Γαδολίνιο

χημικό στοιχείο με σύμβολο Gd και ατομικό αριθμό 64

Το χημικό στοιχείο Γαδολίνιο είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 64 και ατομικό βάρος 157,25 . Έχει θερμοκρασία τήξης 1311°C και θερμοκρασία βρασμού 3233°C. Χημικό σύμβολο: Gd. Το γαδολίνιο σχηματίζει οξείδιο και άχροα άλατα,τα διαλύματα των οποίων δείχνουν φάσμα απορρόφησης μόνο στο υπεριώδες. Χρησιμοποιείται ευρέως ως συστατικό σκιαγραφικών μέσων απεικόνισης στις μαγνητικές τομογραφίες.

Γαδολίνιο
ΕυρώπιοΓαδολίνιοΤέρβιο
-

Gd

Cm
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif

Electron shell 064 Gadolinium.svg

Gadolinium-crop.jpg
Γαδολίνιο

Ιστορία
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, σύμβολο Γαδολίνιο (Gd)
Ατομικός αριθμός (Ζ) 64
Κατηγορία Λανθανίδες
ομάδα, περίοδος,
τομέας
- ,6, d
Σχετική ατομική
μάζα (Ar)
157,25 g/mol
Ηλεκτρονική
διαμόρφωση
[Xe] 4f7 5d1 6s2
Αριθμός CAS 7440-54-2
Ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα 180 pm
Ομοιοπολική ακτίνα 196±6 pm
Ηλεκτραρνητικότητα 1,20 (κλίμακα Pauling)
Κυριότεροι αριθμοί
οξείδωσης
1, 2, 3
Ενέργειες ιονισμού 1η: 593,4 kJ / mol

2η: 1170 kJ / mol

3η: 1990 kJ / mol

Φυσικά χαρακτηριστικά
Κρυσταλλικό πλέγμα εξαγωνικό
Σημείο τήξης 1312 °C
Σημείο βρασμού 3273 °C
Πυκνότητα 7,90 g/cm3
Ειδική θερμοχωρητικότητα (25 °C) 37,03 J / mol
Μαγνητική συμπεριφορά σιδηρομαγνητικό/παραμαγνητικό

μετάβαση στους 292K

Ειδική ηλεκτρική
αντίσταση
1,310 μΩ/m
Ειδική θερμική
αγωγιμότητα
(300 K) 10,6 W/m
Σκληρότητα Vickers 570 MPa
Μέτρο ελαστικότητας όγκου
(Bulk modulus)
37,9 GPa
Λόγος Poison 0,259
Ταχύτητα του ήχου (λεπτή βέργα) (20 ° C) 2680 m/s
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά

Το στοιχείο αυτό ανήκει στη κατηγορία των σπάνιων γαιών ή λανθανιδών στον περιοδικό πίνακα

ΧαρακτηριστικάΕπεξεργασία

 
Ένα δείγμα γαδολινίου

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία