Το 31 (τριάντα ένα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 30 και πριν από το 32. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 31 συμβολίζεται ως XXXI στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΛΑ´ ή λα´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 30 31 32 →

27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

-10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70

Περιγραφικά
Απόλυτοςτριαντα-ένα
Τακτικός31ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίησηπρώτος
Διαιρέτες1 31
(σύνολο: 1)
Άθροισμα διαιρετών1
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
78.092223553315
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΛΑ´
ΡωμαϊκόXXXI
Δυαδικό111112
Τριαδικό10113
Τετραδικό1334
Πενταδικό1115
Εξαδικό516
Οκταδικό378
Δωδεκαδικό2712
Δεκαεξαδικό1F16
Εικοσαδικό1B20
ΕξηνταδικόV60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

  • Το 31 είναι ένας πρώτος αριθμός, αφού οι μόνοι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1 και 31, δηλαδή δεν έχει άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος πρώτος αριθμός είναι το 37.
  • Το 31 μαζί με το 29 αποτελούν δίδυμους πρώτους αριθμούς.
  • Το 31 είναι Πρώτος Μερσέν γιατί 25-1 = 31.

Πολλαπλασιασμός

x*31 0*31 1*31 2*31 3*31 4*31 5*31 10*31 31 * π 31 * e 31 * φ
0 31 62 93 124 155 310 97,389 84,258 50,159

Διαίρεση

31/x 31/0 31/1 31/2 31/3 31/4 31/5 31/10 31 / π 31 / e 31 / φ
- 31 15,5 10,3333 7,75 6,2 3,1 9,868 11,405 19,159
x/31 0/31 1/31 2/31 3/31 4/31 5/31 10/31 π / 31 e / 31 φ / 31
0 0,0323 0,0645 0,0968 0,129 0,1613 0,3226 0,101 0,088 0,052

Δυνάμεις

31x 310 311 312 313 31π 31e 31φ
1 31 961 29791 48.444,78 11.311,523 258,865

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(31)
Φυσικός
ln(31)
Δεκαδικός
lg(31)


Τετραγωνική
31
Κυβική
331
4,954 3,434 1,491093


5,568 3,141

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(31) συν(31) εφ(31) ημ-1(31) συν-1(31) εφ-1(31)
Ακτίνια −0,4 0,91 −0,44 1,54
Μοίρες −23,15 52,41 −25,31 88,15

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

66 65 64 63 62 61 60
67 46 45 44 43 42 59
68 47 34 33 32 41 58
69 48 35 30 31 40 57
70 49 36 37 38 39 56
71 50 51 52 53 54 55
72 73 74 75 76 77 78

Το 31 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 31 στην Αστρονομία Επεξεργασία

Άλλες χρήσεις Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία