Το 62 (εξήντα δύο) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 61 και πριν από το 63. Είναι άρτιος αριθμός, αφού 62:2 = 31, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 62 συμβολίζεται ως LXII στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΞΒ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 61 62 63 →

58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66

20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

Περιγραφικά
Απόλυτοςεξηντα-δύο
Τακτικός62ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση2 × 31
Διαιρέτες1 2 31 62
(σύνολο: 3)
Άθροισμα διαιρετών34
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
196.86618167289
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΞΒ´
ΡωμαϊκόLXII
Δυαδικό1111102
Τριαδικό20223
Τετραδικό3324
Πενταδικό2225
Εξαδικό1426
Οκταδικό768
Δωδεκαδικό5212
Δεκαεξαδικό3E16
Εικοσαδικό3220
Εξηνταδικό1260

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 62 είναι ένας σύνθετος αριθμός, αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 2, 31 και 62, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 63.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 62 είναι 62 = 2 · 31.
  • Το 62 είναι ημιπρώτος αριθμός, διότι αποτελεί γινόμενο δύο πρώτων αριθμών (2 · 31).

Πολλαπλασιασμός

x*62 0*62 1*62 2*62 3*62 4*62 5*62 10*62 62 * π 62 * e 62 * φ
0 62 124 186 248 310 620 194,779 168,516 100,318

Διαίρεση

62/x 62/0 62/1 62/2 62/3 62/4 62/5 62/10 62 / π 62 / e 62 / φ
- 62 31 20,6667 15,5 12,4 6,2 19,735 22,811 38,318
x/62 0/62 1/62 2/62 3/62 4/62 5/62 10/62 π / 62 e / 62 φ / 62
0 0,0161 0,0323 0,0484 0,0645 0,0806 0,1613 0,051 0,044 0,026

Δυνάμεις

62x 620 621 622 623 62π 62e 62φ
1 62 3844 238328 427.523,319 74.425,303 794,604

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(62)
Φυσικός
ln(62)
Δεκαδικός
lg(62)


Τετραγωνική
62
Κυβική
362
5,954 4,127 1,792069


7,874 3,958

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(62) συν(62) εφ(62) ημ-1(62) συν-1(62) εφ-1(62)
Ακτίνια −0,74 0,67 −1,1 1,55
Μοίρες −42,35 38,59 −62,88 89,08

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

97 96 95 94 93 92 91
98 77 76 75 74 73 90
99 78 65 64 63 72 89
100 79 66 61 62 71 88
101 80 67 68 69 70 87
102 81 82 83 84 85 86
103 104 105 106 107 108 109

Το 62 στη Χημεία

Επεξεργασία

Το 62 στην Αστρονομία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία