Το 95 (ενενήντα πέντε) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 94 και πριν από το 96. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 95 συμβολίζεται ως XCV στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ϞΕ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 94 95 96 →

91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99

50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130

Περιγραφικά
Απόλυτοςενενηντα-πέντε
Τακτικός95ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση5 × 19
Διαιρέτες1 5 19 95
(σύνολο: 3)
Άθροισμα διαιρετών25
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
340.8150588708
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόϞΕ´
ΡωμαϊκόXCV
Δυαδικό10111112
Τριαδικό101123
Τετραδικό11334
Πενταδικό3405
Εξαδικό2356
Οκταδικό1378
Δωδεκαδικό7B12
Δεκαεξαδικό5F16
Εικοσαδικό4F20
Εξηνταδικό1Z60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 95 είναι σύνθετος αριθμός καθώς οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 5, 19 και 95, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 96.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 95 είναι 95 = 5 · 19.
  • Το 95 είναι ημιπρώτος αριθμός, διότι αποτελεί γινόμενο δύο πρώτων αριθμών (5 · 19).

Πολλαπλασιασμός

x*95 0*95 1*95 2*95 3*95 4*95 5*95 10*95 95 * π 95 * e 95 * φ
0 95 190 285 380 475 950 298,451 258,21 153,713

Διαίρεση

95/x 95/0 95/1 95/2 95/3 95/4 95/5 95/10 95 / π 95 / e 95 / φ
- 95 47,5 31,6667 23,75 19 9,5 30,239 34,952 58,713
x/95 0/95 1/95 2/95 3/95 4/95 5/95 10/95 π / 95 e / 95 φ / 95
0 0,0105 0,0211 0,0316 0,0421 0,0526 0,1053 0,033 0,029 0,017

Δυνάμεις

95x 950 951 952 953 95π 95e 95φ
1 95 9025 857375 1.633.791,759 237.384,719 1.584,981

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(95)
Φυσικός
ln(95)
Δεκαδικός
lg(95)


Τετραγωνική
95
Κυβική
395
6,57 4,554 1,977367


9,747 4,563

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(95) συν(95) εφ(95) ημ-1(95) συν-1(95) εφ-1(95)
Ακτίνια 0,68 0,73 0,94 1,56
Μοίρες 39,15 41,84 53,61 89,4

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

129 128 127 126 125 124 123
130 109 108 107 106 105 122
131 110 97 96 95 104 121
132 111 98 93 94 103 120
133 112 99 100 101 102 119
134 113 114 115 116 117 118
135 136 137 138 139 140 141

Το 95 στη Χημεία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία