Το χημικό στοιχείο φέρμιο είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 100 και ατομικό βάρος 257 . Το σύμβολο του είναι Fm.

Φέρμιο
ΑϊνσταΐνιοΦέρμιοΜεντελεγέβιο
Er

Fm

Upn


Τα ηλεκτρόνια στο άτομο του Φερμίου

Ιστορία
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, σύμβολο Φέρμιο (Fm)
Ατομικός αριθμός (Ζ) 100
Κατηγορία Ακτινίδες
ομάδα, περίοδος,
τομέας
Ν/Α ,7, f
Σχετική ατομική
μάζα (Ar)
257 g/mol
Ηλεκτρονική
διαμόρφωση
[Rn]5f12 7s2
Αριθμός CAS 7440-72-4
Ατομικές ιδιότητες
Ηλεκτραρνητικότητα 1,3 (κλίμακα Pauling)
Κυριότεροι αριθμοί
οξείδωσης
2,3
Ενέργειες ιονισμού 1η: 627 kJ/mol
Φυσικά χαρακτηριστικά
Σημείο τήξης 1527°C, 2781°F
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία