Λουτήτιο

χημικό στοιχείο με σύμβολο Lu και ατομικό αριθμό 71

Το χημικό στοιχείο Λουτήτιο, Λουτέτιο ή Λουτέτσιο είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 71 και ατομικό βάρος 174,967 u. Έχει θερμοκρασία τήξης 1656 C° και θερμοκρασία βρασμού 3315 C°. Ανακαλύφθηκε το 1907 από τον Γάλλο χημικό Ζωρζ Υρμπαίν. Του έδωσε το όνομα της Ρωμαϊκής πόλης που ήταν χτισμένη στην θέση του σημερινού Παρισιού, της Λουτεσίας.

Λουτήτιο
ΥττέρβιοΛουτήτιοΆφνιο
Y

Lu

Lr

Electron shell 071 Lutetium.svg

Lutetium sublimed dendritic and 1cm3 cube.jpg
Λουτήτιο

Ιστορία
Ανακαλύφθηκε 1907
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, σύμβολο Λουτήτιο (Lu)
Ατομικός αριθμός (Ζ) 71
Κατηγορία Στοιχεία μετάπτωσης
ομάδα, περίοδος,
τομέας
3 ,6, d
Σχετική ατομική
μάζα (Ar)
174,967 u
Ηλεκτρονική
διαμόρφωση
4f14, 5d1, 6s2
Αριθμός CAS 7439-94-3
Ατομικές ιδιότητες
Φυσικά χαρακτηριστικά
Σημείο τήξης 1656 C°
Σημείο βρασμού 3315 C°
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά