Σαμάριο

χημικό στοιχείο με σύμβολο Sm και ατομικό αριθμό 62
Το Sm ανακατευθύνει εδώ. Για άλλες χρήσεις, δείτε SM.

Το χημικό στοιχείο Σαμάριο είναι ένα μέταλλο με διεθνές χημικό σύμβολο Sm, ατομικό αριθμό 62 και ατομικό βάρος 150,4 . Έχει θερμοκρασία τήξης 1072 C° και θερμοκρασία βρασμού 1900 C°, Ειδικό βάρος 7,537 και χημικό σθένος +2,+3.

Σαμάριο
ΠρομήθειοΣαμάριοΕυρώπιο
-

Sm

PuΣαμάριο σε φιάλη που περιέχει Αργό, για να μην οξειδώνεται

Ιστορία
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, σύμβολο Σαμάριο (Sm)
Ατομικός αριθμός (Ζ) 62
Κατηγορία Λανθανίδες
ομάδα, περίοδος,
τομέας
- ,6, f
Σχετική ατομική
μάζα (Ar)
150,4 g/mol
Ηλεκτρονική
διαμόρφωση
[Xe] 6s2 4f6
Αριθμός CAS 7440-19-9
Ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα 180 pm
Ομοιοπολική ακτίνα 198±8 pm
Ηλεκτραρνητικότητα 1,17 (κλίμακα Pauling)
Κυριότεροι αριθμοί
οξείδωσης
3, 2
Ενέργειες ιονισμού 1η: 544,5 kJ / mol

2η: 1070 kJ / mol

3η: 2260 kJ / mol

Φυσικά χαρακτηριστικά
Κρυσταλλικό πλέγμα ρομβοεδρικό
Σημείο τήξης 1072 °C
Σημείο βρασμού 1794 °C
Πυκνότητα 7,52 g/cm3
Ειδική θερμοχωρητικότητα (25 °C) 29,54 J/mol
Μαγνητική συμπεριφορά παραμαγνητικό
Ειδική ηλεκτρική
αντίσταση
0.940 µΩ/m
Ειδική θερμική
αγωγιμότητα
(300 K) 13,3 W/m
Σκληρότητα Vickers 412 MPa
Σκληρότητα Brinell 441 MPa
Μέτρο ελαστικότητας όγκου
(Bulk modulus)
(Α μορφή) 37,8 GPa
Λόγος Poison (Α μορφή) 0.274
Ταχύτητα του ήχου (λεπτή βέργα) (20 ° C) 2130 m / s
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά

Προέλευση

Επεξεργασία

Ανακαλύφθηκε φασματοσκοπικά από ακάθαρτο οξείδιό του στο ορυκτό σαμαρσκίτης, ως νέο χημικό στοιχείο το 1879, από τον Γάλλο χημικό Λεκόκ ντε Μπουαμπωντράν, ενώ ως μέταλλο από τον Μούτμαν. Το στοιχείο αυτό περιέχεται σε ορυκτά που περιέχουν και σπάνιες γαίες, όπως για παράδειγμα είναι ο μοναζίτης, από τον οποίο και, κυρίως, εξάγεται.

Ισότοπα του στοιχείου αυτού περιλαμβάνονται στα προϊόντα της πυρηνικής σχάσης. Γενικά πρόκειται για χημικό στοιχείο μετάπτωσης.

  • «Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα», τόμ. 53ος, σελ. 97

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία