Ο όρος επιμέλεια αφορά στη διόρθωση και διαμόρφωση των λημμάτων, έτσι ώστε να πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται στην Πολιτική για τα λήμματα της Βικιπαίδειας. Στόχος της επιμέλειας είναι η βελτίωση της εμφάνισης και του περιεχομένου των λημμάτων. Όσα χρειάζονται επιμέλεια ή εντάσσονται σε αυτή τη γενική κατηγορία συγκεντρώνονται στην Κατηγορία:Επιμέλεια Βικιπαίδειας.

Βασικά βήματα Επεξεργασία

Η επιμέλεια περιλαμβάνει ορισμένα βασικά βήματα:

Πνευματικά δικαιώματα Επεξεργασία

  • Έλεγχος για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Πολλές φορές τα λήμματα που τοποθετήθηκαν στην κατηγορία «Επιμέλεια» έχουν δημιουργηθεί με απλή επικόλληση κειμένου από άλλες σελίδες. Πριν ξεκινήσετε την επιμέλεια, καλό είναι να ελέγξετε αν το λήμμα παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα και, αν ναι, να το σημάνετε με το πρότυπο {{copyright}}. Ο έλεγχος μπορεί εύκολα να γίνει με αναζήτηση χαρακτηριστικών φράσεων του κειμένου σε κάποια από τις μεγάλες μηχανές αναζήτησης. Κάντε αυτό ως πρώτο βήμα, διότι αν τελικά το λήμμα διαγραφεί, ο κόπος σας θα πάει χαμένος.
  • Έλεγχος του τίτλου του λήμματος. Αν ο τίτλος δεν συμφωνεί με την πολιτική τιτλοδοσίας, το λήμμα πρέπει να μετακινηθεί σε σωστό τίτλο. Με τη μετακίνηση ο παλαιός τίτλος γίνεται ανακατεύθυνση στον καινούργιο. Αν ο προηγούμενος τίτλος είναι εξόφθαλμα λανθασμένος (π.χ. όλα κεφαλαία ή μη συνηθισμένο ορθογραφικό λάθος), σημάνετέ τον για γρήγορη διαγραφή.

Ορθογραφία - Γραμματική Επεξεργασία

  • Ορθογραφική και γραμματική διόρθωση σύμφωνα με τους κανόνες της νεοελληνικής γλώσσας. Για την απόδοση/μετάφραση ξένων ονομάτων και όρων θα βρείτε πληροφορίες στις σελίδες Πολιτική και Βικιπαίδεια:Μεταφράσεις όρων.

Μορφοποίηση Επεξεργασία

  • Η μορφοποίηση του κειμένου περιλαμβάνει τη σύνταξη κατάλληλης εισαγωγής, τη δημιουργία εσωτερικών συνδέσμων, ενοτήτων και επικεφαλίδων. Αν δημιουργώντας εσωτερικό σύνδεσμο δεν είστε σίγουροι για την ονομασία του λήμματος προς το οποίο παραπέμπει, συμβουλευτείτε τη σελίδα που περιέχει όλα τα λήμματα και, για λέξεις με πολλαπλή σημασία, την οδηγία Βικιπαίδεια:Αποσαφήνιση. Οι ενεργοί σύνδεσμοι παρουσιάζονται με μπλε γραμματοσειρά στην τελική μορφή του κειμένου.

Παραρτήματα Επεξεργασία

  • Οργάνωση των πρόσθετων στοιχείων, δηλαδή των παραπομπών, της βιβλιογραφίας και των εξωτερικών συνδέσμων, με μεταφορά τους στο κάτω μέρος της σελίδας σε μορφή καταλόγου.

Κατηγορία Επεξεργασία

  • Ολοκληρώνοντας την επιμέλεια, μην ξεχνάτε να εντάξετε το λήμμα σε κάποια από τις υπάρχουσες κατηγορίες. Αν δεν είστε βέβαιοι ποια κατηγορία είναι η σωστή, δείτε το Ειδικό:Κατηγορίες, όπου υπάρχουν όλες οι κατηγορίες. Δημιουργήστε καινούργια κατηγορία αν χρειάζεται, συμβουλευόμενοι όμως πρώτα τη σελίδα Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Αριστοτέλης όπου έχει γίνει σχετική συζήτηση για τις κατηγορίες.

Πρόσθετα Επεξεργασία

Ακόμη μπορείτε:

  • Να εισαγάγετε εικόνες, πίνακες ή διαγράμματα.
  • Να δημιουργήσετε στο τέλος της σελίδας το παράρτημα Δείτε επίσης, με συνδέσμους προς άλλα σχετικά λήμματα της Βικιπαίδειας.
  • Αν υπάρχει το σχετικό υλικό, μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους και προς τη Βικιθήκη, τα Βικιφθέγματα ή άλλα αδελφικά εγχειρήματα.
  • Να εισαγάγετε τους διαγλωσσικούς συνδέσμους (ιντερβίκι - interwiki) για σύνδεση με το αντίστοιχο λήμμα σε άλλες γλώσσες.