Το 25 (είκοσι πέντε) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 24 και πριν από το 26. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δε διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 25 συμβολίζεται ως XXV στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΚΕ ή κε΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 24 25 26 →

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

-20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60

Περιγραφικά
Απόλυτοςεικοσι-πέντε
Τακτικός25ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση52
Διαιρέτες1 5 25
(σύνολο: 2)
Άθροισμα διαιρετών6
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
58.003605222981
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΚΕ´
ΡωμαϊκόXXV
Δυαδικό110012
Τριαδικό2213
Τετραδικό1214
Πενταδικό1005
Εξαδικό416
Οκταδικό318
Δωδεκαδικό2112
Δεκαεξαδικό1916
Εικοσαδικό1520
ΕξηνταδικόP60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 25 είναι ένας σύνθετος αριθμός, αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 5 και 25, δηλαδή έχει και άλλο φυσικό διαιρέτη, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 26.
  • Το 25 είναι ένας τετραγωνικός αριθμός («τέλειο τετράγωνο»), αφού 25 = 5². Ο επόμενος τετραγωνικός αριθμός είναι το 36.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 25 είναι 25 = 5².
  • Το 25 είναι ημιπρώτος αριθμός, διότι αποτελεί γινόμενο δύο πρώτων (5 · 5).

Άλλες πράξεις

Επεξεργασία
  • Οι τετραγωνικές ρίζες του 25 είναι ±5.
  • 25! = 25·24·23·22·21·20·19·18·17·16·15·14·13·12·11·10·9·8·7·6·5·4·3·2 = 15.511.210.043.330.985.984.000.000
  •  

Πολλαπλασιασμός

x*25 0*25 1*25 2*25 3*25 4*25 5*25 10*25 25 * π 25 * e 25 * φ
0 25 50 75 100 125 250 78,54 67,95 40,451

Διαίρεση

25/x 25/0 25/1 25/2 25/3 25/4 25/5 25/10 25 / π 25 / e 25 / φ
- 25 12,5 8,3333 6,25 5 2,5 7,958 9,198 15,451
x/25 0/25 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25 10/25 π / 25 e / 25 φ / 25
0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,4 0,126 0,109 0,065

Δυνάμεις

25x 250 251 252 253 25π 25e 25φ
1 25 625 15625 24.646,449 6.303,778 182,774
x25 025 125 225 325 π25 e25 φ25
0 1 33554432 847288609443 2.683.722.742.604,9 71.818.496.642,109 167.761,003

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(25)
Φυσικός
ln(25)
Δεκαδικός
lg(25)


Τετραγωνική
25
Κυβική
325
4,644 3,219 1,397688


5 2,924

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(25) συν(25) εφ(25) ημ-1(25) συν-1(25) εφ-1(25)
Ακτίνια −0,13 0,99 −0,13 1,53
Μοίρες −7,58 56,79 −7,65 87,71

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

61 60 59 58 57 56 55
62 41 40 39 38 37 54
63 42 29 28 27 36 53
64 43 30 25 26 35 52
65 44 31 32 33 34 51
66 45 46 47 48 49 50
67 68 69 70 71 72 73

Το 25 στη Χημεία

Επεξεργασία

Το 25 στην Αστρονομία

Επεξεργασία

Το 25 στην Τέχνη

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία