματος Iron Maiden (βλ. στην ενότητα «Στον λαϊκό πολιτισμό» παραπάνω για τη σημασία του «έβδομου γιου ενός έβδομου γιου»).

Κινηματογράφος

Επεξεργασία

Χαρακτήρες

Επεξεργασία

Σημαντικές ταινίες

Επεξεργασία

Τηλεόραση

Επεξεργασία

Δίκτυα και σταθμοί

Επεξεργασία
 • 7 είναι ο μέγιστος αριθμός διαύλων συχνοτήτων των VHF που είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε περιοχή των ΗΠΑ. Αυτά είναι τα κανάλια 2, 4, 5, 7, 9, 11 και 13 στη μείζονα Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες - Λονκγ Μπητς.
 • Το ProSieben (δηλ. προ-επτά) είναι τηλεοπτικός σταθμός-δίκτυο στη Γερμανία.
 • Το Seven Network (= «Δίκτυο Επτά») είναι τηλεοπτικός σταθμός-δίκτυο στην Αυστραλία.

Προγράμματα

Επεξεργασία
 
Η διεθνής ναυτική σημαία-σήμα που παριστάνει το 7.

Αθλητισμός

Επεξεργασία
 • Στα επαγγελματικά πρωταθλήματα χόκεϋ, μπέιζμπολ και καλαθοσφαίρισης των ΗΠΑ, 7 είναι ο μέγιστος αριθμός αγώνων που διεξάγονται σε μία σειρά playoff.

Αμερικανικό ποδόσφαιρο

Επεξεργασία
 • 7 είναι ο ελάχιστος αριθμός παικτών στο αμερικανικό ποδόσφαιρο που πρέπει να παραταχθούν από την κάθε ομάδα στη γραμμή της επίθεσης (αλλιώς η ομάδα υποπίπτει στο παράπτωμα του αντικανονικού σχηματισμού (illegal formation).

Υπάρχει το «ράγκμπι 7 παικτών» ή «ράγκμπι σέβενς» (rugby sevens), που παίζεται από 7 παίκτες και έχει μικρότερη διάρκεια: δύο ημίχρονα των 7 λεπτών και των 10 λεπτών στον τελικό.

Χειροσφαίριση

Επεξεργασία

Υδατοσφαίριση

Επεξεργασία
 • Η κάθε ομάδα επιτρέπεται να έχει το πολύ 7 πάίκτες (με τον ένα τους στη θέση του τερματοφύλακα), μέσα στο παιχνίδι σε οποιαδήποτε στιγμή του.
 • Στο Ultimate Frisbee, 7 είναι οι παίκτες που παίζουν από κάθε ομάδα.

Τρόφιμα και ποτά

Επεξεργασία
 • Γνωστό είναι το εφτάζυμο ψωμί.
 • 7UP («Σέβεν-απ») είναι το εμπορικό όνομα ενός αναψυκτικού που πωλείται σε αρκετές χώρες.

Παιχνίδια

Επεξεργασία
 • 7 είναι το άθροισμα των ενδείξεων οποιουδήποτε ζεύγους αντίθετων πλευρών στο κοινό (κυβικό) ζάρι.

Εδώ η ισχυρή συμβολική σημασία του 7 σε κάποιες περιπτώσεις δημιούργησε όρους που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα:

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
 • Wells, D. The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Numbers Λονδίνο, Penguin Group (1987), σσ. 70–71

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία
 1. Eeva Törmänen (8.9.2011). «Aamulehti: Opetushallitus harkitsee numero 7 viivan palauttamista» (στα Finnish). Tekniikka & Talous. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2011-09-17. https://web.archive.org/web/20110917083226/http://www.tekniikkatalous.fi/viihde/aamulehti+opetushallitus+harkitsee+numero+7+viivan+palauttamista/a682831. Ανακτήθηκε στις 2013-07-14. 
 2. "Education writing numerals in grade 1." Αρχειοθετήθηκε 2008-10-02 στο Wayback Machine.(στη ρωσική)
 3. "Example of teaching materials for pre-schoolers"(French)
 4. «SI brochure, The seven SI base units». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 1 Οκτωβρίου 2009. Ανακτήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2009. 
 5. «SI brochure, SI derived units». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 1 Οκτωβρίου 2009. Ανακτήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2009. 
 6. «Sermon Illustrations». Bible.org. Ανακτήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2012. 
 7. «''Encyclopædia Britannica'' "Number Symbolism"». Britannica.com. Ανακτήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2012. 
 8. «ariana grande - Bing». www.bing.com. Ανακτήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2019. 
 9. «ariana grande 7 rings - Bing». www.bing.com. Ανακτήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2019. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία