Οκταδικό σύστημα αρίθμησης

Το οκταδικό σύστημα αρίθμησης είναι αυτό που έχει σαν βάση το 8 και χρησιμοποιεί τα σύμβολα 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Το οκταδικό σύστημα παρουσιάζει μια απλή σχέση με το δυαδικό καθώς η βάση του είναι το 2 (23 = 8). Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ εύκολη η μετατροπή απο οκταδικό σε δυαδικό σύστημα και το αντίθετο.[1]

Στο δεκαδικό σύστημα κάθε ψηφίο αντιστοιχεί σε αντίστοιχη δύναμη του δέκα όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

Στο οκταδικό σύστημα κάθε ψηφίο αντίστοιχα αντιστοιχεί σε δύναμη του οκτώ όπως φαίνεται και στο παράδειγμα:

Αν κάνουμε τις πράξεις βρίσκουμε τον δεκαδικό αριθμό: .

Πίνακας αντιστοιχίας Επεξεργασία

ΔΥΑΔΙΚΟ ΟΚΤΑΔΙΚΟ
000 0
001 1
010 2
011 3
100 4
101 5
110 6
111 7

Η μετατροπή ενός δυαδικού αριθμού σε οκταδικό γίνεται κατευθείαν χρησιμοποιώντας τον παραπάνω πίνακα. Για παράδειγμα ο 8-bit αριθμός   χωρίζεται σε ομάδες των 3-bit  ,   και   και αντιστοιχίζεται στον  . Η μετατροπή ενός οκταδικού αριθμού σε δυαδικό γίνεται επίσης με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα ο κλασματικός οκταδικός αριθμός μετατρέπεται κατευθείαν με την χρήση του παραπάνω πίνακα:

 .

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Mano, Morris (1992). Ψηφιακή Σχεδίαση. Αθήνα: Prentice Hall (έκδοση μετάφρασης: Παπασωτηρίου). σελίδες 11–13. ISBN 960-7182-01-4.