Απόλυτοι αριθμοί

(Ανακατεύθυνση από Απόλυτος αριθμός)
Για για την πληθικότητα στην θεωρία συνόλων, δείτε: Πληθικός αριθμός.
Τακτικοί και απόλυτοι αριθμοί
Απόλυτοι ένα δύο τρία τέσσερα
1 2 3 4
Τακτικοί πρώτο δεύτερο τρίτο τέταρτο
1ο 2ο 3ο 4ο

Οι απόλυτοι αριθμοί ή απόλυτα αριθμητικά στην γλωσσολογία είναι επίθετα τα οποία χρησιμοποιούνται για την ολογράφως έκφραση των αριθμών καθώς και για τον ολογράφως προσδιορισμό ποσότητας.[1] Διαφέρουν από τους τακτικούς αριθμούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ταξινόμησης ή προσδιορισμό τμήματος (πρώτο, τέταρτο, κτλ).[2]

Περιγραφή

Επεξεργασία

Οι απόλυτοι αριθμοί ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να εκφραστούν σε αρσενικός γένος (ένας), θηλυκό (μια), ή ουδέτερο (ένα), σε ενικό (τρία) και πληθυντικό (τρεις). Παραλλαγή τους αποτελούν οι λέξεις που προσδιορίζουν ομαδοποιήσεις αριθμητικών συνόλων όπως μονάδες ή μονάδα, δυάδες ή δυάδα, τριάδες ή τριάδα κτλ. Η ουδέτερη ενική μορφή των αριθμών εκφράζει την καθιερωμένη ολογράφως έκφραση των αριθμών ως ουσιαστικό.

Παράθεση αριθμών

Επεξεργασία
φυσικοί αριθμοί απόλυτοι αριθμοί

(ουδέτερη ενική μορφή)

1 ένα
2 δύο
3 τρία
4 τέσσερα
5 πέντε
6 έξι
7 εφτά
8 οκτώ
9 εννιά
10 δέκα
11 έντεκα
12 δώδεκα
13-19 (συνδυασμοί των παραπάνω, π.χ. δεκατρία)
20 είκοσι
21-29 (συνδυασμοί των παραπάνω, π.χ. εικοσιένα)
30 τριάντα
40 σαράντα
50 πενήντα
60 εξήντα
70 εβδομήντα
80 ογδόντα
90 ενενήντα
100 εκατό
101-999 (συνδυασμοί των παραπάνω, π.χ. τριακόσια είκοσι πέντε για το 325)
1.000 χίλια
10.000 δέκα χιλιάδες
100.000 εκατό χιλιάδες
1.000.000 ένα εκατομμύριο
1.000.000.000 ένα δισεκατομμύριο

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Λεξικό της κοινής νεοελληνικής». www.greek-language.gr. Ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2017. 
  2. Bien, Peter (2004). Greek Today: A Course in the Modern Language and Culture. UPNE. ISBN 9781584650331. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία