Το 40 (σαράντα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 39 και πριν από το 41. Είναι ένας άρτιος αριθμός, αφού 40:2 = 20, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 40 συμβολίζεται ως XL στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως Μ΄ ή μ΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 39 40 41 →

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80

Περιγραφικά
Απόλυτοςσαραντα
Τακτικός40ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση23× 5
Διαιρέτες1 2 4 5 8 10 20 40
(σύνολο: 7)
Άθροισμα διαιρετών50
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
110.32063971476
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΜ´
ΡωμαϊκόXL
Δυαδικό1010002
Τριαδικό11113
Τετραδικό2204
Πενταδικό1305
Εξαδικό1046
Οκταδικό508
Δωδεκαδικό3412
Δεκαεξαδικό2816
Εικοσαδικό2020
Εξηνταδικόe60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

  • Το 40 είναι σύνθετος αριθμός καθώς οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 και 40, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 42.
  • Το 40 είναι υπερτέλειος αριθμός, αφού το άθροισμα των διαιρετών του, πλην του εαυτού του, είναι μεγαλύτερο από τον ίδιο.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 40 είναι 40 = 23·5.

Πολλαπλασιασμός

x*40 0*40 1*40 2*40 3*40 4*40 5*40 10*40 40 * π 40 * e 40 * φ
0 40 80 120 160 200 400 125,664 108,72 64,721

Διαίρεση

40/x 40/0 40/1 40/2 40/3 40/4 40/5 40/10 40 / π 40 / e 40 / φ
- 40 20 13,3333 10 8 4 12,732 14,717 24,721
x/40 0/40 1/40 2/40 3/40 4/40 5/40 10/40 π / 40 e / 40 φ / 40
0 0,025 0,05 0,075 0,1 0,125 0,25 0,079 0,068 0,04

Δυνάμεις

40x 400 401 402 403 40π 40e 40φ
1 40 1600 64000 107.898,56 22.615,128 391,01

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(40)
Φυσικός
ln(40)
Δεκαδικός
lg(40)


Τετραγωνική
40
Κυβική
340
5,322 3,689 1,601771


6,325 3,42

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(40) συν(40) εφ(40) ημ-1(40) συν-1(40) εφ-1(40)
Ακτίνια 0,75 −0,67 −1,12 1,55
Μοίρες 42,69 −38,21 −64,01 88,57

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

75 74 73 72 71 70 69
76 55 54 53 52 51 68
77 56 43 42 41 50 67
78 57 44 39 40 49 66
79 58 45 46 47 48 65
80 59 60 61 62 63 64
81 82 83 84 85 86 87

Το 40 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 40 στην Αστρονομία Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  •   Λεξιλογικός ορισμός του σαράντα στο Βικιλεξικό
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα 40 (number) στο Wikimedia Commons