Το 34 (τριάντα τέσσερα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 33 και πριν από το 35. Είναι άρτιος αριθμός, αφού 34:2 = 17, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 34 συμβολίζεται ως XXXIV στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΛΔ΄ ή λδ΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 33 34 35 →

30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

-10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70

Περιγραφικά
Απόλυτοςτριαντα-τέσσερα
Τακτικός34ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση2 × 17
Διαιρέτες1 2 17 34
(σύνολο: 3)
Άθροισμα διαιρετών20
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
88.580827542198
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΛΔ´
ΡωμαϊκόXXXIV
Δυαδικό1000102
Τριαδικό10213
Τετραδικό2024
Πενταδικό1145
Εξαδικό546
Οκταδικό428
Δωδεκαδικό2A12
Δεκαεξαδικό2216
Εικοσαδικό1E20
ΕξηνταδικόY60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

  • Το 34 είναι σύνθετος αριθμός καθώς οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 2, 17 και 34, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 35.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 34 είναι 34 = 2 · 17.
  • Το 34 είναι ημιπρώτος αριθμός, διότι αποτελεί γινόμενο δύο πρώτων αριθμών (2 · 17).
  • Το 34 είναι αριθμός Φιμπονάτσι. Ο επόμενος αριθμός Φιμπονάτσι είναι το 55.

Πολλαπλασιασμός

x*34 0*34 1*34 2*34 3*34 4*34 5*34 10*34 34 * π 34 * e 34 * φ
0 34 68 102 136 170 340 106,814 92,412 55,013

Διαίρεση

34/x 34/0 34/1 34/2 34/3 34/4 34/5 34/10 34 / π 34 / e 34 / φ
- 34 17 11,3333 8,5 6,8 3,4 10,823 12,509 21,013
x/34 0/34 1/34 2/34 3/34 4/34 5/34 10/34 π / 34 e / 34 φ / 34
0 0,0294 0,0588 0,0882 0,1176 0,1471 0,2941 0,092 0,08 0,048

Δυνάμεις

34x 340 341 342 343 34π 34e 34φ
1 34 1156 39304 64.755,827 14.539,842 300,597

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(34)
Φυσικός
ln(34)
Δεκαδικός
lg(34)


Τετραγωνική
34
Κυβική
334
5,087 3,526 1,531203


5,831 3,24

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(34) συν(34) εφ(34) ημ-1(34) συν-1(34) εφ-1(34)
Ακτίνια 0,53 −0,85 −0,62 1,54
Μοίρες 30,31 −48,62 −35,72 88,32

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

69 68 67 66 65 64 63
70 49 48 47 46 45 62
71 50 37 36 35 44 61
72 51 38 33 34 43 60
73 52 39 40 41 42 59
74 53 54 55 56 57 58
75 76 77 78 79 80 81

Το 34 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 34 στην Αστρονομία Επεξεργασία