Το 79 (εβδομήντα εννέα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 78 και πριν από το 80. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 79 συμβολίζεται ως LXXIX στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΟΘ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 78 79 80 →

75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83

30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110

Περιγραφικά
Απόλυτοςεβδομηντα-εννέα
Τακτικός79ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίησηπρώτος
Διαιρέτες1 79
(σύνολο: 1)
Άθροισμα διαιρετών1
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
269.29109765102
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΟΘ´
ΡωμαϊκόLXXIX
Δυαδικό10011112
Τριαδικό22213
Τετραδικό10334
Πενταδικό3045
Εξαδικό2116
Οκταδικό1178
Δωδεκαδικό6712
Δεκαεξαδικό4F16
Εικοσαδικό3J20
Εξηνταδικό1J60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 79 είναι πρώτος αριθμός, δηλαδή δεν έχει άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος πρώτος αριθμός είναι το 83.

Πολλαπλασιασμός

x*79 0*79 1*79 2*79 3*79 4*79 5*79 10*79 79 * π 79 * e 79 * φ
0 79 158 237 316 395 790 248,186 214,722 127,825

Διαίρεση

79/x 79/0 79/1 79/2 79/3 79/4 79/5 79/10 79 / π 79 / e 79 / φ
- 79 39,5 26,3333 19,75 15,8 7,9 25,147 29,065 48,825
x/79 0/79 1/79 2/79 3/79 4/79 5/79 10/79 π / 79 e / 79 φ / 79
0 0,0127 0,0253 0,038 0,0506 0,0633 0,1266 0,04 0,034 0,02

Δυνάμεις

79x 790 791 792 793 79π 79e 79φ
1 79 6241 493039 915.305,967 143.797,201 1.176,048

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(79)
Φυσικός
ln(79)
Δεκαδικός
lg(79)


Τετραγωνική
79
Κυβική
379
6,304 4,369 1,897285


8,888 4,291

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(79) συν(79) εφ(79) ημ-1(79) συν-1(79) εφ-1(79)
Ακτίνια −0,44 −0,9 0,5 1,56
Μοίρες −25,45 −51,34 28,4 89,27

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

113 112 111 110 109 108 107
114 93 92 91 90 89 106
115 94 81 80 79 88 105
116 95 82 77 78 87 104
117 96 83 84 85 86 103
118 97 98 99 100 101 102
119 120 121 122 123 124 125

Το 79 στη Χημεία

Επεξεργασία

Το 79 στην Αστρονομία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία