Τέρβιο

χημικό στοιχείο με σύμβολο Tb και ατομικό αριθμό 65

Το χημικό στοιχείο Τέρβιο είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 65 και ατομικό βάρος 158,9254. Έχει θερμοκρασία τήξης 1360 C° και θερμοκρασία βρασμού 3041 C°. Χημικό σύμβολο: Tb

Το τέρβιο σχηματίζει μαύρο σταθερό οξείδιο το Tb4O7. Τα άλατα και τα διαλύματά του είναι σχεδόν άχροα.

Το στοιχείο αυτό ανήκει στη κατηγορία των σπάνιων γαιών ή λανθανιδών στον περιοδικό πίνακα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία