Το 48 (σαράντα οκτώ) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 47 και πριν από το 49. Είναι άρτιος αριθμός, αφού 48:2 = 24, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 48 συμβολίζεται ως XLVΙII στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΜΗ´ ή μη΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 47 48 49 →

44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80

Περιγραφικά
Απόλυτοςσαραντα-οκτώ
Τακτικός48ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση24× 3
Διαιρέτες1 2 3 4 6 8 12 16 24 48
(σύνολο: 9)
Άθροισμα διαιρετών76
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
140.67392364823
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΜΗ´
ΡωμαϊκόXLVIII
Δυαδικό1100002
Τριαδικό12103
Τετραδικό3004
Πενταδικό1435
Εξαδικό1206
Οκταδικό608
Δωδεκαδικό4012
Δεκαεξαδικό3016
Εικοσαδικό2820
Εξηνταδικόm60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

  • Το 48 είναι ένας σύνθετος αριθμός, αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 και 48, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 49. Aποτελεί υψηλά σύνθετο αριθμό καθώς διαθέτει περισσότερους διαιρέτες (9) από όλους τους αριθμούς που προηγούνται πριν από αυτόν.[1]
  • Το 48 είναι υπερτέλειος αριθμός, αφού το άθροισμα των διαιρετών του, πλην του εαυτού του, είναι μεγαλύτερο από τον ίδιο.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 48 είναι 48 = 24 ·3.
  • Είναι ψευδο-φίλιος αριθμός με τον 75 καθώς το σύνολο των διαιρετών του 48 ισούται με τον αριθμό αυτό + 1, και αντίστροφα το σύνολο των διαιρετών του 75 με το 48+1.[2]

Πολλαπλασιασμός

x*48 0*48 1*48 2*48 3*48 4*48 5*48 10*48 48 * π 48 * e 48 * φ
0 48 96 144 192 240 480 150,796 130,464 77,666

Διαίρεση

48/x 48/0 48/1 48/2 48/3 48/4 48/5 48/10 48 / π 48 / e 48 / φ
- 48 24 16 12 9,6 4,8 15,279 17,66 29,666
x/48 0/48 1/48 2/48 3/48 4/48 5/48 10/48 π / 48 e / 48 φ / 48
0 0,0208 0,0417 0,0625 0,0833 0,1042 0,2083 0,065 0,057 0,034

Δυνάμεις

48x 480 481 482 483 48π 48e 48φ
1 48 2304 110592 191.324,532 37.120,489 525,177

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(48)
Φυσικός
ln(48)
Δεκαδικός
lg(48)


Τετραγωνική
48
Κυβική
348
5,585 3,871 1,680938


6,928 3,634

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(48) συν(48) εφ(48) ημ-1(48) συν-1(48) εφ-1(48)
Ακτίνια −0,77 −0,64 1,2 1,55
Μοίρες −44,02 −36,68 68,76 88,81

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

83 82 81 80 79 78 77
84 63 62 61 60 59 76
85 64 51 50 49 58 75
86 65 52 47 48 57 74
87 66 53 54 55 56 73
88 67 68 69 70 71 72
89 90 91 92 93 94 95

Το 48 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 48 στην Αστρονομία Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία

  1. «A002182 - OEIS». oeis.org. Ανακτήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2017. 
  2. «A005276 - OEIS». oeis.org. Ανακτήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2017. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία