Το 81 (ογδόντα ένα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 80 και πριν από το 82. Είναι περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 81 συμβολίζεται ως LXXXI στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΠΑ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 80 81 82 →

77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85

40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120

Περιγραφικά
Απόλυτοςογδοντα-ένα
Τακτικός81ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση34
Διαιρέτες1 3 9 27 81
(σύνολο: 4)
Άθροισμα διαιρετών40
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
278.06757344037
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΠΑ´
ΡωμαϊκόLXXXI
Δυαδικό10100012
Τριαδικό100003
Τετραδικό11014
Πενταδικό3115
Εξαδικό2136
Οκταδικό1218
Δωδεκαδικό6912
Δεκαεξαδικό5116
Εικοσαδικό4120
Εξηνταδικό1L60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 81 είναι ένας σύνθετος αριθμός, αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 3, 9, 27 και 81, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 82.
  • Το 81 είναι ένας τετραγωνικός αριθμός («τέλειο τετράγωνο»), αφού 81 = 9². Ο επόμενος τετραγωνικός αριθμός είναι το 100.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 81 είναι 81 = 34.

Πολλαπλασιασμός

x*81 0*81 1*81 2*81 3*81 4*81 5*81 10*81 81 * π 81 * e 81 * φ
0 81 162 243 324 405 810 254,469 220,158 131,061

Διαίρεση

81/x 81/0 81/1 81/2 81/3 81/4 81/5 81/10 81 / π 81 / e 81 / φ
- 81 40,5 27 20,25 16,2 8,1 25,783 29,801 50,061
x/81 0/81 1/81 2/81 3/81 4/81 5/81 10/81 π / 81 e / 81 φ / 81
0 0,0123 0,0247 0,037 0,0494 0,0617 0,1235 0,039 0,034 0,02

Δυνάμεις

81x 810 811 812 813 81π 81e 81φ
1 81 6561 531441 990.096,329 153.908,385 1.224,598

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(81)
Φυσικός
ln(81)
Δεκαδικός
lg(81)


Τετραγωνική
81
Κυβική
381
6,34 4,394 1,908141


9 4,327

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(81) συν(81) εφ(81) ημ-1(81) συν-1(81) εφ-1(81)
Ακτίνια −0,63 0,78 −0,81 1,56
Μοίρες −36,09 44,5 −46,47 89,29

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

115 114 113 112 111 110 109
116 95 94 93 92 91 108
117 96 83 82 81 90 107
118 97 84 79 80 89 106
119 98 85 86 87 88 105
120 99 100 101 102 103 104
121 122 123 124 125 126 127

Το 81 στη Χημεία

Επεξεργασία

Το 81 στην Αστρονομία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία