Επίθετο είναι το μέρος του λόγου που δείχνει ένα χαρακτηριστικό, μια ιδιότητα ή μια ποιότητα στο ουσιαστικό της πρότασης (π.χ. το μεγάλο σπίτι, η σπασμένη πόρτα, ο όμορφος άνθρωπος).

Το επίθετο σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται χωρίς το ουσιαστικό όταν αυτό εννοείται από τους συμμετέχοντες π.χ. Τα μικρά (εννοείται παιδιά) χρειάζονται φροντίδα. Έχει τρία γένη, αρσενικό (π.χ. ο φανταστικός), θηλυκό (π.χ. η φανταστική) και ουδέτερο (π.χ. το φανταστικό) και δύο αριθμούς: ενικό και πληθυντικό

Έχει επίσης βαθμούς, που χρησιμεύουν στη σύγκριση. Οι βαθμοί είναι ο θετικός (π.χ. φτωχός), ο συγκριτικός (π.χ. φτωχότερος, πιο φτωχός) και υπερθετικός (π.χ. φτωχότατος, ο πιο φτωχός)

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κλίνεις ένα επίθετο:

 • Επίθετα σε -ος -η -ο:
    Ενικός: 	-ος -η -ο
    Πληθυντικός: -οι -ες -α, -ων -ων -ων, -ους -ες -α
 • Επίθετα σε -ος -α -ο:
    Ενικός:	-ος -α -ο, -ου -ας -ου, -ο -α -ο
    Πληθυντικός:	-οι -ες -α, -ων -ων -ων, -ους -ες -α
 • Επίθετα σε -ός -ιά -ό:
    Ενικός:	-ός -ιά -ό, -ού -ιάς -ού, -ό -ιά -ό
    Πληθυντικός:	-οί -ές -ά, -ών -ών -ών, -ούς -ές -ά
 • Επίθετα σε -ύς -ιά -ύ:
    Ενικός:	-ύς -ιά -ύ, -~ -ιάς -~, -ύ -ιά -ύ
    Πληθυντικός:	-ιοί -ιές -ιά, -ιών -ιών -ιών, -ιούς -ιές -ιά
 • Επίθετα σε -ής -ιά -ί:
    Ενικός:	-ής -ιά -ί, -ιού/-ή -ιάς -ιού/-ή, -ή -ιά -ί
    Πληθυντικός:	-ιοί -ιές -ιά, -ιών -ιών -ιών, ιούς -ιές, -ιά
 • Επίθετα σε -ης -α -ικο
    Ενικός:	-ης -α -ικο, -η -ας -ικου, -η -α ικο
    Πληθυντικός:	-ηδες -ες -ικα, -ηδων -~ -ικων, -ηδες -ες -ικα

Υπάρχουν και ανώμαλα επίθετα, όπως ο πολύς κτλ.