Το χημικό στοιχείο ποσειδώνιο είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 93 και ατομικό βάρος 237,0482. Έχει θερμοκρασία τήξης 640 °C και θερμοκρασία βρασμού 3902 °C.

Ποσειδώνιο
ΟυράνιοΠοσειδώνιοΠλουτώνιο
Pm

Np

Uqt


Τα ηλεκτρόνια στο άτομο του Ποσειδώνιου


Ποσειδώνιο

Ιστορία
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, σύμβολο Ποσειδώνιο (Np)
Ατομικός αριθμός (Ζ) 93
Κατηγορία Ακτινίδες
ομάδα, περίοδος,
τομέας
N/A ,7, f
Σχετική ατομική
μάζα (Ar)
(237) g/mol
Ηλεκτρονική
διαμόρφωση
[Rn] 7s2 6d1 5f4
Αριθμός CAS 7439-99-8
Ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα 155 pm
Ενέργειες ιονισμού 1st: 604.5 kJ·mol −1
Φυσικά χαρακτηριστικά
Σημείο τήξης 637 °C
Σημείο βρασμού 4000 ºC
Ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα 1,36 (κλίμακα Pauling)
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά

Έχει ατομικό αριθμό μεγαλύτερο του 92 έτσι είναι τεχνητό. Είναι το πρώτο τεχνητό στοιχείο που παράχθηκε από ουράνιο. Ίχνη του υπάρχουν σε κοιτάσματα ουρανίου όπου παράγεται από τα αδέσποτα νετρόνια της διασπάσεως του τελευταίου.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία