Γαδολίνιο

χημικό στοιχείο με σύμβολο Gd και ατομικό αριθμό 64

Το χημικό στοιχείο Γαδολίνιο είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 64 και ατομικό βάρος 157,25 . Έχει θερμοκρασία τήξης 1311°C και θερμοκρασία βρασμού 3233°C. Χημικό σύμβολο: Gd. Το γαδολίνιο σχηματίζει οξείδιο και άχροα άλατα,τα διαλύματα των οποίων δείχνουν φάσμα απορρόφησης μόνο στο υπεριώδες. Χρησιμοποιείται ευρέως ως συστατικό σκιαγραφικών μέσων απεικόνισης στις μαγνητικές τομογραφίες.

Γαδολίνιο
ΕυρώπιοΓαδολίνιοΤέρβιο
-

Gd

CmΓαδολίνιο

Ιστορία
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, σύμβολο Γαδολίνιο (Gd)
Ατομικός αριθμός (Ζ) 64
Κατηγορία Λανθανίδες
ομάδα, περίοδος,
τομέας
- ,6, d
Σχετική ατομική
μάζα (Ar)
157,25 g/mol
Ηλεκτρονική
διαμόρφωση
[Xe] 4f7 5d1 6s2
Αριθμός CAS 7440-54-2
Ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα 180 pm
Ομοιοπολική ακτίνα 196±6 pm
Ηλεκτραρνητικότητα 1,20 (κλίμακα Pauling)
Κυριότεροι αριθμοί
οξείδωσης
1, 2, 3
Ενέργειες ιονισμού 1η: 593,4 kJ / mol

2η: 1170 kJ / mol

3η: 1990 kJ / mol

Φυσικά χαρακτηριστικά
Κρυσταλλικό πλέγμα εξαγωνικό
Σημείο τήξης 1312 °C
Σημείο βρασμού 3273 °C
Πυκνότητα 7,90 g/cm3
Ειδική θερμοχωρητικότητα (25 °C) 37,03 J / mol
Μαγνητική συμπεριφορά σιδηρομαγνητικό/παραμαγνητικό

μετάβαση στους 292K

Ειδική ηλεκτρική
αντίσταση
1,310 μΩ/m
Ειδική θερμική
αγωγιμότητα
(300 K) 10,6 W/m
Σκληρότητα Vickers 570 MPa
Μέτρο ελαστικότητας όγκου
(Bulk modulus)
37,9 GPa
Λόγος Poison 0,259
Ταχύτητα του ήχου (λεπτή βέργα) (20 ° C) 2680 m/s
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά

Το στοιχείο αυτό ανήκει στη κατηγορία των σπάνιων γαιών ή λανθανιδών στον περιοδικό πίνακα

Χαρακτηριστικά Επεξεργασία

 
Ένα δείγμα γαδολινίου

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία