Το 85 (ογδόντα πέντε) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 84 και πριν από το 86. Είναι περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 85 συμβολίζεται ως LXXXV στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΠΕ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 84 85 86 →

81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89

40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120

Περιγραφικά
Απόλυτοςογδοντα-πέντε
Τακτικός85ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση5 × 17
Διαιρέτες1 5 17 85
(σύνολο: 3)
Άθροισμα διαιρετών23
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
295.76660135076
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΠΕ´
ΡωμαϊκόLXXXV
Δυαδικό10101012
Τριαδικό100113
Τετραδικό11114
Πενταδικό3205
Εξαδικό2216
Οκταδικό1258
Δωδεκαδικό7112
Δεκαεξαδικό5516
Εικοσαδικό4520
Εξηνταδικό1P60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 85 είναι σύνθετος αριθμός καθώς οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 5, 17 και 85, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 86.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 85 είναι 85 = 5 · 17.
  • Το 85 είναι ημιπρώτος αριθμός, διότι αποτελεί γινόμενο δύο πρώτων αριθμών (5 · 17).

Πολλαπλασιασμός

x*85 0*85 1*85 2*85 3*85 4*85 5*85 10*85 85 * π 85 * e 85 * φ
0 85 170 255 340 425 850 267,035 231,03 137,533

Διαίρεση

85/x 85/0 85/1 85/2 85/3 85/4 85/5 85/10 85 / π 85 / e 85 / φ
- 85 42,5 28,3333 21,25 17 8,5 27,056 31,273 52,533
x/85 0/85 1/85 2/85 3/85 4/85 5/85 10/85 π / 85 e / 85 φ / 85
0 0,0118 0,0235 0,0353 0,0471 0,0588 0,1176 0,037 0,032 0,019

Δυνάμεις

85x 850 851 852 853 85π 85e 85φ
1 85 7225 614125 1.151.975,394 175.452,936 1.323,931

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(85)
Φυσικός
ln(85)
Δεκαδικός
lg(85)


Τετραγωνική
85
Κυβική
385
6,409 4,443 1,929071


9,22 4,397

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(85) συν(85) εφ(85) ημ-1(85) συν-1(85) εφ-1(85)
Ακτίνια −0,18 −0,98 0,18 1,56
Μοίρες −10,09 −56,4 10,25 89,33

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

119 118 117 116 115 114 113
120 99 98 97 96 95 112
121 100 87 86 85 94 111
122 101 88 83 84 93 110
123 102 89 90 91 92 109
124 103 104 105 106 107 108
125 126 127 128 129 130 131

Το 85 στη Χημεία

Επεξεργασία

Το 85 στην Αστρονομία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία