Το 47 (σαράντα επτά) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 46 και πριν από το 48. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 47 συμβολίζεται ως XLVII στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΜΖ´ ή μζ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 46 47 48 →

43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80

Περιγραφικά
Απόλυτοςσαραντα-επτά
Τακτικός47ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίησηπρώτος
Διαιρέτες1 47
(σύνολο: 1)
Άθροισμα διαιρετών1
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
136.80272263733
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΜΖ´
ΡωμαϊκόXLVII
Δυαδικό1011112
Τριαδικό12023
Τετραδικό2334
Πενταδικό1425
Εξαδικό1156
Οκταδικό578
Δωδεκαδικό3B12
Δεκαεξαδικό2F16
Εικοσαδικό2720
Εξηνταδικόl60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

  • Το 47 είναι πρώτος αριθμός, δηλαδή δεν έχει άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος πρώτος αριθμός είναι το 53.

Πολλαπλασιασμός

x*47 0*47 1*47 2*47 3*47 4*47 5*47 10*47 47 * π 47 * e 47 * φ
0 47 94 141 188 235 470 147,655 127,746 76,048

Διαίρεση

47/x 47/0 47/1 47/2 47/3 47/4 47/5 47/10 47 / π 47 / e 47 / φ
- 47 23,5 15,6667 11,75 9,4 4,7 14,961 17,292 29,048
x/47 0/47 1/47 2/47 3/47 4/47 5/47 10/47 π / 47 e / 47 φ / 47
0 0,0213 0,0426 0,0638 0,0851 0,1064 0,2128 0,067 0,058 0,034

Δυνάμεις

47x 470 471 472 473 47π 47e 47φ
1 47 2209 103823 179.079,515 35.055,969 507,588

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(47)
Φυσικός
ln(47)
Δεκαδικός
lg(47)


Τετραγωνική
47
Κυβική
347
5,555 3,85 1,671797


6,856 3,609

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(47) συν(47) εφ(47) ημ-1(47) συν-1(47) εφ-1(47)
Ακτίνια 0,12 −0,99 −0,12 1,55
Μοίρες 7,08 −56,86 −7,13 88,78

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

82 81 80 79 78 77 76
83 62 61 60 59 58 75
84 63 50 49 48 57 74
85 64 51 46 47 56 73
86 65 52 53 54 55 72
87 66 67 68 69 70 71
88 89 90 91 92 93 94

Το 47 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 47 στην Αστρονομία Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία