Υττέρβιο

χημικό στοιχείο με σύμβολο Yb και ατομικό αριθμό 70

Το χημικό στοιχείο Υττέρβιο είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 70 και ατομικό βάρος 173,04 . Έχει θερμοκρασία τήξης 824 C° και θερμοκρασία βρασμού 1466 C°. Χημικό σύμβολο: Yb

Yb-TableImage.svg

Το υττέρβιο σχηματίζει λευκό οξείδιο Yb2O3, του οποίου τα άλατα είναι άχροα και δεν δίνουν χαρακτηριστικό φάσμα απορρόφησης.

Ανήκει στη κατηγορία των σπάνιων γαιών ή λανθανιδών στο περιοδικό πίνακα.

Κρύσταλλος Υττερβίου

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία