Το 89 (ογδόντα εννέα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 88 και πριν από το 90. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 89 συμβολίζεται ως LXXXIX στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΠΘ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 88 89 90 →

85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93

40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120

Περιγραφικά
Απόλυτοςογδοντα-εννέα
Τακτικός89ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίησηπρώτος
Διαιρέτες1 89
(σύνολο: 1)
Άθροισμα διαιρετών1
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
313.65282994988
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΠΘ´
ΡωμαϊκόLXXXIX
Δυαδικό10110012
Τριαδικό100223
Τετραδικό11214
Πενταδικό3245
Εξαδικό2256
Οκταδικό1318
Δωδεκαδικό7512
Δεκαεξαδικό5916
Εικοσαδικό4920
Εξηνταδικό1T60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

  • Το 89 είναι πρώτος αριθμός, δηλαδή δεν έχει άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος πρώτος αριθμός είναι το 97.
  • Το 89 είναι αριθμός Φιμπονάτσι. Ο επόμενος αριθμός Φιμπονάτσι είναι το 144.

Πολλαπλασιασμός

x*89 0*89 1*89 2*89 3*89 4*89 5*89 10*89 89 * π 89 * e 89 * φ
0 89 178 267 356 445 890 279,602 241,902 144,005

Διαίρεση

89/x 89/0 89/1 89/2 89/3 89/4 89/5 89/10 89 / π 89 / e 89 / φ
- 89 44,5 29,6667 22,25 17,8 8,9 28,33 32,745 55,005
x/89 0/89 1/89 2/89 3/89 4/89 5/89 10/89 π / 89 e / 89 φ / 89
0 0,0112 0,0225 0,0337 0,0449 0,0562 0,1124 0,035 0,031 0,018

Δυνάμεις

89x 890 891 892 893 89π 89e 89φ
1 89 7921 704969 1.331.018,681 198.811,745 1.426,196

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(89)
Φυσικός
ln(89)
Δεκαδικός
lg(89)


Τετραγωνική
89
Κυβική
389
6,476 4,489 1,949039


9,434 4,465

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(89) συν(89) εφ(89) ημ-1(89) συν-1(89) εφ-1(89)
Ακτίνια 0,86 0,51 1,69 1,56
Μοίρες 49,28 29,23 96,59 89,36

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

123 122 121 120 119 118 117
124 103 102 101 100 99 116
125 104 91 90 89 98 115
126 105 92 87 88 97 114
127 106 93 94 95 96 113
128 107 108 109 110 111 112
129 130 131 132 133 134 135

Το 89 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 89 στην Αστρονομία Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία