Το χημικό στοιχείο καλιφόρνιο είναι ραδιενεργό μέταλλο με ατομικό αριθμό 98 και ατομικό βάρος (251) . Το σύμβολό του είναι Cf. Δημιουργήθηκε το 1950 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ στο Εργαστήριο Ακτινοβολιών βομβαρδίζοντας κιούριο με σωματίδια άλφα.

Καλιφόρνιο
ΜπερκέλιοΚαλιφόρνιοΑϊνσταΐνιο
Dy

Cf

Uqo


Τα ηλεκτρόνια στο άτομο του καλιφορνίου


Ιστορία
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, σύμβολο Καλιφόρνιο (Cf)
Ατομικός αριθμός (Ζ) 98
Κατηγορία Ακτινίδες
ομάδα, περίοδος,
τομέας
N/A ,7, f
Σχετική ατομική
μάζα (Ar)
251 g/mol
Ηλεκτρονική
διαμόρφωση
[Rn]5f10 7s2
Αριθμός CAS 7440-71-3
Ατομικές ιδιότητες
Κυριότεροι αριθμοί
οξείδωσης
2, 3, 4
Ενέργειες ιονισμού 1η: 608 kJ/mol
Φυσικά χαρακτηριστικά
Σημείο τήξης 900°C
Σημείο βρασμού 1470°C
Πυκνότητα 15.1 g/cm3
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά

Πρόκειται για πολύ επικίνδυνο υλικό, ειδικά το ισότοπο 252 που κατά τη διάσπαση του εκπέμπει πολλά νετρόνια. Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση πυρηνικών αντιδραστήρων, στη μελέτη υλικών με τη μέθοδο της περίθλασης νετρονίων, και σε εξειδικευμένες συσκευές ανίχνευσης.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία