Το 99 (ενενήντα εννέα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 98 και πριν από το 100. Είναι περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 99 συμβολίζεται ως XCIX στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ϞΘ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 98 99 100 →

95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103

50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130

Περιγραφικά
Απόλυτοςενενηντα-εννέα
Τακτικός99ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση32× 11
Διαιρέτες1 3 9 11 33 99
(σύνολο: 5)
Άθροισμα διαιρετών57
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
359.13420536958
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόϞΘ´
ΡωμαϊκόXCIX
Δυαδικό11000112
Τριαδικό102003
Τετραδικό12034
Πενταδικό3445
Εξαδικό2436
Οκταδικό1438
Δωδεκαδικό8312
Δεκαεξαδικό6316
Εικοσαδικό4J20
Εξηνταδικό1d60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

  • Το 99 είναι ένας σύνθετος αριθμός, αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 3, 9, 11, 33 και 99, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 100.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 99 είναι 99 = 32 · 11.
  • Το 99 είναι το άθροισμα των κύβων τριών διαδοχικών ακεραίων, αφού 99 = 23 + 33 + 43.

Πολλαπλασιασμός

x*99 0*99 1*99 2*99 3*99 4*99 5*99 10*99 99 * π 99 * e 99 * φ
0 99 198 297 396 495 990 311,017 269,082 160,185

Διαίρεση

99/x 99/0 99/1 99/2 99/3 99/4 99/5 99/10 99 / π 99 / e 99 / φ
- 99 49,5 33 24,75 19,8 9,9 31,513 36,424 61,185
x/99 0/99 1/99 2/99 3/99 4/99 5/99 10/99 π / 99 e / 99 φ / 99
0 0,0101 0,0202 0,0303 0,0404 0,0505 0,101 0,032 0,027 0,016

Δυνάμεις

99x 990 991 992 993 99π 99e 99φ
1 99 9801 970299 1.859.805,685 265.543,979 1.694,36

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(99)
Φυσικός
ln(99)
Δεκαδικός
lg(99)


Τετραγωνική
99
Κυβική
399
6,629 4,595 1,995276


9,95 4,626

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(99) συν(99) εφ(99) ημ-1(99) συν-1(99) εφ-1(99)
Ακτίνια −1 0,04 −25,09 1,56
Μοίρες −57,25 2,28 −1.437,7 89,42

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

133 132 131 130 129 128 127
134 113 112 111 110 109 126
135 114 101 100 99 108 125
136 115 102 97 98 107 124
137 116 103 104 105 106 123
138 117 118 119 120 121 122
139 140 141 142 143 144 145

Το 99 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 99 στην Αστρονομία Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία