Το 56 (πενήντα έξι) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 55 και πριν από το 57. Είναι ένας άρτιος αριθμός, αφού 56:2 = 28, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 56 συμβολίζεται ως LVI στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΝϚ´ ή νς΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 55 56 57 →

52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90

Περιγραφικά
Απόλυτοςπενηντα-έξι
Τακτικός56ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση23× 7
Διαιρέτες1 2 4 7 8 14 28 56
(σύνολο: 7)
Άθροισμα διαιρετών64
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
172.35279713916
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΝϚ´
ΡωμαϊκόLVI
Δυαδικό1110002
Τριαδικό20023
Τετραδικό3204
Πενταδικό2115
Εξαδικό1326
Οκταδικό708
Δωδεκαδικό4812
Δεκαεξαδικό3816
Εικοσαδικό2G20
Εξηνταδικόu60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

  • Το 56 είναι ένας σύνθετος αριθμός, αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 και 56, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 57.
  • Το 56 είναι υπερτέλειος αριθμός, αφού το άθροισμα των διαιρετών του, πλην του εαυτού του, είναι μεγαλύτερο από τον ίδιο.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 56 είναι 56 = 2³ ·7.
  • Το 56 ισούται με το άθροισμα έξι διαδοχικών πρώτων αριθμών, αφού 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 = 56

Πολλαπλασιασμός

x*56 0*56 1*56 2*56 3*56 4*56 5*56 10*56 56 * π 56 * e 56 * φ
0 56 112 168 224 280 560 175,929 152,208 90,61

Διαίρεση

56/x 56/0 56/1 56/2 56/3 56/4 56/5 56/10 56 / π 56 / e 56 / φ
- 56 28 18,6667 14 11,2 5,6 17,825 20,603 34,61
x/56 0/56 1/56 2/56 3/56 4/56 5/56 10/56 π / 56 e / 56 φ / 56
0 0,0179 0,0357 0,0536 0,0714 0,0893 0,1786 0,056 0,049 0,029

Δυνάμεις

56x 560 561 562 563 56π 56e 56φ
1 56 3136 175616 310.520,319 56.438,447 673,95

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(56)
Φυσικός
ln(56)
Δεκαδικός
lg(56)


Τετραγωνική
56
Κυβική
356
5,807 4,025 1,747873


7,483 3,826

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(56) συν(56) εφ(56) ημ-1(56) συν-1(56) εφ-1(56)
Ακτίνια −0,52 0,85 −0,61 1,55
Μοίρες −29,88 48,89 −35,02 88,98

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

91 90 89 88 87 86 85
92 71 70 69 68 67 84
93 72 59 58 57 66 83
94 73 60 55 56 65 82
95 74 61 62 63 64 81
96 75 76 77 78 79 80
97 98 99 100 101 102 103

Το 56 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 56 στην Αστρονομία Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία