Το 51 (πενήντα ένα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 50 και πριν από το 52. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δε διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 51 συμβολίζεται ως LI στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΝΑ΄ ή να΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 50 51 52 →

47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90

Περιγραφικά
Απόλυτοςπενηντα-ένα
Τακτικός51ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση3 × 17
Διαιρέτες1 3 17 51
(σύνολο: 3)
Άθροισμα διαιρετών21
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
152.4095925845
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΝΑ´
ΡωμαϊκόLI
Δυαδικό1100112
Τριαδικό12203
Τετραδικό3034
Πενταδικό2015
Εξαδικό1236
Οκταδικό638
Δωδεκαδικό4312
Δεκαεξαδικό3316
Εικοσαδικό2B20
Εξηνταδικόp60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 51 είναι σύνθετος αριθμός καθώς οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 3, 17 και 51, δηλαδή έχει και άλλο φυσικό διαιρέτη, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 52.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 51 είναι 51 = 3 · 17.
  • Το 51 είναι ημιπρώτος αριθμός, διότι αποτελεί γινόμενο δύο πρώτων αριθμών (3 · 17).

Πολλαπλασιασμός

x*51 0*51 1*51 2*51 3*51 4*51 5*51 10*51 51 * π 51 * e 51 * φ
0 51 102 153 204 255 510 160,221 138,618 82,52

Διαίρεση

51/x 51/0 51/1 51/2 51/3 51/4 51/5 51/10 51 / π 51 / e 51 / φ
- 51 25,5 17 12,75 10,2 5,1 16,234 18,764 31,52
x/51 0/51 1/51 2/51 3/51 4/51 5/51 10/51 π / 51 e / 51 φ / 51
0 0,0196 0,0392 0,0588 0,0784 0,098 0,1961 0,062 0,053 0,032

Δυνάμεις

51x 510 511 512 513 51π 51e 51φ
1 51 2601 132651 231.465,032 43.769,919 579,304

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(51)
Φυσικός
ln(51)
Δεκαδικός
lg(51)


Τετραγωνική
51
Κυβική
351
5,672 3,932 1,707263


7,141 3,708

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(51) συν(51) εφ(51) ημ-1(51) συν-1(51) εφ-1(51)
Ακτίνια 0,67 0,74 0,9 1,55
Μοίρες 38,4 42,52 51,74 88,88

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

86 85 84 83 82 81 80
87 66 65 64 63 62 79
88 67 54 53 52 61 78
89 68 55 50 51 60 77
90 69 56 57 58 59 76
91 70 71 72 73 74 75
92 93 94 95 96 97 98

Το 51 στη Χημεία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία