Ευρώπιο

χημικό στοιχείο με σύμβολο Eu και ατομικό αριθμό 63


Το χημικό στοιχείο ευρώπιο (σύμβολο Eu) είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 63 και ατομικό βάρος 151,96. Έχει θερμοκρασία τήξης 822°C και θερμοκρασία βρασμού 1597°C.

Το ευρώπιο είναι ένα τοξικό και λαμπερό μέταλλο

Το ευρώπιο σχηματίζει ασθενώς ροδόχροο οξείδιο το Eu2O3 και άλατα. Τα διαλύματα αυτών δίνουν αδύνατο αλλά χαρακτηριστικό φάσμα απορρόφησης. Το στοιχείο αυτό ανήκει στη κατηγορία των σπάνιων γαιών ή λανθανιδών στο περιοδικό πίνακα. Ανακαλύφθηκε το 1901 από τον Γάλλο χημικό Εζέν-Ανατόλ Ντεμαρσέ.


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία