Το συνθετικό χημικό στοιχείο Χάσιο η Άσσιο είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 108 και ατομικό βάρος (269). Έχει απροσδιόριστη θερμοκρασία τήξης και απροσδιόριστη θερμοκρασία βρασμού. Παρήχθη για πρώτη φορά το 1984 στο Γερμανικό εθνικό εργαστήριο βαρέων ιόντων (GSI, Gesellschaft für Schwerionenforschung) και προσωρινά ονομάστηκε Unniloctium από την IUPAC. Από το 1997 επισήμως ονομάζεται Χάσιο (Hassium), από το λατινικό όνομα του γερμανικού κρατιδίου της Έσσης και συμβολίζεται με το Hs.

Χάσιο
ΜπόριοΧάσιοΜαϊτνέριο
Os

Hs

Upo


Τα ηλεκτρόνια στο άτομο του χασίου

Ιστορία
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, σύμβολο Χάσιο (Hs)
Ατομικός αριθμός (Ζ) 108
Κατηγορία Στοιχεία μετάπτωσης, Υπερακτινίδες
ομάδα, περίοδος,
τομέας
8 ,7, d
Σχετική ατομική
μάζα (Ar)
269 g/mol
Ηλεκτρονική
διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d6 7s2
Αριθμός CAS 54037-57-9
Ατομικές ιδιότητες
Κυριότεροι αριθμοί
οξείδωσης
8
Φυσικά χαρακτηριστικά
Σημείο τήξης N/A
Σημείο βρασμού N/A
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά

Πηγές Επεξεργασία

Βασικές πληροφορίες για το χάσιο

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία