Το 46 (σαράντα έξι) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 45 και πριν από το 47. Είναι ένας άρτιος αριθμός, αφού 46:2 = 23, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 46 συμβολίζεται ως XLVΙ στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΜϚ´ ή μϚ΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 45 46 47 →

42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80

Περιγραφικά
Απόλυτοςσαραντα-έξι
Τακτικός46ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση2 × 23
Διαιρέτες1 2 23 46
(σύνολο: 3)
Άθροισμα διαιρετών26
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
132.95257503562
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΜϚ´
ΡωμαϊκόXLVI
Δυαδικό1011102
Τριαδικό12013
Τετραδικό2324
Πενταδικό1415
Εξαδικό1146
Οκταδικό568
Δωδεκαδικό3A12
Δεκαεξαδικό2E16
Εικοσαδικό2620
Εξηνταδικόk60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 46 είναι ένας σύνθετος αριθμός, αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 2, 23 και 46, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 48.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 46 είναι 46 = 2 ·23.
  • Το 46 είναι ημιπρώτος αριθμός, διότι αποτελεί γινόμενο δύο πρώτων αριθμών (2 · 23).

Πολλαπλασιασμός

x*46 0*46 1*46 2*46 3*46 4*46 5*46 10*46 46 * π 46 * e 46 * φ
0 46 92 138 184 230 460 144,513 125,028 74,43

Διαίρεση

46/x 46/0 46/1 46/2 46/3 46/4 46/5 46/10 46 / π 46 / e 46 / φ
- 46 23 15,3333 11,5 9,2 4,6 14,642 16,924 28,43
x/46 0/46 1/46 2/46 3/46 4/46 5/46 10/46 π / 46 e / 46 φ / 46
0 0,0217 0,0435 0,0652 0,087 0,1087 0,2174 0,068 0,059 0,035

Δυνάμεις

46x 460 461 462 463 46π 46e 46φ
1 46 2116 97336 167.379,928 33.065,553 490,229

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(46)
Φυσικός
ln(46)
Δεκαδικός
lg(46)


Τετραγωνική
46
Κυβική
346
5,524 3,829 1,662458


6,782 3,583

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(46) συν(46) εφ(46) ημ-1(46) συν-1(46) εφ-1(46)
Ακτίνια 0,9 −0,43 −2,09 1,55
Μοίρες 51,67 −24,76 −119,55 88,75

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

81 80 79 78 77 76 75
82 61 60 59 58 57 74
83 62 49 48 47 56 73
84 63 50 45 46 55 72
85 64 51 52 53 54 71
86 65 66 67 68 69 70
87 88 89 90 91 92 93

Το 46 στη Χημεία

Επεξεργασία

Το 46 στην Αστρονομία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία