Το 27 (είκοσι επτά) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 26 και πριν από το 28. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 27 συμβολίζεται ως XXVII στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΚΖ΄ ή κζ΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 26 27 28 →

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

-20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60

Περιγραφικά
Απόλυτοςεικοσι-επτά
Τακτικός27ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση33
Διαιρέτες1 3 9 27
(σύνολο: 3)
Άθροισμα διαιρετών13
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
64.557538627006
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΚΖ´
ΡωμαϊκόXXVII
Δυαδικό110112
Τριαδικό10003
Τετραδικό1234
Πενταδικό1025
Εξαδικό436
Οκταδικό338
Δωδεκαδικό2312
Δεκαεξαδικό1B16
Εικοσαδικό1720
ΕξηνταδικόR60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 27 είναι ένας σύνθετος αριθμός, αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 3, 9 και 27, δηλαδή έχει και άλλο φυσικό διαιρέτη, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο προηγούμενος σύνθετος αριθμός είναι το 26 Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 28.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 27 είναι 27 = 33
  • Το 27 είναι κυβικός αριθμός («τέλειος κύβος»), δεδομένου ότι 27 = 3³.

Άλλες πράξεις

Επεξεργασία
  • Οι τετραγωνικές ρίζες του 27 είναι ±5,196152422706632
  •  
  • 227 = 27↑↑2 = 2727 = 443.426.488.243.037.769.948.249.630.619.149.892.803

Πολλαπλασιασμός

x*27 0*27 1*27 2*27 3*27 4*27 5*27 10*27 27 * π 27 * e 27 * φ
0 27 54 81 108 135 270 84,823 73,386 43,687

Διαίρεση

27/x 27/0 27/1 27/2 27/3 27/4 27/5 27/10 27 / π 27 / e 27 / φ
- 27 13,5 9 6,75 5,4 2,7 8,594 9,934 16,687
x/27 0/27 1/27 2/27 3/27 4/27 5/27 10/27 π / 27 e / 27 φ / 27
0 0,037 0,0741 0,1111 0,1481 0,1852 0,3704 0,116 0,101 0,06

Δυνάμεις

27x 270 271 272 273 27π 27e 27φ
1 27 729 19683 31.387,598 7.770,46 207,012
x27 027 127 227 327 π27 e27 φ27
0 1 134217728 7625597484987 26.487.237.046.036 530.560.867.587,5 439.204,009

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(27)
Φυσικός
ln(27)
Δεκαδικός
lg(27)


Τετραγωνική
27
Κυβική
327
4,755 3,296 1,431106


5,196 3

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(27) συν(27) εφ(27) ημ-1(27) συν-1(27) εφ-1(27)
Ακτίνια 0,96 −0,29 −3,27 1,53
Μοίρες 54,8 −16,74 −187,57 87,88

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

62 61 60 59 58 57 56
63 42 41 40 39 38 55
64 43 30 29 28 37 54
65 44 31 26 27 36 53
66 45 32 33 34 35 52
67 46 47 48 49 50 51
68 69 70 71 72 73 74

Το 27 στη Χημεία

Επεξεργασία

Το 27 στην Αστρονομία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία