Με τον όρο κρυσταλλικό πλέγμα ονομάζεται η γεωμετρική εκείνη δόμηση μιας χημικής ουσίας εκ της οποίας και ορίζεται αυτή ως κρύσταλλος.

Το κρυσταλλικό πλέγμα ανάλογα με τη γεωμετρική διάταξη που σχηματίζουν τα άτομα ή άλλου είδους σωματίδια στο εσωτερικό της ουσίας διακρίνεται σε επτά κρυσταλλικά συστήματα. Σημειώνεται πως όλοι οι κρύσταλλοι μιας ουσίας ανήκουν στο ίδιο πάντα κρυσταλλικό σύστημα εμφανίζοντας έτσι το ίδιο βασικό σχήμα.

Δείτε επίσης Επεξεργασία