Το 32, ή ολογράφως τριάντα δύο, είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 31 και πριν από το 33. Είναι ένας άρτιος αριθμός, αφού 32:2 = 16, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 32 συμβολίζεται ως XXXII στο ρωμαϊκό και ως ΛΒ΄ ή λβ΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 31 32 33 →

28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

-10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70

Περιγραφικά
Απόλυτοςτριαντα-δύο
Τακτικός32ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση25
Διαιρέτες1 2 4 8 16 32
(σύνολο: 5)
Άθροισμα διαιρετών31
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
81.557959456115
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΛΒ´
ΡωμαϊκόXXXII
Δυαδικό1000002
Τριαδικό10123
Τετραδικό2004
Πενταδικό1125
Εξαδικό526
Οκταδικό408
Δωδεκαδικό2812
Δεκαεξαδικό2016
Εικοσαδικό1C20
ΕξηνταδικόW60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

  • Το 32 είναι ένας σύνθετος αριθμός, αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 2, 4, 8, 16 και 32, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 33.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 32 είναι 32 = 25.
  • Το 32 ανήκει στη δυναμοσειρά του 2 διότι 25=32
  • Οι τετραγωνικές ρίζες του 32 είναι κατά προσέγγιση οι δύο άρρητοι αριθμοί ±5,6568542494923801952067548968388
  •  
  • 3232 = 1.461.501.637.330.902.918.203.684.832.716.283.019.655.932.542.976

Πολλαπλασιασμός

x*32 0*32 1*32 2*32 3*32 4*32 5*32 10*32 32 * π 32 * e 32 * φ
0 32 64 96 128 160 320 100,531 86,976 51,777

Διαίρεση

32/x 32/0 32/1 32/2 32/3 32/4 32/5 32/10 32 / π 32 / e 32 / φ
- 32 16 10,6667 8 6,4 3,2 10,186 11,773 19,777
x/32 0/32 1/32 2/32 3/32 4/32 5/32 10/32 π / 32 e / 32 φ / 32
0 0,0313 0,0625 0,0938 0,125 0,1563 0,3125 0,098 0,085 0,051

Δυνάμεις

32x 320 321 322 323 32π 32e 32φ
1 32 1024 32768 53.525,918 12.330,981 272,511

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(32)
Φυσικός
ln(32)
Δεκαδικός
lg(32)


Τετραγωνική
32
Κυβική
332
5 3,466 1,504879


5,657 3,175

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(32) συν(32) εφ(32) ημ-1(32) συν-1(32) εφ-1(32)
Ακτίνια 0,55 0,83 0,66 1,54
Μοίρες 31,59 47,8 37,87 88,21

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

67 66 65 64 63 62 61
68 47 46 45 44 43 60
69 48 35 34 33 42 59
70 49 36 31 32 41 58
71 50 37 38 39 40 57
72 51 52 53 54 55 56
73 74 75 76 77 78 79

Το 32 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 32 στην Αστρονομία Επεξεργασία

Το 32 στη μουσική Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία