Το χημικό στοιχείο ραδερφόρντιο είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 104 και ατομικό βάρος (260). Ονομάζεται έτσι προς τιμήν του νεοζηλανδού πυρηνικού φυσικού, Έρνεστ Ράδερφορντ.

Ραδερφόρντιο
ΛωρένσιοΡαδερφόρντιοΝτούμπνιο
Hf

Rf

Upq


Τα ηλεκτρόνια στο άτομο του ραδερφορντίουι

Ιστορία
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, σύμβολο Ραδερφόρντιο (Rf)
Ατομικός αριθμός (Ζ) 104
Κατηγορία Στοιχεία μετάπτωσης, Υπερακτινίδες
ομάδα, περίοδος,
τομέας
4 ,7, d
Σχετική ατομική
μάζα (Ar)
267 g/mol
Ηλεκτρονική
διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d2 7s2

(προβλεπόμενη)

Αριθμός CAS 53850-36-5
Ατομικές ιδιότητες
Κυριότεροι αριθμοί
οξείδωσης
4
Φυσικά χαρακτηριστικά
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά

Το Ραδερφόρντιο ήταν επίσης γνωστό, κυρίως στη σοβιετική βιβλιογραφία ως Κουρτσατόβιο με σύμβολο Ku ή Kw. Οι Σοβιετικοί ήθελαν το εν λόγω στοιχείο να ονομαστεί είτε «ντούμπνιο», επειδή είχε ανακαλυφθεί στην πόλη Ντουμπνά της Ρωσίας, είτε Κουρτσατόβιο, προς τιμήν του Ιγκόρ Κουρτσάτοβ (Игорь Васильевич Курчатов), επικεφαλής του Σοβιετικού Πυρηνικού Προγράμματος, που είχε ως στόχο την ανάπτυξη ατομικής βόμβας από τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τελικά συμφωνήθηκε οι Σοβιετικοί να επιλέξουν την ονομασία του επόμενου στοιχείου που θα ανακαλυπτόταν, το οποίο και ονόμασαν ντούμπνιο.

Η Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry), προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα της διπλής ονομασίας του στοιχείου με ατομικό αριθμό 104, δίνοντας του προσωρινά το όνομα unnilquadium και το σύμβολο Unq από τις λατινικές ονομασίες των αριθμών 1, 0 και 4. Το πρόβλημα της διπλής ονομασίας λύθηκε το 1997 οπότε και υιοθετήθηκε το όνομα Ραδερφόρντιο και το σύμβολο Rf.


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία